Przejdź do głównej treści Przejdź do wyszukiwarki

Strona główna

Powiatowe Centrum Pomocy Rodziny w Sanoku - Organizator Rodzinnej Pieczy Zastępczej- informuje o trwającej kampanii

„Już jesteś?”

promującej rodzicielstwo zastępcze.

Kampania „Już jesteś?” – do wszystkich, którzy mają serca pełne troski i miłości.

 

            Zachęcamy do wzięcia udziału w inspirującej kampanii „Już jesteś?”. Zaangażowanie w tę ważną inicjatywę jest wyrazem oddania sprawie wsparcia i rozwoju rodzinnych form pieczy zastępczej w Polsce. Wierzymy, że każde dziecko zasługuje na miłość, wsparcie i bezpieczne otoczenie, a rodziny zastępcze odgrywają niezastąpioną rolę w zapewnieniu tych potrzeb.

            „Już jesteś?” to pytanie, które wyraża tęsknotę dziecka w oczekiwaniu, aż rodzic wróci z pracy, czy przyjdzie przeczytać bajkę przed snem. A co z tymi, do których nikt nie wraca ani nie czyta bajek?

            W Polsce obecnie czeka na rodziców około 15 400 dzieci. Piecza zastępcza to inna droga niż adopcja. Dla obu przypadków wymagania są różne. Najczęściej pojawiają się pytania: czy aby być rodzicem zastępczym muszę być w związku małżeńskim? Jakie warunki prawne i  materialne muszę spełniać? Odpowiedzi na te i inne pytania można odnaleźć dzwoniąc na bezpłatną infolinię: 22 490 80 50.

            Informacje na temat kampanii oraz możliwościach zostania rodzicem zastępczym są również dostępne na stronie internetowej www.juzjestem.info oraz na profilach społecznościowych Fundacji Edukacja z Wartościami i Ministerstwa Rodziny i Polityki Społecznej. Zachęcamy do śledzenia działań .

            Jesteśmy przekonani, że razem możemy wpłynąć na życie dzieci i młodzieży, sprawiając, że będą miały szansę na szczęśliwe i pełne miłości dzieciństwo.                                                                                                         

Jesteś?


 

Informacja o  naborze wniosków w ramach Programu "Zajęcia klubowe w WTZ"

 

            Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Sanoku informuje, że Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych ogłosił kolejną turę naboru wystąpień samorządów powiatowych o przyznanie środków finansowych PFRON na realizację programu „Zajęcia klubowe w WTZ”. Nabór dotyczy zajęć klubowych, które odbywać się będą przez pełen rok realizacyjny (12 miesięcy) począwszy od dnia 01.02.2024 r. do dnia 31.01.2025 r.

            Mając na uwadze powyższe, informujemy, że wnioski o przyznanie środków PFRON na dofinansowanie prowadzenia zajęć klubowych w ramach programu „Zajęcia klubowe w WTZ”, podmioty prowadzące Warsztaty Terapii Zajęciowej mogą składać w siedzibie Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Sanoku, ul. Szopena 5, do dnia 10.11.2023 r.


Grafika. Hasło: Informator dla osób z niepełnosprawnością

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Sanoku zachęca do lektury tegorocznego wydania

„Informatora dla osób z niepełnosprawnością”

Jest to praktyczny poradnik dla każdej osoby z niepełnosprawnością. Zawiera najważniejsze informacje dotyczące przyznawania rent, przebiegu orzecznictwa lekarskiego czy uprawnień pracowniczych. W „informatorze…” szczegółowo wyjaśniamy, na jaką pomoc z PFRON mogą liczyć osoby z niepełnosprawnością oraz pracodawcy zatrudniający takich pracowników. W tym wydaniu wskazujemy ponadto, jak korzystać z prawa do dostępności. Przybliżamy również możliwość składania wniosków o dofinansowanie przez internet.„Informator…” powstał z inicjatywy Zakładu Ubezpieczeń Społecznych (ZUS) przy współpracy Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych (PFRON).

Wersja elektroniczna „Informatora dla osób z niepełnosprawnością 2023” jest dostępna pod linkiem

INFORMATOR DLA OSÓB Z NIEPEŁNOSPRAWNOŚCIĄ

 


 


Podkarpacki Urząd Wojewódzki w Rzeszowie informuje, iż w dniu 16.08.223 r. Minister Rodziny i Polityki Społecznej ogłosił nabór wniosków w ramach Programu „Asystent osobisty osoby z niepełnosprawnością” dla Jednostek Samorządu Terytorialnego – edycja 2024, finansowanego ze środków Funduszu Solidarnościowego.

 

Głównym celem Programu jest wprowadzenie usług asystencji osobistej jako formy ogólnodostępnego wsparcia w wykonywaniu codziennych czynności oraz funkcjonowaniu w życiu społecznym.

Adresatami Programu są:

 1. dzieci do ukończenia 16 roku życia posiadające orzeczenie o niepełnosprawności łącznie ze wskazaniami w pkt. 7 i 8 w orzeczeniu o niepełnosprawności łącznie ze wskazaniami w pkt 7 i 8 w orzeczeniu o niepełnosprawności – konieczności stałej lub długotrwałej opieki lub pomocy innej osoby w związku ze znacznie ograniczoną możliwością samodzielnej egzystencji oraz konieczności stałego współudziału na co dzień opiekuna dziecka w procesie jego leczenia, rehabilitacji i edukacji oraz
 2. osoby z niepełnosprawnościami posiadające orzeczenie:
 1. o znacznym stopniu niepełnosprawności albo
 2. o umiarkowanym stopniu niepełnosprawności albo
 3. traktowane na równi z orzeczeniami wymienionymi w lit. a i b zgodnie z art. 5 i art. 62 ustawy z dnia 27 sierpnia 1977 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych.

Usługi asystencji osobistej polegają w szczególności na wspieraniu przez asystenta osoby z niepełnosprawnością we wszystkich sferach życia, w tym:

 1. wsparcie uczestnika w czynnościach samoobsługowych, w tym na utrzymaniu higieny osobistej;
 2. wsparcie uczestnika w prowadzeniu gospodarstwa domowego i wypełnianiu ról w rodzinie;
 3. wsparcie uczestnika w przemieszczaniu się poza miejscem zamieszkania;
 4. wsparcie uczestnika w podejmowaniu aktywności życiowej i komunikowaniu się z otoczeniem.  
 5.  

Szczegółowe informacje znajdują się na stronie: https://niepelnosprawni.gov.pl/a,1478,nabor-wnioskow-w-ramach-programu-resortowego-ministra-rodziny-i-polityki-spolecznej-asystent-osobisty-osoby-z-niepelnosprawnoscia-dla-jednostek-samorzadu-terytorialnego-edycja-2024


Wystartowała infolinia iPFRON+

Od poniedziałku do piątku w godzinach od 9:00 do 17:00 pod bezpłatnym numerem telefonu 
800 007 140 

można uzyskać informacje dotyczące: nawigacji w Systemie iPFRON+, wprowadzania danych w pola formularza wniosku, wypełniania pól formularza wniosku czy problemów technicznych w działaniu aplikacji.

Poznaj iPFRON+

Jeżeli nie wziąłeś udziału w szkoleniu z iPFRON+, a chciałbyś poznać nowy system wprowadzany przez PFRON to cały czas masz okazję nauczyć się jego obsługi. Wystarczy, że wejdziesz na kanał Youtube iPFRON+, https://www.youtube.com/@ipfronplus/playlists i wybierzesz przygotowaną dla Ciebie playlistę.

Skorzystaj ze szkoleń e-learningowych 

Szkolenia zawierają między innymi informacje o projekcie iPFRON+, instruktaże pomocne w sprawnym poruszaniu się po aplikacji, a także wiedzę o formach wsparcia udzielanych Osobom Niepełnosprawnym przez PFRON https://edukacja.pfron.org.pl/

 

Sprawdź w systemie

Zobacz z jakich form wsparcia możesz skorzystać za pośrednictwem Systemu iPFRON+.

Zapoznaj się ze szczegółami i wnioskuj on-line, bez wychodzenia z domu https://ipfronplus.pfron.org.pl/

Projekt „Uniwersalna platforma do projektowania i realizacji programów wsparcia ON wraz ze zintegrowanym modułem analitycznym – System iPFRON+” w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa 2014-2020, Oś Priorytetowa 2 „E-administracja i otwarty rząd”, Działanie 2.1 „Wysoka dostępność i jakość e-usług publicznych”.  

Po więcej informacji zapraszamy na stronę: https://portal-ipfronplus.pfron.org.pl/


Piknik rodzinny dla rodzin zastępczych

 

Kolejny Piknik Rodzinny dla rodzin zastępczych już za nami. 17 czerwca br.  w Siemuszowej odbył się już piąty piknik zorganizowany dla rodzin zastępczych oraz dzieci przebywających w pieczy zastępczej. 

Piknik ma charakter cykliczny i stanowi okazję dla rodzin zastępczych do integracji, wymiany doświadczeń oraz podzielenia się problemami z jakimi borykają się rodziny zastępcze.

Co roku pracownicy Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Sanoku dokładają wszelkich starań, aby ten wyjątkowy dzień był okazją do wspólnej, rodzinnej zabawy, a także wnosił nową jakość do funkcjonowania systemu pieczy zastępczej na terenie powiatu sanockiego.

Rodzicielstwo zastępcze to wielka odpowiedzialność oraz niezwykła i niepowtarzalna przygoda. Dawanie ciepłego domu i miłości dzieciom, które z różnych przyczyn nie mogą wychowywać się w rodzinie biologicznej, to postawa godna najwyższej pochwały.

Organizacja pikniku z poczęstunkiem oraz wieloma atrakcjami była okazją do podziękowania, wyrażenia wdzięczności  i uznania za codzienny trud pracy rodzin zastępczych przez Pana Grzegorza Kozaka - dyrektora oraz pracowników Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Sanoku. Do życzeń dla rodzin zastępczych dołączył się Pan Stanisław Chęć - Starosta Sanocki oraz Pan Andrzej Chrobak – Członek Zarządu Powiatu Sanockiego.

Składamy szczególnie serdeczne podziękowania dla darczyńców i sponsorów. Bez Państwa wsparcia niemożliwe byłoby zorganizowanie wielu punktów programu pikniku. Państwa nieoceniona pomoc z pewnością na długo pozostanie w pamięci rodzin zastępczych oraz dzieci przebywających w tych rodzinach, wypełniając ich optymizmem i wiarą, że są wśród nas ludzie zawsze gotowi do niesienia pomocy drugiemu człowiekowi.

Organizację pikniku wsparli:

EAE Elektronik Spółka z o. o.,

WSTECH S.C.,

Fundacja Prosty Gest,

Pass Polska Sp. z o. o.,

"Troja" S.C. Zagórz,

Piekarnia Jadczyszyn,

Cukiernia Jan i Adam Pierz,

Piekarnia „Sanrej”

Jeronimo Martins Polska S.A.,

Iwoniczanka – woda źródlana Brzozów

Dom Pomocy Społecznej „Światło Nadziei” w Sanoku

 

Serdecznie dziękujemy również Państwu Katarzynie i Zbigniewowi Gibała za przygotowanie miejsca do zorganizowania pikniku.

Do zobaczenia za rok !

 


https://www.pfron.org.pl/fileadmin/Logotypy/Logotypy_programow/Zajecia_klubowe_w_WTZ/logo.png

Informacja o  naborze wniosków w ramach Programu "Zajęcia klubowe w WTZ"

 

            Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Sanoku informuje, że Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych ogłosił kolejną turę naboru wystąpień samorządów powiatowych o przyznanie środków finansowych PFRON na realizację programu „Zajęcia klubowe w WTZ”. Nabór dotyczy zajęć klubowych, które mają zostać uruchomione i prowadzone od drugiej połowy roku realizacyjnego, tj. od dnia 01.08.2023 r. do dnia 31.01.2024 r.

            Mając na uwadze powyższe, informujemy, że wnioski o przyznanie środków PFRON na dofinansowanie prowadzenia zajęć klubowych w ramach programu „Zajęcia klubowe w WTZ”, podmioty prowadzące Warsztaty Terapii Zajęciowej mogą składać w siedzibie Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Sanoku, ul. Szopena 5, do dnia 12.06.2023 r.

