Przejdź do głównej treści Przejdź do wyszukiwarki

Program korekcyjno – edukacyjny dla osób stosujących przemoc w rodzinie w 2019 r.

Utworzono dnia 07.01.2019

Program korekcyjno - edukacyjny dla osób stosujących przemoc w rodzinie
 

  
Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Sanoku informuje, że prowadzi nabór uczestników do grupy realizującej ,,Program korekcyjno–edukacyjny dla osób stosujących przemoc w rodzinie”. Planowany do realizacji program obejmuje 62 godzin zajęć indywidualnych i grupowych, zostanie przeprowadzony w grupie od 10 do 15 osób.

Planuje się przeprowadzenie:

  • spotkań indywidualnych (w wymiarze 2 godzin),
  • spotkań grupowych (12 spotkań po 4 godziny, w tym 1 godzina zajęć edukacyjnych, 3 godziny zajęć warsztatowych),
  • 3 spotkania po 4 godziny (specjalistyczne konsultacje typu: psychologicznego, prawnego i terapeuty do spraw uzależnień).

Celem głównym programu jest powstrzymanie osób stosujących przemoc w rodzinie i zaprzestanie przemocy w rodzinie, a także ukształtowanie świadomej i odpowiedzialnej postawy życiowej w ramach pełnionych ról, kształtowanie postaw szacunku wobec bliskich, poszanowania ich autonomii oraz poczucia odpowiedzialności moralnej i prawnej przez osoby stosujące przemoc w rodzinie.  

Program kierowany jest do osób stosujących przemoc w rodzinie. Program adresowany jest do pełnoletnich osób z terenu powiatu sanockiego, w szczególności do:    

  1. osób skazanych za czyny związane ze stosowaniem przemocy w rodzinie,  odbywających karę pozbawienia wolności w zakładach karnych albo wobec których sąd warunkowo zawiesił wykonywanie kary, zobowiązując je do uczestnictwa w oddziaływaniach korekcyjno-edukacyjnych,
  2. osób stosujących przemoc w rodzinie, które uczestniczą w terapii leczenia uzależnienia od alkoholu lub narkotyków, lub innych środków odurzających, substancji psychotropowych albo środków zastępczych, dla których oddziaływania korekcyjno-edukacyjne mogą stanowić uzupełnienie podstawowej terapii,
  3. osób, które w wyniku innych okoliczności zgłoszą się do uczestnictwa w programie korekcyjno-edukacyjnym.

    
Osobę stosującą przemoc w rodzinie, u której zostało rozpoznane uzależnienie od alkoholu lub narkotyków, lub innych środków odurzających, substancji psychotropowych albo środków zastępczych, kieruje się w pierwszej kolejności na terapię uzależnienia.
Uczestnictwa w programie odmawia się osobom, które zostały zdiagnozowane jako osoby chore psychicznie lub osobom z poważnymi zaburzeniami emocjonalnymi, w szczególności z zaburzeniami osobowości antyspołecznej oraz zaburzeniami osobowości  pogranicznej, gdyż ich udział w programie mógłby tworzyć poważne przeszkody w realizacji zajęć edukacyjno-korekcyjnych. Diagnoza  w tym zakresie zostanie przeprowadzona przez psychologa lub psychiatrę i będzie miała na celu wykluczenie występowania chorób psychicznych i zaburzeń osobowości. Uczestnictwa w programie odmawia się też osobom uzależnionym od alkoholu, narkotyków, lub innych środków odurzających, substancji psychotropowych albo środków zastępczych z wyłączeniem osób, które przeszły lub są w trakcie podstawowego cyklu terapii uzależnień.

Zgłoszenia do programu przyjmowane są w siedzibie Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Sanoku, ul. Szopena 5, w terminie do 30 czerwca 2019 roku, w godzinach pracy PCPR tj. od 7:30 do 15:30, kontakt telefoniczny: 13 46-43-593.
    
Informujemy, że warunkiem rozpoczęcia realizacji programu korekcyjno-edukacyjnego jest zrekrutowanie grupy docelowej w ilości 10-15 osób. Rozpoczęcie programu planuje się na III kwartał 2019r. Zajęcia odbywać się będą w godzinach popołudniowych (2 razy w tygodniu po 4 godziny) w siedzibie PCPR w Sanoku przy ul. Szopena 5.

 

Zachęcamy do udziału w programie.
    

 

Zegar

Kalendarium

Marzec 2020
Pon Wt Śr Czw Pt Sb Nie
24 25 26 27 28 29 1
2 3 4 5 6 7 8
9 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28 29
30 31 1 2 3 4 5

Licznik odwiedzin:

W tym tygodniu: 19

W poprzednim tygodniu: 168

W tym miesiącu: 785

W poprzednim miesiącu: 0

Wszystkich: 15026