 


Fundacja Heros 

zaprasza osoby z niepełnosprawnościami do udziału w projektach współfinansowanych ze środków Państwowego Funduszu
Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych. Jesteśmy Fundacją, której działania mają na celu aktywizację społeczną oraz zawodową osób z niepełnosprawnościami. Obecnie działamy na terenie województw lubelskiego, świętokrzyskiego, podkarpackiego oraz mazowieckiego.

Aktualnie prowadzimy rekrutację do następujących projektów:

 

„Absolwent w drodze do kariery!”

„Absolwent w drodze do kariery II!”

„Aktywizacja zawodowa osób niepełnosprawnych w okresie
pandemii koronawirusa!”

„Gotowi do pracy II”

„Klucz do sukcesu II”

„Kurs na niezależność!”

„Pora na pracę II”

„Zatrudnienie wspomagane szansą na pracę!”

Fundacja Heros w ramach wyżej wymienionych projektów oferuje możliwość skorzystania z różnych form wsparcia, w zależności od indywidualnych potrzeb, m.in.:

 

 • doradztwa zawodowego
 • poradnictwa psychologicznego
 • poradnictwa prawnego
 • warsztatów kariery zawodowej
 • szkoleń i kursów podnoszących kompetencje zawodowe
 • staży zawodowych
 • pośrednictwa pracy


Projekty skierowane są do osób:
 

 • posiadających orzeczenie o stopniu niepełnosprawności
 • zamieszkujących województwo lubelskie, świętokrzyskie,podkarpackie lub mazowieckie
 • pozostających bez zatrudnienia
 • będących w wieku aktywności zawodowej


W ramach projektu zapewnione są:
 

 • zwrot kosztów dojazdu
 • stypendium szkoleniowe
 •  stypendium stażowe

 

Biuro projektu: ul. Słowackiego 20/901, 35- 060 Rzeszów tel. 730 567 800
rzeszow@fundacjaheros.org

  

       

PILOTAŻOWY PROGRAM

,,AKTYWNY SAMORZĄD’’ w 2023 r.

 

W 2023 roku, realizowane będą następujące formy wsparcia:

 • Moduł I – likwidacja barier utrudniających aktywizację społeczną i zawodową, w tym:

Obszar A – likwidacja bariery transportowej:

 • Zadanie 1 – pomoc w zakupie i montażu oprzyrządowania do posiadanego samochodu, adresowana do osób z orzeczeniem o niepełnosprawności (do 16 roku życia) lub osób ze znacznym albo umiarkowanym stopniem niepełnosprawności, z dysfunkcją narządu ruchu,
 • Zadanie 2 – pomoc w uzyskaniu prawa jazdy, adresowana do osób ze znacznym albo umiarkowanym stopniem niepełnosprawności, z dysfunkcją narządu ruchu,
 • Zadanie 3 – pomoc w uzyskaniu prawa jazdy, adresowana do osób ze znacznym albo umiarkowanym stopniem niepełnosprawności, z dysfunkcją narządu słuchu, w stopniu wymagającym korzystania z usług tłumacza języka migowego,
 • Zadanie 4 – pomoc w zakupie i montażu oprzyrządowania do posiadanego samochodu, adresowana do osób ze znacznym albo umiarkowanym stopniem niepełnosprawności, z dysfunkcją narządu słuchu,

Obszar B – likwidacja barier w dostępie do uczestniczenia w społeczeństwie informacyjnym:

 • Zadanie 1 – pomoc w zakupie sprzętu elektronicznego lub jego elementów oraz oprogramowania, adresowana do osób z orzeczeniem o niepełnosprawności (do 16 roku życia) lub do osób ze znacznym stopniem niepełnosprawności, z dysfunkcją narządu wzroku lub obu kończyn górnych,
 • Zadanie 2 – dofinansowanie szkoleń w zakresie obsługi nabytego w ramach programu sprzętu elektronicznego i oprogramowania,
 • Zadanie 3 – pomoc w zakupie sprzętu elektronicznego lub jego elementów oraz oprogramowania, adresowana do osób z umiarkowanym stopniem niepełnosprawności, z dysfunkcją narządu wzroku,
 • Zadanie 4 – pomoc w zakupie sprzętu elektronicznego lub jego elementów oraz oprogramowania, adresowana do osób z orzeczeniem o niepełnosprawności (do 16 roku życia) lub osób ze znacznym albo umiarkowanym stopniem niepełnosprawności, z dysfunkcją narządu słuchu i trudnościami w komunikowaniu się za pomocą mowy,
 • Zadanie 5 – pomoc w utrzymaniu sprawności technicznej posiadanego sprzętu elektronicznego,  adresowana do osób z orzeczeniem o niepełnosprawności (do 16 roku życia) lub osób ze znacznym stopniem niepełnosprawności,

Obszar C – likwidacja barier w poruszaniu się:

 • Zadanie 1 – pomoc w zakupie wózka inwalidzkiego o napędzie elektrycznym adresowana do osób z orzeczeniem o niepełnosprawności (do 16 roku życia) lub osób ze znacznym stopniem niepełnosprawności i dysfunkcją uniemożliwiającą samodzielne poruszanie się za pomocą wózka inwalidzkiego o napędzie ręcznym,
 • Zadanie 2 – pomoc w utrzymaniu sprawności technicznej posiadanego skutera lub wózka inwalidzkiego o napędzie elektrycznym, adresowana do osób z orzeczeniem o niepełnosprawności (do 16 roku życia) lub osób ze znacznym stopniem niepełnosprawności,
 • Zadanie 3 – pomoc w zakupie protezy kończyny, w której zastosowano nowoczesne rozwiązania techniczne, tj. protezy co najmniej na III poziomie jakości, adresowana do osób ze stopniem niepełnosprawności,
 • Zadanie 4 – pomoc w utrzymaniu sprawności technicznej posiadanej protezy kończyny, w której zastosowano nowoczesne rozwiązania techniczne, (co najmniej na III poziomie jakości), adresowana do osób ze stopniem niepełnosprawności,
 • Zadanie 5 – pomoc w zakupie skutera inwalidzkiego o napędzie elektrycznym lub oprzyrządowania elektrycznego do wózka ręcznego, adresowana do osób z orzeczeniem o niepełnosprawności (do 16 roku życia) lub osób ze znacznym stopniem niepełnosprawności, z dysfunkcją narządu ruchu powodującą problemy w samodzielnym przemieszczaniu się i posiadających zgodę lekarza specjalisty na użytkowanie przedmiotu dofinansowania,

Obszar D – pomoc w utrzymaniu aktywności zawodowej poprzez zapewnienie opieki dla osoby zależnej (dziecka przebywającego w żłobku lub przedszkolu albo pod inną tego typu opieką), adresowana do osób ze znacznym lub umiarkowanym stopniem niepełnosprawności, którzy są przedstawicielem ustawowym lub opiekunem prawnym dziecka;

Moduł II – pomoc w uzyskaniu wykształcenia na poziomie wyższym, adresowana do osób ze znacznym lub umiarkowanym stopniem niepełnosprawności, pobierających naukę w szkole wyższej lub szkole policealnej lub kolegium, a także do osób mających przewód doktorski otwarty poza studiami doktoranckimi.

 

Terminy przyjmowania wniosków o dofinansowanie:

 1. MODUŁ I:
 • od 01.03.2023 r. do 31.08.2023 r.

 

 1. MODUŁ II:
 • od dnia 01.03.2023 r. do dnia 31.03.2023 r. (rok akademicki 2022/2023),
 • do dnia 10.10.2023 r. (dla wniosków dotyczących rok akademicki 2023/2024).

Możliwość składania wniosków przez Internet w Systemie Obsługi Wsparcia (SOW) – bez straty czasu, wychodzenia z domu, bez kolejek i bez barier! STRONA LOGOWANIA SOW

Osoby zainteresowane uzyskaniem pomocy mogą korzystać w naszym systemie z różnych  form pomocy w zakresie złożenia wniosku: kreatora ułatwiającego aplikowanie o środki, infolinii, a także mobilnego asystenta osoby niepełnosprawnej oraz pracownika PFRON w punktach informacyjnych SOW, zlokalizowanych we wszystkich wojewódzkich oddziałach PFRON.

Wszystkie osoby niepełnosprawne zachęcamy do założenia Profilu Zaufanego na platformie ePUAP. Złożenie wniosku o dofinansowanie w systemie SOW może być pierwszym, ale jakże ważnym krokiem zmierzającym do korzystania z zalet całej gamy usług i instrumentów dostępnych w przestrzeni publicznej dla posiadaczy podpisu elektronicznego/Profilu Zaufanego na platformie ePUAP. Więcej informacji o tym, jak zakłada się Profil Zaufany, włącznie z filmem instruktażowym znajdują się na portalu SOW.

a także:

System SOW przewiduje ułatwienia i uproszczenie wszelkich procedur związanych z aplikowaniem o pomoc i realizacją programu, co powinno przyspieszyć także realizację wniosków i uzyskanie pomocy.

System SOW, wyposażony we wszystkie potrzebne formularze i wzory oraz w inne funkcjonalności - ułatwi realizację programu. Wszystkie dokumenty niezbędne do złożenia wniosku lub zawarcia umowy dofinansowania lub rozliczenia dofinansowania, Wnioskodawca może skanować/powielać w formie elektronicznej i takie będą podstawą oceny formalnej i merytorycznej wniosku oraz zawarcia umowy i rozliczenia dofinansowania.

Wykorzystując darmowy System SOW (sow.pfron.org.pl) można złożyć wniosek elektronicznie również w dzień wolny od pracy, 24 godziny na dobę, 365 dni w roku.

Zapraszamy do kontaktu z bezpłatną infolinią: 800 889 777 (czynna w dni robocze, godziny 9.00 – 17.00)

 

Kierunki działań oraz warunki brzegowe obowiązujące realizatorów pilotażowego programu „Aktywny samorząd” w 2023 roku dostępne są na stroniewww.pfron.org.pl Prosimy zapoznać się z nimi przed złożeniem wniosku.

Szczegółowe informacje dotyczące programu „Aktywny samorząd” można także uzyskać w PCPR Sanok, ul. Szopena 5, pok. nr 9, nr tel.: 13 46 46 580 w. 31

 


                   

Fundacja Edukacji Nowoczesnej zaprasza do wzięcia udziału w kolejnej edycji projektu:

„Dbam o swoje zdrowie psychiczne” – edycja 2023!

 

Miniona sytuacja epidemiologiczna w kraju oraz towarzyszące jej ograniczenia spowodowały pogorszenie się stanu psychicznego wielu osób. Skutki wprowadzonych obostrzeń – związanych z izolacją, ograniczeniem kontaktów międzyludzkich, ale także utrudnionym dostępem do świadczeń terapeutycznych, odczuły szczególnie mocno osoby z niepełnosprawnościami oraz ich najbliżsi.

Celem niniejszego zadania jest poprawa kondycji psychicznej osób z niepełnosprawnościami oraz ich najbliższych (rodziców, dzieci, rodzeństwa, wnuków, opiekunów, przyjaciół etc.). W ramach projektu każdy z uczestników będzie mógł skorzystać z 15 godzin indywidualnych konsultacji z psychologiem. Beneficjenci projektu będą mogli wybrać formę spotkań w zależności od własnych możliwości i preferencji. Porady psychologiczne udzielane będą zarówno stacjonarnie, jak i za pomocą środków porozumiewania się na odległość/online (telefon, Skype itp.).

Do wzięcia udziału w projekcie wymagane są następujące dokumenty:

 • Dla osób z niepełnosprawnością – dokument poświadczający niepełnosprawność oraz stopień bądź inny dokument równoważny; formularz zgłoszeniowy.
 • Dla osoby najbliższej – dokument poświadczający niepełnosprawność osoby, z którą jest spokrewniona; formularz zgłoszeniowy.

Serdecznie zapraszamy do kontaktu!

Tel: +48 729 835 550

E-mail: j.roszkowska@fen.net.pl – w zgłoszeniu prosimy zostawić swój numer telefonu.

Strona www: https://fen.net.pl/dbam-o-swoje-zdrowie-psychiczne-2023/

Okres realizacji projektu: 01.01.2023 – 30.06.2023 r.

Projekt „Dbam o swoje zdrowie psychiczne 2023!” Wsparcie psychologiczne dla osób z niepełnosprawnościami oraz osób najbliższych w zw. z negatywnymi konsekwencjami epidemii SARS-CoV-2” został sfinansowany ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych.

         

 


 

Powrót do zdrowia

– powrót do pracy

To już ostatni dzwonek by złożyć wniosek!

 

Złóż wniosek i skorzystaj z bezpłatnej oferty PFRON realizowanej w Ośrodkach Rehabilitacji Kompleksowej. W Ośrodku zdobędziesz nowy zawód dostosowany do twoich obecnych możliwości zdrowotnych. Polepszysz również swój stan zdrowia korzystając z rehabilitacji. Na zakończenie zespół ekspertów pomoże Ci znaleźć pracę.

Formularz zgłoszeniowy znajdziesz na stronie:

TUTAJ

Wykorzystaj swoją szansę i napisz historię swojego życia na nowo.

Wszelkich informacji udzielamy

pod numerem telefonu:

22 50 55 600

oraz w Oddziale Podkarpackim PFRON: 882 789 258

ORK@PFRON.ORG.PL

www.rehabilitacjakompleksowa.pfron.org.pl
 

Agnieszka Ulak
Samodzielny Specjalista
ds. promocji i informacji

Oddział Podkarpacki
tel. 172839318
kom. 88278925
8

 


Program wyrównywania różnic między regionami III

 

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Sanoku informuje o możliwości składania wniosków w ramach „Programu wyrównywania różnic między regionami III" w 2023 roku

 

Obszary, dla których może zostać udzielona pomoc ze środków przeznaczonych na realizację Programu w 2023 r

 

 • obszar A – zapewnienie dostępności w wielorodzinnych budynkach mieszkalnych
 • obszar B – likwidacja barier w urzędach, placówkach edukacyjnych lub środowiskowych domach samopomocy w zakresie umożliwienia osobom niepełnosprawnym poruszania się i komunikowania
 • obszar C – tworzenie spółdzielni socjalnych osób prawnych
 • bszar D – likwidacja barier transportowych
 • obszar E – dofinansowanie wymaganego wkładu własnego w projektach dotyczących aktywizacji i/lub integracji osób niepełnosprawnych
 • obszar F – tworzenie warsztatów terapii zajęciowej oraz przeciwdziałanie degradacji infrastruktury istniejących warsztatów terapii zajęciowej.

Szczegóły znajdują się w zakładce osoby niepełnosprawne/Program wyrównywania różnic między regionami III


Sanok, dn. 2 stycznia 2023r.

 

INFORMACJA

Program korekcyjno - edukacyjny dla osób stosujących przemoc w rodzinie

 

            Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Sanoku informuje, że prowadzi nabór uczestników do grupy realizującej ,,Program korekcyjno–edukacyjny dla osób stosujących przemoc w rodzinie”.

Jedna edycja będzie obejmowała co najmniej 60 godzin zajęć w formie spotkań grupowych. Na pracę indywidualną z każdym uczestnikiem programu przewiduje się przynajmniej 2 godziny. Godzina zajęć liczona jest jako 45 minut.

Program jest przeznaczony dla około 10 do 15 osób w grupie.

 Nie przewiduje się kwalifikowania nowych osób w trakcie realizacji cyklu zajęć, które będą prowadzone w systemie zamkniętym.

Szczegółowe informacje znajdują się w zakładce Przeciwdziałanie przemocy

 


„Powrót do zdrowia – powrót do pracy” po kryzysie psychicznym

 

Doświadczyłeś kryzysu psychicznego i nie możesz wrócić do dotychczasowej pracy?

Praca, którą wykonywałeś jest dla Ciebie zbyt dużym obciążeniem i zastanawiasz się jakie zawody możesz obecnie wykonywać? 
Zgłoś się do nas! Pomożemy Ci się przekwalifikować i znaleźć nowe zatrudnienie.

Przed wystąpieniem choroby byłeś osobą samodzielną i aktywną, odnoszącą sukcesy. Teraz trudno Ci znaleźć pracę, a wiesz, że aktywność zawodowa ma istotny wpływ na proces zdrowienia. Skorzystaj z bezpłatnej oferty PFRON realizowanej w Ośrodkach Rehabilitacji Kompleksowej dla osób po kryzysach psychicznych. Ośrodki mają charakter otwarty. Będąc uczestnikiem projektu możesz odwiedzać rodzinę w dni wolne od zajęć, a najbliżsi zostaną zaproszeni do ciebie na wspólny weekend połączony z zajęciami. W Ośrodku zdobędziesz nowy zawód dostosowany do twoich obecnych możliwości zdrowotnych. Polepszysz również swój stan zdrowia korzystając z pomocy specjalistów. Na zakończenie zespół ekspertów pomoże Ci znaleźć pracę.

Kto może wziąć udział w projekcie?
Rehabilitacja Kompleksowa to oferta dla osób, które z powodu choroby lub wypadku straciły możliwość wykonywania dotychczasowego zawodu, ale chciałyby podjąć inną pracę, adekwatną do ich zainteresowań i stanu zdrowia. To również szansa dla tych, którzy ze względów zdrowotnych nigdy nie pracowali, a chcieliby zmienić tę sytuację - zdobyć zawód i podjąć pracę odpowiednią do ich możliwości zdrowotnych.

Jak przebiega przekwalifikowanie zawodowe?

W trakcie realizacji programu rehabilitacji kompleksowej przebywasz w Ośrodku, gdzie zapewnione masz zakwaterowanie w pokoju jednoosobowym i pełne wyżywienie. Na rehabilitację kompleksową składają się trzy moduły: zawodowy, psychospołeczny i medyczny. W Indywidualnym Programie Rehabilitacji zostanie opisany sposób realizacji każdego z modułów. Zaplanowany czas udziału w programie to 16 tygodni oraz 4 tygodnie praktyk zawodowych w miejscu Twojego zamieszkania. Zajęcia będą się odbywały w godzinach od 8:00 do 18:00, ale nie dłużej niż 8 godzin dziennie, z wyjątkiem dni ustawowo wolnych od pracy. Całość pobytu jest całkowicie bezpłatna.

 

Jeśli ze względu na stan zdrowia straciłeś jedyne źródło utrzymania będziesz mógł wystąpić o przyznanie stypendium rehabilitacyjnego, którego wysokość będzie uzależniona od Twojej frekwencji na zajęciach.

Po zakończeniu pobytu w Ośrodku będziesz mieć zapewnione wsparcie doradcy zawodowego, pośrednika pracy, psychologa do momentu podjęcia zatrudnienia (lub uruchomienia działalności gospodarczej) i przez minimum 1 miesiąc po rozpoczęciu pracy.

 

Warunkiem sukcesu jest Twój aktywny udział w zaplanowanych zajęciach ze wszystkich modułów. Wykorzystaj swoją szansę i napisz historię swojego życia na nowo!

Jeśli chcesz wziąć udział w rehabilitacji kompleksowej dla osób po kryzysach psychicznych skontaktuj się z PFRON: ork@pfron.org.pl, tel. 22 50 55 600, 532 433 727.


Facebook: https://www.facebook.com/profile.php?id=100083540401974

Materiał prasowy PFRON


INFORMACJA

dot. Programu Ministra Rodziny i Polityki Społecznej

pn. „Opieka wytchnieniowa” - edycja 2023

 

Starosta Sanocki informuje o ogłoszeniu przez Ministra Rodziny i Polityki Społecznej naboru wniosków w ramach programu „Opieka wytchnieniowa” – edycja 2023, finansowanego ze środków Funduszu Solidarnościowego.

Treść Programu wraz z załącznikami dostępna jest na stronie Pełnomocnika Rządu ds. Osób Niepełnosprawnych pod adresem:

https://niepelnosprawni.gov.pl/a,1419,nabor-wnioskow-w-ramach-programu-resortowego-ministra-rodziny-i-polityki-spolecznej-opieka-wytchnieniowa-edycja-2023

 


INFORMACJA

dot. Programu resortowego Ministra Rodziny i Polityki Społecznej

pn. „Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej” - edycja 2023

 

W związku z ogłoszeniem przez Ministra Rodziny i Polityki Społecznej naboru wniosków do programu „Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej” – edycja 2023, Starosta Sanocki informuje o możliwości wzięcia udziału osób niepełnosprawnych w w/w projekcie.

Szczegółowe informacje znajdują się w zakładce Osoby Niepełnosprawne/Program "Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej" -edycja 2023

https://sanok.naszepcpr.pl/osoby-niepelnosprawne/asystent-osobisty-osoby-niepelnosprawnej-edycja-2023

oraz na stronie Pełnomocnika Rządu ds. Osób Niepełnosprawnych pod adresem:

https://niepelnosprawni.gov.pl/a,1416,nabor-wnioskow-w-ramach-programu-resortowego-ministra-rodziny-i-polityki-spolecznej-pn-asystent-osobisty-osoby-niepelnosprawnej-edycja-2023

 


INFORMACJA

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Sanoku

uprzejmie informuje, iż dnia

31 października 2022 roku (poniedziałek)

urząd będzie nieczynny

Za utrudnienia przepraszamy


Informacja o  naborze wniosków w ramach

Programu "Zajęcia klubowe w WTZ"

 

            Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Sanoku informuje, że Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych ogłosił kolejną turę naboru wystąpień samorządów powiatowych o przyznanie środków finansowych PFRON na realizację programu „Zajęcia klubowe w WTZ”. Nabór dotyczy zajęć klubowych, które odbywać się będą przez pełen rok realizacyjny (12 miesięcy) począwszy od dnia 01.02.2023 r. do dnia 31.01.2024 r.

Mając na uwadze powyższe, informujemy, że wnioski o przyznanie środków PFRON na dofinansowanie prowadzenia zajęć klubowych w ramach programu „Zajęcia klubowe w WTZ”, podmioty prowadzące Warsztaty Terapii Zajęciowej mogą składać w siedzibie Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Sanoku, ul. Szopena 5, do dnia 10.11.2022 r.


Turnusy usprawniające po przechorowaniu COVID 19

 

Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Rzeszowie, w ramach projektu partnerskiego pn. „Liderzy Kooperacji”, realizuje bezpłatne dwutygodniowe turnusy usprawniające po przechorowaniu COVID 19. Celem turnusów usprawniających jest poprawa sprawności oddechowej, wydolności wysiłkowej i krążeniowej, siły mięśniowej i ogólnej sprawności fizycznej oraz wsparcie zdrowia psychicznego. Dedykowane są one dla kadry pomocy i integracji społecznej województwa podkarpackiego oraz pełnoletnich mieszkańców domów pomocy społecznej, zlokalizowanych na terenie województwa podkarpackiego – zarówno dla osób po leczeniu szpitalnym w zakresie COVID-19, jak również osób, które nie były hospitalizowane. Uczestnikom turnusów zapewniamy nocleg, wyżywienie oraz pakiet ćwiczeń/aktywności usprawniających, prowadzonych przez doświadczonych fizjoterapeutów, przez okres dwóch tygodni (14 dni).
 

Miejsce realizacji: Domy Opieki Medycznej i Seniora DONUM CORDE w Budach Głogowskich https://donumcorde.pl/centrum-rehabilitacji/
Aby zgłosić się na turnus należy przesłać wypełniony i podpisany formularz zgłoszeniowy, a następnie (w miejscu realizacji turnusu) przedstawić zaświadczenie lekarskie potwierdzające przebycie COVID-19.

Październikowe turnusy realizowane będą w dwóch terminach:

    3 październik – 16 październik 2022 r.
    10 październik – 23 październik 2022 r.

W uzasadnionych przypadkach istnieje możliwość ustalenia indywidualnego terminu (kontakt z Biurem Projektu pod nr tel. 17 74 70 638).

 

Zgłoszenia należy przesyłać na adres: b.kret@rops.rzeszow.pl
Zapraszamy do udziału. Ilość miejsc jest ograniczona!

 

Działanie realizowane w ramach projektu partnerskiego pn. „Liderzy Kooperacji” współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego na lata 2014-2020, Oś Priorytetowa II – Efektywne polityki publiczne dla rynku pracy, gospodarki i edukacji, Działanie 2.5 Skuteczna pomoc społeczna Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój.

 

więcej informacji dostępne na stronie: https://www.rops.rzeszow.pl/a-1124-rops-przedluza-termin-realizacji-turnusow-usprawniajacych-po-przebytym-covid-19

 

 


Jesteś po wypadku?


Po wypadku nie możesz już pracować w dotychczasowym zawodzie?

Chcesz zacząć normalnie żyć i ułożyć wszystko na nowo, ale nie wiesz jak wrócić do pracy?
 

Pomożemy Ci się przekwalifikować i znaleźć nową pracę!

Skorzystaj z bezpłatnej oferty PFRON realizowanej w Ośrodkach Rehabilitacji Kompleksowej. W Ośrodku zdobędziesz nowy zawód dostosowany do twoich obecnych możliwości zdrowotnych. Polepszysz również swój stan zdrowia korzystając z rehabilitacji. Na zakończenie zespół ekspertów pomoże Ci znaleźć pracę.

Wykorzystaj swoją szansę i napisz historię swojego życia na nowo!
Wszelkich informacji udzielamy pod numerem telefonu:
(22)50 55 600 oraz 882 789 258, email: aulak@pfron.org.pl

E-mail: ORK@PFRON.ORG.PLStrona: rehabilitacjakompleksow

Materiał prasowy: PFRON

 

Sanok, dn. 9 września 2022r.

INFORMACJA

Program korekcyjno - edukacyjny dla osób stosujących przemoc w rodzinie

 

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Sanoku informuje, że w dniu 17 września 2022 r. o godz. 9:00, w siedzibie tut. Centrum, tj. Sanok, ul. Szopena 5, rozpocznie się realizacja „Programu oddziaływań korekcyjno – edukacyjnych dla osób stosujących przemoc w rodzinie”.

Planowany do realizacji program obejmuje 62 godzin zajęć indywidualnych i grupowych, zostanie przeprowadzony w grupie od 10 do 15 osób. Planuje się przeprowadzenie:

 • spotkań indywidualnych (w wymiarze 2 godzin),
 • spotkań grupowych (12 spotkań po 4 godziny, w tym 1 godzina zajęć edukacyjnych, 3 godziny zajęć warsztatowych),
 • 3 spotkania po 4 godziny (specjalistyczne konsultacje typu: psychologicznego, prawnego i terapeuty do spraw uzależnień).

Celem głównym programu jest powstrzymanie osób stosujących przemoc w rodzinie i zaprzestanie przemocy w rodzinie, a także ukształtowanie świadomej i odpowiedzialnej postawy życiowej w ramach pełnionych ról, kształtowanie postaw szacunku wobec bliskich, poszanowania ich autonomii oraz poczucia odpowiedzialności moralnej i prawnej przez osoby stosujące przemoc w rodzinie. 

Program kierowany jest do osób stosujących przemoc w rodzinie. Program adresowany jest do pełnoletnich osób z terenu powiatu sanockiego, w szczególności do:

 1. osób skazanych za czyny związane ze stosowaniem przemocy w rodzinie, odbywających karę pozbawienia wolności w zakładach karnych albo wobec których sąd warunkowo zawiesił wykonywanie kary, zobowiązując je do uczestnictwa w oddziaływaniach korekcyjno-edukacyjnych,
 2. osób stosujących przemoc w rodzinie, które uczestniczą w terapii leczenia uzależnienia od alkoholu lub narkotyków, lub innych środków odurzających, substancji psychotropowych albo środków zastępczych, dla których oddziaływania korekcyjno-edukacyjne mogą stanowić uzupełnienie podstawowej terapii,
 3. osób, które w wyniku innych okoliczności zgłoszą się do uczestnictwa w programie korekcyjno-edukacyjnym.

           

Osobę stosującą przemoc w rodzinie, u której zostało rozpoznane uzależnienie od alkoholu lub narkotyków, lub innych środków odurzających, substancji psychotropowych albo środków zastępczych, kieruje się w pierwszej kolejności na terapię uzależnienia.

Uczestnictwa w programie odmawia się osobom, które zostały zdiagnozowane jako osoby chore psychicznie lub osobom z poważnymi zaburzeniami emocjonalnymi, w szczególności z zaburzeniami osobowości antyspołecznej oraz zaburzeniami osobowości pogranicznej, gdyż ich udział w programie mógłby tworzyć poważne przeszkody w realizacji zajęć edukacyjno-korekcyjnych. Diagnoza w tym zakresie zostanie przeprowadzona przez psychologa lub psychiatrę i będzie miała na celu wykluczenie występowania chorób psychicznych i zaburzeń osobowości. Uczestnictwa w programie odmawia się też osobom uzależnionym od alkoholu, narkotyków lub innych środków odurzających, substancji psychotropowych albo środków zastępczych z wyłączeniem osób, które przeszły lub są w trakcie podstawowego cyklu terapii uzależnień.


,,Dostępne mieszkanie” –  program PFRON dla osób z niepełnosprawnością

 

 

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Sanoku informuje o uruchomieniu przez Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych Programu „Samodzielność – Aktywność – Mobilność!” Dostępne mieszkanie. Celem programu jest wzrost niezależności beneficjentów oraz ułatwienie im aktywności zawodowej i społecznej poprzez zapewnienie mieszkania wolnego od barier architektonicznych, jako podstawy samodzielnego realizowania planów zawodowych społecznych.

 

więcej informacji w zakładce osoby niepełnosprawne/Program "Dostępne mieszkanie"

https://sanok.naszepcpr.pl/osoby-niepelnosprawne/program-dostepne-mieszkanie


„Mieszkanie dla absolwenta” – program PFRON dla osób z niepełnosprawnością

 

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Sanoku informuje o uruchomieniu przez Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych Programu „Samodzielność – Aktywność – Mobilność!” Mieszkanie dla absolwenta. Celem programu jest wzrost niezależności beneficjentów oraz ułatwienie im aktywności zawodowej i społecznej poprzez zapewnienie samodzielnego mieszkania spełniającego indywidualne kryterium dostępności dla beneficjenta.

więcej informacji w zakładce osoby niepełnosprawne/Program "Mieszkanie dla absolwenta"

https://sanok.naszepcpr.pl/osoby-niepelnosprawne/program-mieszkanie-dla-absolwenta


INFORMACJA

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Sanoku

uprzejmie informuje, iż dnia

17 czerwca 2022 roku (piątek)

urząd będzie nieczynny

Za utrudnienia przepraszamy


Informacja o  naborze wniosków w ramach Programu "Zajęcia klubowe w WTZ"

 

            Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Sanoku informuje, że Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych ogłosił kolejną turę naboru wystąpień samorządów powiatowych o przyznanie środków finansowych PFRON na realizację programu „Zajęcia klubowe w WTZ”. Nabór dotyczy zajęć klubowych, które mają zostać uruchomione i prowadzone od drugiej połowy roku realizacyjnego (tj. od dnia 1 sierpnia 2022 r. do dnia 31 stycznia 2023 r.) oraz zajęć klubowych prowadzonych w WTZ, w których od momentu zakończenia pierwszej tury naboru wystąpień zwiększyła się liczba beneficjentów programu.

            Mając na uwadze powyższe, informujemy, że wnioski o przyznanie środków PFRON na dofinansowanie prowadzenia zajęć klubowych w ramach programu „Zajęcia klubowe w WTZ”, podmioty prowadzące Warsztaty Terapii Zajęciowej mogą składać w siedzibie Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Sanoku, ul. Szopena 5, do dnia 10.06.2022 r.


Fundacja Wielkie Serce dla Dzieci wraz z Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w  Sanoku

ma przyjemność zaprosić Państwa do Sanoka na imprezę plenerową Wojewódzki Dzień Rodzicielstwa Zastępczego
Impreza odbędzie się na terenie Skansenu Ludowego w Sanoku w dniu 29 maja 2022 r.
Honorowy patronat nad wydarzeniem objął Marszałek Województwa Podkarpackiego Pan Władysław Ortyl.
Patronat medialny sprawować będą TVP3 Rzeszów oraz Radio Rzeszów.
Opowiemy czym jest rodzicielstwo zastępcze ale przede wszystkim zapraszamy na świetną zabawę w plenerze dla całych rodzin.
W planie wydarzenia: występy muzyczne, artystyczne, czytanie bajek, atrakcje dla dzieci i rodzin.
ZAPRASZAMY - wstęp bezpłatny

 


Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Sanoku

informuje, że w dniu 15.04.2022 r. (piątek)

Urząd czynny będzie do godziny 11.00.

 Za utrudnienia przepraszamy


Pomoc obywatelom Ukrainy z niepełnosprawnością

Zaopatrzenie w wyroby medyczne - wsparcie dla uchodźców z Ukrainy

 

więcej informacji na stronie: https://sanok.naszepcpr.pl/osoby-niepelnosprawne/pomoc-obywatelom-ukrainy-z-niepelnosprawnoscia-wsparcie-zaopatrzenia-w-wyroby-medyczne

 


Pomoc obywatelom Ukrainy z niepełnosprawnością który ma na celu udzielenie wsparcia obywatelkom i obywatelom Ukrainy, będącym osobami z niepełnosprawnościami

 

 

więcej informacji na stronie: https://sanok.naszepcpr.pl/osoby-niepelnosprawne/pomoc-obywatelom-ukrainy-z-niepelnosprawnoscia

 


Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Sanoku

 informuje, że w dniu 25.03.2022 r. ( tj. piątek)

Urząd czynny będzie do godziny 14.00.

Za utrudnienia przepraszamy


CENTRUM WSPARCIA DLA OSÓB DOROSŁYCH W STANIE KRYZYSU PSYCHICZNEGO

oferuje całodobowe, bezpłatne i profesjonalne wsparcie psychologiczne oraz kontakt ze specjalistami: psychiatrą, prawnikiem, seksuologiem, terapeutą uzależnień, pracownikiem socjalnym i asystentem zdrowienia.

Z pomocy korzystać mogą także bliscy osób znajdujących się w stanie kryzysu psychologicznego.  

Zadanie realizowane jest ze środków Narodowego Programu Zdrowia na lata 2021-2025 finansowanego przez Ministra Zdrowia.
 

Szczegółowe informacje znajdują się na stronie  https://centrumwsparcia.pl/

 

INFORMACJA

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Sanoku

uprzejmie informuje, iż dnia

7 stycznia 2022 roku (piątek)

urząd będzie nieczynny

Za utrudnienia przepraszamy


INFORMACJA

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Sanoku

uprzejmie informuje, iż dnia

31 grudnia 2021 roku (piątek)

urząd będzie czynny do godziny 11:00

Za utrudnienia przepraszamy


Sanok, dn. 30 grudnia 2021 r.

 

INFORMACJA

Program korekcyjno - edukacyjny dla osób stosujących przemoc w rodzinie

 

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Sanoku informuje, że prowadzi nabór uczestników do grupy realizującej ,,Program korekcyjno–edukacyjny dla osób stosujących przemoc w rodzinie”.

Planowany do realizacji program obejmuje 62 godzin zajęć indywidualnych i grupowych, oraz planuje się przeprowadzenie:

 • spotkań indywidualnych (w wymiarze 2 godzin),
 • spotkań grupowych (12 spotkań po 4 godziny, w tym 1 godzina zajęć edukacyjnych, 3 godziny zajęć warsztatowych),
 • 3 spotkania po 4 godziny (specjalistyczne konsultacje typu: psychologicznego, prawnego i terapeuty do spraw uzależnień).

 

Celem głównym programu jest powstrzymanie osób stosujących przemoc w rodzinie i zaprzestanie przemocy w rodzinie, a także ukształtowanie świadomej i odpowiedzialnej postawy życiowej w ramach pełnionych ról, kształtowanie postaw szacunku wobec bliskich, poszanowania ich autonomii oraz poczucia odpowiedzialności moralnej i prawnej przez osoby stosujące przemoc w rodzinie. 

Program kierowany jest do osób stosujących przemoc w rodzinie. Program adresowany jest do pełnoletnich osób z terenu powiatu sanockiego, w szczególności do:

 1. osób skazanych za czyny związane ze stosowaniem przemocy w rodzinie,  odbywających karę pozbawienia wolności w zakładach karnych albo wobec których sąd warunkowo zawiesił wykonywanie kary, zobowiązując je do uczestnictwa w oddziaływaniach korekcyjno-edukacyjnych,
 2. osób stosujących przemoc w rodzinie, które uczestniczą w terapii leczenia uzależnienia od alkoholu lub narkotyków, lub innych środków odurzających, substancji psychotropowych albo środków zastępczych, dla których oddziaływania korekcyjno-edukacyjne mogą stanowić uzupełnienie podstawowej terapii,
 3. osób, które w wyniku innych okoliczności zgłoszą się do uczestnictwa w programie korekcyjno-edukacyjnym.

Osobę stosującą przemoc w rodzinie, u której zostało rozpoznane uzależnienie od alkoholu lub narkotyków, lub innych środków odurzających, substancji psychotropowych albo środków zastępczych, kieruje się w pierwszej kolejności na terapię uzależnienia.

Uczestnictwa w programie odmawia się osobom, które zostały zdiagnozowane jako osoby chore psychicznie lub osobom z poważnymi zaburzeniami emocjonalnymi, w szczególności z zaburzeniami osobowości antyspołecznej oraz zaburzeniami osobowości  pogranicznej, gdyż ich udział w programie mógłby tworzyć poważne przeszkody w realizacji zajęć edukacyjno-korekcyjnych. Diagnoza  w tym zakresie zostanie przeprowadzona przez psychologa lub psychiatrę i będzie miała na celu wykluczenie występowania chorób psychicznych i zaburzeń osobowości. Uczestnictwa w programie odmawia się też osobom uzależnionym od alkoholu, narkotyków, lub innych środków odurzających, substancji psychotropowych albo środków zastępczych z wyłączeniem osób, które przeszły lub są w trakcie podstawowego cyklu terapii uzależnień.

 

Zgłoszenia do programu przyjmowane są w siedzibie Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Sanoku, ul. Szopena 5, w godzinach pracy PCPR tj. od 7:30 do 15:30, kontakt telefoniczny: 13 46-43-593 lub 13 46-46-570 lub email: pcpr@sanok.naszepcpr.pl.

           

Informujemy, że warunkiem rozpoczęcia realizacji programu korekcyjno-edukacyjnego jest zrekrutowanie grupy docelowej w ilości od 8 do 15 osób. Rozpoczęcie programu planuje się na III lub IV kwartał 2022r. Zajęcia odbywać się będą w godzinach popołudniowych (2 razy w tygodniu po 4 godziny) w siedzibie PCPR w Sanoku przy ul. Szopena 5.

            Zachęcamy do udziału w programie

           


INFORMACJA

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Sanoku

uprzejmie informuje, iż dnia

24 grudnia 2021 roku (piątek)

urząd będzie nieczynny

Za utrudnienia przepraszamy.


Informacja o naborze wniosków na dofinansowanie ze środków PFRON w Systemie SOW

 

Uprzejmie informujemy, że od 1 stycznia 2022 w Systemie SOW  -  https://sow.pfron.org.pl/  zostaną aktywowane nabory wniosków na dofinansowania ze środków PFRON.

Dzięki darmowemu Systemowi SOW aplikowanie o środki PFRON możliwe jest bez wychodzenia z domu i poza godzinami pracy urzędów (w praktyce 24 godziny na dobę), dając istotną przewagę nad tradycyjną formą papierową, która wymaga osobistego stawiennictwa w urzędzie.

  Aby skorzystać z tej formy składania wniosków wystarczy posiadać:

• dostęp do Internetu,

• aktywne konto w Systemie SOW,

• Profil Zaufany, który można potwierdzić w wielu instytucjach pożytku publicznego oraz on-line na stronach dziesięciu różnych banków.

 

Pełnomocnictwa w SOW w zwykłej formie pisemnej

PFRON wprowadził możliwość korzystania z pełnomocnictw w zwykłej formie pisemnej. Jest to dogodne rozwiązanie zwłaszcza dla tych osób, które nie posiadają podpisu elektronicznego ani profilu zaufanego bądź mają trudności w korzystaniu z narzędzi elektronicznych. Osoby te mogą udzielić pisemnego pełnomocnictwa wybranej przez siebie osobie i od tej pory pełnomocnik może składać wnioski w systemie SOW w ich imieniu.

Instrukcja:

 • wydrukuj Pełnomocnictwo dostępne TUTAJ
 • uzupełnij brakujące dane,
 • podpisz,
 • przekaż Pełnomocnikowi.

Od tego momentu Twój pełnomocnik jest upoważniony, aby w Twoim imieniu dokonywać wszystkich czynności związanych z wnioskiem o dofinansowanie złożonym w systemie SOW, np.:

 • podpisać, poprawić i uzupełnić wniosek o dofinansowanie w systemie SOW,
 • udzielić wyjaśnień i informacji potrzebnych w trakcie rozpatrywania wniosku o dofinansowanie,
 • zawrzeć i rozliczyć umowę o dofinansowanie,
 • podejmować wszelkie działania związane z realizacją zobowiązań wynikających z umowy dofinansowania zawartej na podstawie wniosku o dofinansowanie.

Ważne: Skan pełnomocnictwa należy dołączyć do wniosku składanego w systemie SOW, a w przypadku odwołania Pełnomocnictwa należy wypełnić odwołanie Pełnomocnictwa TUTAJ i dołączyć do złożonego wniosku w systemie SOW w zakładce ”Załączniki”

Zainteresowani mogą również skorzystać z kreatora który usprawnia proces składania wniosku dostępnego https://sow.pfron.org.pl/wnioskodawca/kreator

Więcej szczegółowych informacji w zakresie SOW można także uzyskać kontaktując się z bezpłatną infolinią: 800 889 777 (czynną w dni robocze w godz. 9:00-17:00).

 

Źródło: https://portal-sow.pfron.org.pl/opencms/export/sites/pfron-sow/sow/aktualnosci/pelnomocnictwa-w-systemie-sow/index.html


UWAGA

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Sanoku informuje, że w roku bieżącym środki finansowe PFRON na realizację zadania w zakresie zaopatrzenia w przedmioty ortopedyczne i środki pomocnicze zostały wyczerpane !!!

W związku z powyższym wnioski, które wpłyną do końca roku 2021 zostaną rozpatrzone negatywnie

i nie będą automatycznie przeniesione na rok 2022 r.

Osoba niepełnosprawna będzie mogła ponownie ubiegać się o w/w dofinansowanie składając NOWY wniosek w roku następnym

 


Stowarzyszenie  „Niepełnosprawni dla środowiska EKON” realizuje projekt aktywizacji i wsparcia zawodowego osób z niepełnosprawnością pn. „Pracujemy!”.

 

Czas realizacji projektu: od 1 marca 2021r. do 30 czerwca 2023r. 

Realizator działań: Stowarzyszenie Niepełnosprawni dla Środowiska EKON

Zadanie 1 - Aktywizacja zawodowa dla 1000 niepracujących osób z niepełnosprawnościami

Zadanie 2 - Wsparcie dla 1000 pracujących osób z niepełnosprawnościami. 

Celem projektu jest poprawa sytuacji na rynku pracy jego uczestników i aby rezultat ten został utrzymany przez min 3 m-ce.

Uczestnikami projektu mogą być osoby powyżej 18 roku życia posiadające orzeczony stopień niepełnosprawności lub orzeczenie równoważne (orzeczenie ZUS i/lub grupę inwalidzką), wśród których co najmniej 80% to osoby należące do jednej lub kilku poniższych grup:

a) osoby ze znacznym lub umiarkowanym stopniem niepełnosprawności, 

b) osoby z niepełnosprawnością sprzężoną, 

c) osoby z lekkim stopniem niepełnosprawności co do których orzeczono niepełnosprawność intelektualną, chorobę psychiczną, epilepsję lub całościowe zaburzenia rozwojowe. 

Dla każdego uczestnika zostanie opracowana diagnoza wraz z określeniem zestawu działań mających doprowadzić do jego aktywizacji w formie Indywidualnego Planu Działania. Każdy uczestnik zostanie objęty minimum dwoma formami wsparcia wynikającymi z opracowanego IPD. 

Do udziału w projekcie zapraszamy osoby spełniające łącznie następujące warunki:

a) w dniu przystąpienia do projektu mają ukończone 18 lat,

b) zamieszkują na terytorium Polski,

c) nie biorą udziału w innym projekcie aktywizacji zawodowej współfinansowanym ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego i w okresie od momentu przystąpienia do projektu pn. Pracujemy! do momentu zakończenia wsparcia nie będą uczestniczyć w innym projekcie aktywizacji zawodowej współfinansowanym ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego,

d) są osobami niepracującymi z niepełnosprawnością, które na etapie rekrutacji pozyskają z Zakładu Ubezpieczeń Społecznych zaświadczenie o braku odprowadzenia składek na ubezpieczenie społeczne lub zdrowotne wg stanu na dzień rozpoczęcia udziału w projekcie (rozumianego jako dzień rekrutacji),

e) posiadają aktualne orzeczenie o niepełnosprawności.

Rekrutacja do projektu odbywa się w trybie ciągłym. O przyjęciu decyduje kolejność zgłoszeń. 

Szczegółowe informacje dotyczące projektu znajdą Państwo na stronie internetowej Stowarzyszenia EKON: www.ekon.org.pl


Informacja o  naborze wniosków w ramach Programu "Zajęcia klubowe w WTZ"

 

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Sanoku informuje, że Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych ogłosił kolejną turę naboru wystąpień samorządów powiatowych o przyznanie środków finansowych PFRON na realizację programu „Zajęcia klubowe w WTZ”. Nabór dotyczy zajęć klubowych, które odbywać się będą przez pełen rok realizacyjny (12 miesięcy) począwszy od dnia 01.02.2022 r. do dnia 31.01.2023 r.
Mając na uwadze powyższe, informujemy, że wnioski o przyznanie środków PFRON na dofinansowanie prowadzenia zajęć klubowych w ramach programu „Zajęcia klubowe w WTZ”, podmioty prowadzące Warsztaty Terapii Zajęciowej mogą składać w siedzibie Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Sanoku, ul. Szopena 5, do dnia 10.11.2021 r.

Szczegółowe informacje dotyczące treści programu znajdują się na stronie:

 

Dokumentacja dotycząca zasad oraz wniosek do pobrania znajdują się TUTAJ

 


Sieć Życia

 to innowacyjny i sprawdzony system ratujący życie, wykorzystuje on następujące rozwiązanie: w każdym telefonie można ustawić przycisk przypisany do sieci stowarzyszenia i w sytuacji
zagrażającej życiu przez przyciśnięcie przycisku następuje natychmiastowe wezwanie pomocy

Bezpłatny dla mieszkańców Sanoka wspierane przez Urząd Miasta

 

Nasze życie może się zmienić w jednej chwili

Tracimy bliską osobę, zdrowie, dom, dorobek całego życia. Na niektóre z tych zdarzeń nie mamy wpływu. Są jednak takie sytuacje,...kiedy ryzyko straty możemy znacznie ograniczyć, a nawet całkiem wyeliminować. Warto zawczasu o tym pomyśleć.
Nie liczyć na to, że nam i naszym bliskim nic złego nigdy się nie przytrafi. Warto wziąć odpowiedzialność za bezpieczeństwo własne i tych, których kochamy. Warto spać spokojnie.
-Napadli twoją dziewczynę, koleżankę, siostrę? -Twój ojciec zasłabł w mieszkaniu, kiedy cię nie było, i nie zdążyłeś mu pomóc? -Sąsiad, którego tak lubiłeś, zapomniał wziąć insulinę i doszło do tragedii? Ile takich sytuacji mógłbyś wymienić? Ile razy myślałeś „gdybym wtedy tam był, gdybym nie wyszedł z domu, gdybym ...” Fakt, każdej z tych sytuacji można było uniknąć. Do tego w bardzo prosty, skuteczny i tani sposób dzięki Przyciskowi Sieci Życia służącemu do wezwania pomocy.

 

Co kryje się pod tą nazwą?
Doświadczeni ratownicy z Krajowej Sieci Alarmowej, prowadzonej przez działający na zasadach non-profit Sztab Ratownictwa SKSR, udostępnili supernowoczesne i wyjątkowo skuteczne rozwiązanie: „Przycisk Sieci Życia” do wzywania pomocy w takich sytuacjach jak napad czy nagłe zagrożenie życia w wyniku zawału serca, udaru mózgu, ataku epilepsji, astmy, cukrzycy. Korzystanie z Krajowej Sieci Alarmowej SKSR jest bezpłatne - wystarczy przystąpić do naszego stowarzyszenia.

To, co zyskujemy jest bezcenne pewność, że w sytuacji zagrożenia my i nasi bliscy otrzymamy natychmiastową, w pełni profesjonalną pomoc. Z telefonu komórkowego lub stacjonarnego, funkcją szybkiego wybierania (wciskasz jeden przycisk przypisany do Sieci Życia®) możesz w każdej chwili wywołać numer alarmowy wpisany do pamięci, nie musisz nic mówić - nasz system automatycznie rozpozna skąd wysłano wezwanie. Można też wykorzystywać do tego celu profesjonalne centrale alarmowe, a także występujące na rynku różne urządzenia dedykowane dla seniorów (różnego rodzaju opaski z przyciskiem SOS, centralki itp.).
 

Jak to dokładnie działa?
Mieszkający samotnie, chory na serce starszy mężczyzna zaczyna nagle odczuwać silny ból w klatce piersiowej. Chce zadzwonić po pogotowie, ale nie ma siły wybrać odpowiedni numer i powiedzieć, co się dzieje. Pozostawiony samemu sobie jest w tym momencie bez szans. Tak samo jak każda inna osoba chora, starsza, niepełnosprawna - w podobnej sytuacji. Ale wcale nie musi tak być. Aby w każdej chwili uzyskać pomoc, wystarczy mieć zaprogramowany Przycisk Sieci Życia i w sytuacji zagrożenia po prostu go przycisnąć. To wystarczy do uruchomienia prowadzonego przez SKSR całodobowego systemu alarmowego i otrzymania błyskawicznej pomocy ze strony odpowiednich służb, w tym wypadku Pogotowia.Inna sytuacja. Młoda kobieta (twoja dziewczyna, siostra, żona) wraca wieczorem do domu. Przed domem lub na klatce schodowej pojawia się grupka chuliganów. Ich intencje są jednoznaczne sprawa nie skończy się na słownych zaczepkach. Jeśli jednak kobieta będzie miała Przycisk Sieci Życia i przyciśnie go, na miejscu szybko pojawi się policja i udzieli jej pomocy. Powyższe wypadki pokazują, że Sieć Życia® umożliwia skuteczną ochronę bliskich nam osób: starszych, chorych, niepełnosprawnych, bezbronnych. Sprawia, że czują się one na co dzień o wiele bezpieczniej i pewniej. Ważne jest też to, że dzięki wyposażeniu bliskich w możliwość wezwania pomocy, sami zyskujemy większy komfort życia. Nie musimy już siedzieć w pracy jak na szpilkach, zadręczając się, czy w tym czasie coś złego nie przytrafiło się naszym matkom, ojcom, żonom. Nie musimy co pięć minut nerwowo wydzwaniać do domu, żeby sprawdzić, czy chorujący na nadciśnienie mąż nie dostał wylewu.

Więcej informacji na stronie internetowej pod adresem: www.ratownictwo.org - tel.42 6370474

 


 

Centra informacyjno - doradcze dla osób z niepełnosprawnością

 

Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych informuje, że od dnia 1 września 2021 r. przy każdym z Oddziałów PFRON uruchomione zostało Centrum informacyjno-doradcze dla osób z niepełnosprawnością (CIDON).

W ramach działalności CIDON możecie Państwo uzyskać informacje m.in. na temat programów realizowanych przez PFRON, projektów realizowanych przez organizacje pozarządowe, obowiązujących systemów orzecznictwa, dostępnego wsparcia finansowego i rzeczowego, zaopatrzenia w przedmioty ortopedyczne i środki pomocnicze czy sprzęt rehabilitacyjny, ulg i uprawnień wynikających z przepisów prawa, a także instytucji działających na rzecz osób z niepełnosprawnością i wiele innych.
Nasi pracownicy są do Państwa dyspozycji od poniedziałku do piątku w godzinach funkcjonowania Oddziałów.

Wyrażamy przekonanie, że Centra informacyjno-doradcze staną się miejscem, w którym osoby z niepełnosprawnością uzyskają kompleksowe wsparcie w każdym obszarze wymagającym pomocy, doradztwa, czy konsultacji. Dbając o jak najwyższe standardy obsługi pragniemy zapewnić, że Centra będą systematycznie rozszerzać swoją ofertę m.in. o możliwość skorzystania z usługi specjalisty ds. zarządzania rehabilitacją, czy skierowania do Ośrodka Wsparcia i Testów, gdzie będą Państwo mogli testować najnowsze technologie asystujące.
Zachęcamy do śledzenia informacji na temat CIDON na stronach PFRON oraz do kontaktu osobistego, telefonicznego lub mailowego cidon@pfron.org.pl.

CIDON przy Oddziale Podkarpackim - 17 283 93 07


Szanowni Państwo
 

Zakładowy Klub Sportowy Stal Rzeszów otwiera pierwszą na Podkarpaciu drużynę Amp Futbolu

Zapraszamy osoby niepełnosprawne po jednostronnej amputacji lub z wadą kończyny górnej lub dolnej (bez względu na płeć i wiek), o przystąpienie do drużyny .
 

Kontakt do organizatorów telefoniczny: 791 863 399

lub mailowy: amp@stalrzeszow.pl lub m.chmiel@stalrzeszow.pl

 


Rusza program bezpłatnej pomocy psychologiczno-prawnej dla osób niepełnosprawnych z województwa podkarpackiego

Fundacja ABRA Polska wyszła naprzeciw potrzebom osób niepełnosprawnych będących mieszkańcami województwa podkarpackiego i uruchomiła program bezpłatnego poradnictwa psychologiczno-prawnego. Mieszkańcy mogą uzyskać wsparcie w ramach dedykowanej dla nich grupy, dostępnej na platformie

https://grupawsparcia.pl/

Jaką pomoc można otrzymać ?

GrupaWsparcia to platforma pomocy online, która pozwala na w pełni anonimowe, bezpłatne oraz bezpieczne korzystanie ze wsparcia psychologicznego i prawnego. Użytkownik dzieli się tylko tymi informacjami, które uzna za stosowne. Po zalogowaniu się, można porozmawiać z osobami, które mają podobne doświadczenia oraz uzyskać specjalistyczną pomoc. W dedykowanej grupie dla mieszkańców województwa podkarpackiego do dyspozycji osób z niepełnosprawnością będą doświadczeni eksperci - psychoterapeuta oraz prawnik. 

Użytkownicy mogą uzyskac wsparcie specjalistów zarówno pisząc  z nimi na czacie, jak i podczas planowanych spotkań audio w ramach grupy. dodatkowo przewidziane są także webinary, o których członkowie grupy wsparcia będą informowani z wyprzedzeniem.

Aby móc skorzystać z bezpłatnego wsparcia, wystarczy zarejestrować się nonie Fundacji ADRA Polska pod poniższym linkiem

https://www.adra.pl/wsparcie-dla-woj-podkarpackiego/


Pomoc osobom niepełnosprawnym poszkodowanym w wyniku żywiołu

Informujemy, że Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych wsparcia dla poszkodowanych przez żywioł osób niepełnosprawnych. Szczegóły dostępne są na stronie Funduszu pod linkiem

Do kogo adresowana jest pomoc?
Adresatami programu są poszkodowane na skutek żywiołu:
•    osoby niepełnosprawne posiadające aktualne orzeczenie o stopniu niepełnosprawności (lub orzeczenie równoważne)
•    dzieci i młodzież niepełnosprawna posiadająca aktualne orzeczenie o niepełnosprawności, wydane przed ukończeniem 16 roku życia
zamieszkujące na terenach poszkodowanych w wyniku żywiołu w 2021 r., w odniesieniu do których przyznany został zasiłek celowy w związku z wystąpieniem zdarzenia noszącego znamiona klęski żywiołowej dla osób lub rodzin, które poniosły straty w gospodarstwach domowych (budynkach mieszkalnych, podstawowym wyposażeniu gospodarstw domowych).
Decyzja o przyznaniu zasiłku celowego nie musi być wystawiona imiennie na daną osobę niepełnosprawną – ważne, żeby przyznany zasiłek dotyczył tego samego gospodarstwa domowego, co gospodarstwo, w którym mieszka osoba niepełnosprawna.

Jaką pomoc można uzyskać w ramach programu?
Każda poszkodowana w wyniku żywiołu osoba niepełnosprawna spełniająca wszystkie warunki przewidziane w programie może otrzymać:
•    w ramach Modułu I programu jednorazowe świadczenie na rehabilitację społeczną w wysokości 2.000,00 zł (słownie: dwa tysiące złotych) z zastrzeżeniem, że wysokość świadczenia nie może przekraczać kwoty wnioskowanej przez Wnioskodawcę oraz, że pomoc w ramach Modułu I nie może przekroczyć łącznie dla wszystkich osób niepełnosprawnych zamieszkujących w danym gospodarstwie domowym, które poniosło straty w wyniku żywiołu, dwukrotności pomocy udzielonej przez organy administracji rządowej i samorządowej przekazywanej w formie zasiłku celowego.
•    w ramach Modułu II programu jednorazowe świadczenie stanowiącego rekompensatę poniesionych strat i/lub pokrycie kosztów przeprowadzenia naprawy w odniesieniu do sprzętu/urządzenia/środka pomocniczego/przedmiotu ortopedycznego, którego zakup był dofinansowany ze środków PFRON, w tym w ramach programów Rady Nadzorczej PFRON (niezależnie od daty przyznania pomocy ze środków PFRON).
Wnioski o dofinansowanie mogą być składane w trybie ciągłym, jednakże nie później niż do 3 grudnia 2021 roku.
W imieniu i na rzecz niepełnosprawnych lub ubezwłasnowolnionych osób niepełnosprawnych występują rodzice lub opiekunowie prawni tych osób.

W przypadku zainteresowania programem prosimy o kontakt telefoniczny lub mailowy z tut. PCPR: tel.: 13 46 46 580 wew. 31, 34, 35; e-mail: pcpr@sanok.naszepcpr.pl, bzywiec@sanok.naszepcpr.pl

 


INFORMACJA

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Sanoku

uprzejmie informuje, iż dnia

14 lipca 2021 roku (środa)

urząd będzie czynny do godziny 14:00

Za utrudnienia przepraszamy


Informujemy, że trwa rekrutacja do projektu Państwowego Funduszu Rehabilitacji osób Niepełnosprawnych

„Wypracowanie i pilotażowe wdrożenie modelu kompleksowej rehabilitacji umożliwiającej podjęcie lub powrót do pracy"

Program rehabilitacji kompleksowej proponuje szereg rozwiązań (pod okiem lekarza, psychologa, doradcy zawodowego, fizjoterapeuty) mających na celu ułatwienie podjęcia pracy lub powrotu do zatrudnienia. Adresowany jest do osób, które wskutek doznanego urazu, zdiagnozowanego schorzenia, niepełnosprawności wrodzonej lub nabytej w okresie rozwojowym, nie mogą kontynuować aktywności zawodowej.

Jeśli osoba zostanie zakwalifikowana do projektu i jest mieszkańcem województwa podkarpackiego zostanie skierowana do Ośrodka Rehabilitacji Kompleksowej w Nałęczowie.

Dla każdego z uczestników, zostanie przygotowany indywidualny plan działania.

Udział w projekcie jest bezpłatny.

Orzeczenie o stopniu niepełnosprawności nie jest konieczne, nie istnieje także górna granica wieku.

Średni czas pobytu w ośrodku wynosi 6 miesięcy, z możliwością przedłużenia do 12 miesięcy zaś minimalny czas pobytu to 3-4 miesiące. Liczba godzin wsparcia przypadająca na uczestnika w ciągu dnia to 6 do 8 godzin.

Wsparcie jest realizowane w ramach 3 modułów: zawodowego, psychospołecznego i medycznego, przy czym moduł zawodowy jest przeważający.

Potencjalni uczestnicy projektu muszą posiadać pozytywne rokowania dotyczące aktywności zawodowej, jak również wykazywać stabilny stan zdrowia, tak by po zakończeniu kompleksowej rehabilitacji móc podjąć pracę w wymiarze minimum 0,5 etatu.

W przypadku zainteresowania projektem zapraszamy do kontaktu z Oddziałem Podkarpackim PFRON tel. 17 28 39 318 lub 882 789 258, osoba do kontaktu Agnieszka Ulak


Piknik rodzinny dla rodzin zastępczych

W sobotę 12 czerwca 2021 roku w Siemuszowej odbył się już szósty piknik zorganizowany dla osób sprawujących pieczę zastępczą i ich podopiecznych z terenu powiatu sanockiego, zorganizowany przez Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Sanoku. Świętowanie Dnia Rodzicielstwa Zastępczego ma charakter cykliczny i stanowi okazję dla rodzin zastępczych do integracji, wymiany doświadczeń oraz podzielenia się problemami z jakimi borykają się rodziny zastępcze. Co roku pracownicy Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Sanoku dokładają wszelkich starań, aby ten wyjątkowy dzień był okazją do wspólnej, rodzinnej zabawy, a także wnosił nową jakość do funkcjonowania systemu pieczy zastępczej na terenie powiatu sanockiego.

Celem pikniku była integracja rodzin zastępczych oraz promocja rodzicielstwa zastępczego. W wydarzeniu uczestniczyło łącznie ok. 80 osób. Dopisała pogoda oraz świetne humory uczestników.

Piknik był okazją do podziękowania, wyrażenia wdzięczności i uznania za codzienny trud pracy rodzin zastępczych przez Pana Grzegorza Kozaka – Dyrektora Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Sanoku oraz pracowników Centrum. Do życzeń dla rodzin zastępczych dołączył się Pan Janusz Cecuła - Wicestarosta Sanocki.

Piknik obfitował w liczne atrakcje: pokaz sprzętu straży pożarnej, malowanie twarzy, puszczanie baniek mydlanych, różne gry i zabawy ruchowo-sportowe. Dla uczestników pikniku przewidziano poczęstunek, a dzieci biorące udział w pikniku otrzymały paczki.

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Sanoku pragnie złożyć najserdeczniejsze podziękowania wszystkim darczyńcom za okazaną pomoc w organizacji pikniku. Dziękujemy za wsparcie, życzliwość i zaangażowanie, które traktujemy, jako wyraz dobroci oraz chęci niesienia pomocy innym.

Podziękowania składamy: Pass Polska Sp. z o.o., EAE Elektronik Spółka z o. o., WSTECH S.C., "Troja" S.C., LAV-MAG Patryk Twardy, Spółdzielnia Mleczarska „Mlekovita”, Piekarnia Jadczyszyn, Cukiernia Jan i Adam Pierz, Piekarnia „Sanrej”, Piekarnia „Iresta”, Powszechna Spółdzielnia Spożywców w Sanoku, Uzdrowisko Rymanów S.A., Iwoniczanka Sp. z o.o., Jeronimo Martins Polska S.A. Centrum Dystrybucyjne Wojnicz, Dom Pomocy Społecznej „Światło Nadziei”, Komendzie Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Sanoku, Medycznej Szkole Policealnej im. Anny Jenke w Sanoku oraz Warsztatom Terapii Zajęciowej „PROGRES” w Sanoku.

 


INFORMACJA

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Sanoku

uprzejmie informuje, iż dnia

4 czerwca 2021 roku (piątek)

urząd będzie nieczynny

Za utrudnienia przepraszamy


Turnus rehabilitacyjny tylko po szczepieniu lub z ważnym testem przeciw COVID-19

Jeśli planujesz wyjazd na turnus rehabilitacyjny, pamiętaj o wykonaniu testu w kierunku SARS-CoV-2. Jeśli poddałeś się szczepieniu, wyjedziesz bez dodatkowych warunków

Osoby z niepełnosprawnościami, które chcą wyjechać na turnus rehabilitacyjny, muszą przedstawić negatywny wynik testu diagnostycznego w kierunku SARS-CoV-2.

Skierowanie na test wystawi lekarz opieki zdrowotnej. Można też będzie uzyskać skierowanie na test, wypełniając formularz na stronie internetowej Ministerstwa Zdrowia. Test należy wykonać nie wcześniej niż cztery dni przed terminem rozpoczęcia turnusu.

Wyjazd będzie znacznie łatwiejszy dla osób zaszczepionych przeciwko koronawirusowi, ponieważ wystarczy tylko potwierdzenie przyjęcia szczepionki.

Powyższe zasady obowiązują także opiekuna uczestnika turnusu, jeżeli konieczność jego obecności wynika z wniosku lekarza kierującego osobę niepełnosprawną na turnus rehabilitacyjny

 

Podstawa prawna:

Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 14 maja 2021 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie ustanowienia określonych ograniczeń, nakazów i zakazów w związku z wystąpieniem stanu epidemii (Dz. U. poz. 905)

 

Informacja pochodzi ze strony Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawych: TUTAJ


Zgodnie z Zarządzeniem Nr 8/2021 Dyrektora Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Sanoku z dnia 12 kwietnia 2021 roku
w sprawie wprowadzenia w Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Sanoku ograniczeń w wykonywaniu zadań w okresie stanu zagrożenia epidemicznego na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej, od dnia 12.04.2021 r. do dnia 19.04.2021 wprowadzony zostaje w PCPR w Sanoku zakaz bezposredniej obsługi petentów. Wszelkie sprawy należy załatwiać drogą pocztową, faxem, pocztą elektroniczną oraz poprzez elektroniczna skrzynkę podawczą e-PUAP, SOW lub telefonicznie. Dokumenty petenci winni wrzucać do urny na dokumenty znajdującej się przed wejściem do budynku. Wstrzymane zostają wyjazdy koordynatorów rodzinnej pieczy zastępczej do miejsca zamieszkania rodzin zastępczych. Obowiązuje praca zdalna.


Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Sanoku informuje, iż wykaz jednostek świadczących nieodpłatne poradnictwo (prawne, psychologiczne, rodzinne, z zakresu pomocy społecznej) dostępne dla mieszkańców powiatu sanockiego można znaleść na stronie internetowej Starostwa Powiatowego w Sanoku oraz BIP

TUTAJ


 

INFORMACJA O WPROWADZENIU OGRANICZEŃ W PRACY POWIATOWEGO CENTRUM POMOCY RODZINIE W SANOKU

 

W związku z rozprzestrzenianiem się koronawirusa COVID-19 oraz rosnącym zagrożeniem epidemiologicznym informujemy, że od dnia 29 marca 2021 r. Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Sanoku zostaje zamknięte dla obsługi petentów.

Wnioski w sprawie dofinansowań z PRFON i „Aktywnego Samorządu” można przesyłać drogą elektroniczną (za pomocą Systemu SOW). Wszelkie informacje można uzyskiwać telefonicznie pod numerem telefonu: 13 46-43-593.

Sprawy urzędowe powinny zostać załatwione telefonicznie, elektronicznie i przez ePUAP. Aby ograniczyć bezpośredni kontakt wszystkie sprawy, które wymagają osobistego kontaktu z urzędem powinny zostać ustalone wcześniej poprzez kontakt telefoniczny z Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Sanoku. 

Grzegorz Kozak

- dyrektor Powiatowego Centrum

Pomocy Rodzinie w Sanoku


POWIATOWE CENTRUM POMOCY RODZINIE W SANOKU INFORMUJE, IŻ RADA POWIATU SANOCKIEGO W DNIU 21 GRUDNIA 2020 r. PRZYJĘŁA:

 

 1. Powiatowy Program Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie i Ochrony Ofiar Przemocy w Rodzinie na lata 2021 - 2025 dostępny TUTAJ
 2. Powiatowy program rozwoju pieczy zastępczej w Powiecie Sanockim na lata 2021 - 2023 dostępny TUTAJ
 3. Program działań profilktycznych mających na celu udzielenie specjalistycznej pomocy, zwłaszcza w zakresie promowania i wdrożenia prawidłowych metod wychowawczych w stosunku do dzieci w rodzinach zagrożonych przemocą w rodzinie na lata 2021 - 2024 dostępny TUTAJ
 4. Program edukacyjno - korekcyjny dla osó stosujących przemoc w rodzinie na lata 2021 - 2024 dostępny TUTAJ

 

 


Sanok. dn. 18 stycznia 2021r.

 

KONSULTACJE SPOŁECZNE DO STRATEGII ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW SPOŁECZNYCH POWIATU SANOCKIEGO  NA LATA 2021 – 2030

 

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Sanoku zaprasza osoby zainteresowane do udziału w konsultacjach społecznych „Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych Powiatu Sanockiego na lata 2021 – 2030”.

Uwagi do projektu „Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych Powiatu Sanockiego na lata 2021 – 2030” można zgłaszać do dnia 05.02.2021r.

Projekt „Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych Powiatu Sanockiego na lata 2021-2030” wraz z „Formularzem konsultacji społecznych” zamieszczony jest TUTAJ


Sanok, dn. 4 stycznia 2021r.

INFORMACJA

dla osób doświadczających przemocy

 

            Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Sanoku informuje, że osoby doświadczające przemocy mogą skorzystać z bezpłatnego poradnictwa prawnego, psychologicznego i terapeutycznego.

Pomoc prawna: w pierwszy i trzeci poniedziałek miesiąca, w godzinach 11:30 – 14:30,

Pomoc psychologiczna: w każdy wtorek w godzinach 15:00-18:00,

Pomoc terapeuty: w każdą środę w godzinach 17:00 – 18:00.


Z pomocy specjalistów można skorzystać, w budynku przy ul. Szopena 5 w Sanoku po wcześniejszym ustaleniu terminu pod numerami telefonu: 13 46 43 593, 500-173-713 lub osobiście w siedzibie PCPR.

            Zachęcamy do skorzystania z pomocy.

           


Sanok, dn. 4 stycznia 2021r.

 

INFORMACJA

Program korekcyjno - edukacyjny dla osób stosujących przemoc w rodzinie

 

            Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Sanoku informuje, że prowadzi nabór uczestników do grupy realizującej ,,Program korekcyjno–edukacyjny dla osób stosujących przemoc w rodzinie”.

Planowany do realizacji program obejmuje 62 godzin zajęć indywidualnych i grupowych, zostanie przeprowadzony w grupie od 10 do 15 osób. Planuje się przeprowadzenie:

 • spotkań indywidualnych (w wymiarze 2 godzin),
 • spotkań grupowych (12 spotkań po 4 godziny, w tym 1 godzina zajęć edukacyjnych, 3 godziny zajęć warsztatowych),
 • 3 spotkania po 4 godziny (specjalistyczne konsultacje typu: psychologicznego, prawnego i terapeuty do spraw uzależnień).

            Celem głównym programu jest powstrzymanie osób stosujących przemoc w rodzinie  i zaprzestanie przemocy w rodzinie, a także ukształtowanie świadomej i odpowiedzialnej postawy życiowej w ramach pełnionych ról, kształtowanie postaw szacunku wobec bliskich, poszanowania ich autonomii oraz poczucia odpowiedzialności moralnej i prawnej przez osoby stosujące przemoc w rodzinie. 

            Program kierowany jest do osób stosujących przemoc w rodzinie. Program adresowany jest do pełnoletnich osób z terenu powiatu sanockiego, w szczególności do:

 1. osób skazanych za czyny związane ze stosowaniem przemocy w rodzinie,  odbywających karę pozbawienia wolności w zakładach karnych albo wobec których sąd warunkowo zawiesił wykonywanie kary, zobowiązując je do uczestnictwa w oddziaływaniach korekcyjno-edukacyjnych,
 2. osób stosujących przemoc w rodzinie, które uczestniczą w terapii leczenia uzależnienia od alkoholu lub narkotyków, lub innych środków odurzających, substancji psychotropowych albo środków zastępczych, dla których oddziaływania korekcyjno-edukacyjne mogą stanowić uzupełnienie podstawowej terapii,
 3. osób, które w wyniku innych okoliczności zgłoszą się do uczestnictwa w programie korekcyjno-edukacyjnym.

           

            Osobę stosującą przemoc w rodzinie, u której zostało rozpoznane uzależnienie od alkoholu lub narkotyków, lub innych środków odurzających, substancji psychotropowych albo środków zastępczych, kieruje się w pierwszej kolejności na terapię uzależnienia.

            Uczestnictwa w programie odmawia się osobom, które zostały zdiagnozowane jako osoby chore psychicznie lub osobom z poważnymi zaburzeniami emocjonalnymi, w szczególności z zaburzeniami osobowości antyspołecznej oraz zaburzeniami osobowości  pogranicznej, gdyż ich udział w programie mógłby tworzyć poważne przeszkody w realizacji zajęć edukacyjno-korekcyjnych. Diagnoza  w tym zakresie zostanie przeprowadzona przez psychologa lub psychiatrę i będzie miała na celu wykluczenie występowania chorób psychicznych i zaburzeń osobowości. Uczestnictwa w programie odmawia się też osobom uzależnionym od alkoholu, narkotyków, lub innych środków odurzających, substancji psychotropowych albo środków zastępczych z wyłączeniem osób, które przeszły lub są w trakcie podstawowego cyklu terapii uzależnień.

 

            Zgłoszenia do programu przyjmowane są w siedzibie Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Sanoku, ul. Szopena 5, w terminie do dnia 30 czerwca 2021 roku, w godzinach pracy PCPR tj. od 7:30 do 15:30, kontakt telefoniczny: 13 46-43-593.

           

            Informujemy, że warunkiem rozpoczęcia realizacji programu korekcyjno-edukacyjnego jest zrekrutowanie grupy docelowej w ilości 10-15 osób. Rozpoczęcie programu planuje się na III kwartał 2021r. Zajęcia odbywać się będą w godzinach popołudniowych (2 razy w tygodniu po 4 godziny) w siedzibie PCPR w Sanoku przy ul. Szopena 5.

            Zachęcamy do udziału w programie.


Sanok, dn. 4 stycznia 2021 r.

 

INFORMACJA

dla osób stosujących przemoc w rodzinie

 

            Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Sanoku informuje, że osoby stosujące przemoc w rodzinie mogą skorzystać z udziału w bezpłatnych oddziaływaniach terapeutycznych.

Celem oddziaływań w stosunku do osób stosujących przemoc jest m. in.:

 1. powstrzymania osoby stosującej przemoc w rodzinie przed dalszym stosowaniem przemocy;
 2. rozwijania umiejętności samokontroli i współżycia w rodzinie,
 3. kształtowania umiejętności w zakresie wychowywania dzieci bez używania przemocy w rodzinie;
 4. uznania przez osobę stosującą przemoc w rodzinie swojej odpowiedzialności za stosowanie przemocy;
 5. zdobycia i poszerzenia wiedzy na temat mechanizmów powstawania przemocy w rodzinie;
 6. zdobycia umiejętności komunikowania się i rozwiązywania konfliktów w rodzinie bez stosowania przemocy;
 7. uzyskania informacji o możliwościach podejmowania działań terapeutycznych.

 

Pomoc udzielana jest w drugi i czwarty piątek miesiąca, w godzinach 16:30 – 18:30, w siedzibie PCPR w Sanoku, ul. Szopena 5 w Sanoku po wcześniejszym ustaleniu terminu pod numerami telefonu: 13 46 43 593, 500-173-713 lub osobiście w siedzibie PCPR.

Zachęcamy do skorzystania z pomocy.

           


Informacja o naborze wniosków na dofinansowanie udziału w turnusach rehabilitacyjnych, zakupu przedmiotów ortopedycznych i środków pomocniczych  oraz sprzętu rehabilitacyjnego w Systemie SOW

 

Uprzejmie informujemy, że od 1 stycznia 2021 w Systemie SOW - TUTAJ zostaną aktywowane nabory wniosków na dofinansowanie:

 1. udziału w turnusach rehabilitacyjnych,
 2. do zakupu przedmiotów ortopedycznych i środków pomocniczych,
 3.  sprzętu rehabilitacyjnego.

 Dzięki darmowemu Systemowi SOW aplikowanie o środki PFRON możliwe jest bez wychodzenia z domu i poza godzinami pracy urzędów (w praktyce 24 godziny na dobę), dając istotną przewagę nad tradycyjną formą papierową, która wymaga osobistego stawiennictwa w urzędzie.

  Aby skorzystać z tej formy składania wniosków wystarczy posiadać:

• dostęp do Internetu,

• aktywne konto w Systemie SOW,

• Profil Zaufany, który można potwierdzić w wielu instytucjach pożytku publicznego oraz on-line na stronach dziesięciu różnych banków, szczegóły  TUTAJ

Zainteresowani mogą również skorzystać z kreatora który usprawnia proces składania wniosku dostępnego TUTAJ

 

Więcej szczegółowych informacji w zakresie SOW można także uzyskać kontaktując się z bezpłatną infolinią: 800 889 777 (czynną w dni robocze w godz. 9:00-17:00).

 

Wnioski na rok 2021 dostępne są w zakładce osoby niepełnosprawne

 


Wyniki otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego w zakresie pomocy społecznej, dotyczącego prowadzenia domu pomocy społecznej dla 41 osób w podeszłym wieku i przewlekle somatycznie chorych

UCHWAŁA

AKTUALNOŚCI, strona 1:

Aktywni niepełnosprawni - narzędzia wsparcia samodzielności osób niepełnosprawnych

Utworzono dnia 24.03.2021
Biuro Pełomocnika Rządu ds. Osób Niepełnosprawnych w  Ministerstwie Rodziny i Polityki Społecznej w okresie październik 2020 - czerwiec 2023 r. realizuje projekt "Aktywni niepełnosprawni - narzędzia wsparcia samodzielności osób niepełnosprawnych"...
czytaj dalej... na temat: Aktywni niepełnosprawni - narzędzia wsparcia samodzielności osób niepełnosprawnych

Informacja dla osób stosujących przemoc w rodzinie

Utworzono dnia 04.01.2021

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Sanoku informuje, że osoby stosujące przemoc w rodzinie mogą skorzystać z udziału w bezpłatnych oddziaływaniach terapeutycznych

czytaj dalej... na temat: Informacja dla osób stosujących przemoc w rodzinie

Możliwość składania wniosków on-line

Utworzono dnia 28.12.2020

Informacja o naborze wniosków na dofinansowanie udziału w turnusach rehabilitacyjnych, zakupu przedmiotów ortopedycznych i środków pomocniczych  oraz sprzętu rehabilitacyjnego w Systemie SOW   Uprzejmie informujemy, że od 1 stycznia 2021 w Systemie SOW -...

czytaj dalej... na temat: Możliwość składania wniosków on-line

Przywrócenie terminu składania wniosków - Moduł III - „Pomoc osobom niepełnosprawnym poszkodowanym w wyniku żywiołu lub sytuacji kryzysowych wywołanych chorobami zakaźnymi”

Utworzono dnia 11.12.2020

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Sanoku informuje, że Zarząd PFRON podjął decyzję o możliwości przywrócenia terminu składania wniosków w Module III programu  „Pomoc osobom niepełnosprawnym poszkodowanym w wyniku żywiołu lub sytuacji kryzysowych wywołanych chorobami zakaźnymi”...

czytaj dalej... na temat: Przywrócenie terminu składania wniosków - Moduł III - „Pomoc osobom niepełnosprawnym poszkodowanym w wyniku żywiołu lub sytuacji kryzysowych wywołanych chorobami zakaźnymi”

Zarząd Powiatu Sanockiego ogłasza nabór kandydatów na członków do komisji konkursowej

Utworzono dnia 18.11.2020

Zarząd Powiatu Sanokciego ogłasza nabór koandyadtów na członków komisji konkursowej reprezentujących organizacje pozarządowe oraz inne podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działaności pozytku publicznego i wolontariacie, do opiniowania...

czytaj dalej... na temat: Zarząd Powiatu Sanockiego ogłasza nabór kandydatów na członków do komisji konkursowej

Modułu III programu „Pomoc osobom niepełnosprawnym poszkodowanym w wyniku żywiołu lub sytuacji kryzysowych wywołanych chorobami zakaźnymi”

Utworzono dnia 04.11.2020

PFRON kontynuuje wsparcie oferowane w ramach Modułu III programu „Pomoc osobom niepełnosprawnym poszkodowanym w wyniku żywiołu lub sytuacji kryzysowych wywołanych chorobami zakaźnymi” W związku z trwającą sytuacją epidemiczną Zarząd Państwowego Funduszu Rehabilitacji...

czytaj dalej... na temat: Modułu III programu „Pomoc osobom niepełnosprawnym poszkodowanym w wyniku żywiołu lub sytuacji kryzysowych wywołanych chorobami zakaźnymi”

Apel Starosty Sanockiego

Utworzono dnia 23.10.2020

w związku z zaistniałą sytaucją epidemiczną, Starosta Sanocki...

czytaj dalej... na temat: Apel Starosty Sanockiego

Otwarty konkurs ofert na realizację zadania publicznego - prowadzenie domu pomocy społecznej

Utworzono dnia 23.10.2020

INFORMACJA

Utworzono dnia 15.09.2020

Informacja Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Sanoku informuje, że Dom Pomocy Społecznej im. św. Brata Alberta w Zagórzu otrzymał od Fundacji Agencji Rozwoju Przemysłu darowiznę w  kwocie  15.000,00 zł, z przeznaczeniem na  realizację ...

czytaj dalej... na temat: INFORMACJA

Projekt "Wsparcie dzieci umieszczonych w pieczy zastępczej w okresie epidemii COVID-19"

Utworzono dnia 07.09.2020

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Sanoku informuje, że Powiat Sanocki w ramach Projektu „Wsparcie dzieci umieszczonych w pieczy zastępczej w okresie epidemii COVID-19”, w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój lata 2014-2020 – Działanie 2.8 Rozwój usług społecznych świadczonych w środowisku lokalnym, PI 9iv: Ułatwienie dostępu do przystępnych cenowo, trwałych oraz wysokiej jakości usług, w tym opieki zdrowotnej i usług socjalnych świadczonych w interesie ogólnym, w związku ze zgłoszonym zapotrzebowaniem przekaże wsparcie w zakresie:

czytaj dalej... na temat: Projekt "Wsparcie dzieci umieszczonych w pieczy zastępczej w okresie epidemii COVID-19"

Informacja o wsparciu psychologiczno - pedagogicznym

Utworzono dnia 03.09.2020
Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej Ośrodek Adopcyjny w Rzeszowie informuje, że z dniem 1.09.2020 r. następuje zmiana godzin udzielania telefonicznego wsparcia psychologiczno-pedagogicznego. Pomoc w związku z sytuacją epidemiologiczną w kraju udzielana będzie od poniedziałku do...
czytaj dalej... na temat: Informacja o wsparciu psychologiczno - pedagogicznym

Powrót do zdrowia - powrót do pracy

Utworzono dnia 03.09.2020
Jeśli z powodu wypadku lub pogorszenia stanu zdrowia nie możesz wykonywać dotychczasowej pracy, a chcesz być nadal aktywny zawodowo i żyć pełnią życia - zgłoś się do nas i weź udział w bezpłatnej rehabilitacji kompleksowej - zawodowej, psychospołecznej i...
czytaj dalej... na temat: Powrót do zdrowia - powrót do pracy

Wsparcie psychologiczno - pedagogiczne

Utworzono dnia 30.06.2020

Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej Ośrodek Adopcyjny w Rzeszowie informuje, że w związku z sytuacją epidemiologiczną w kraju nadal istnieje możliwość telefonicznego wsparcia psychologiczno-pedagogicznego  Pomoc taka od dnia 01 lipca 2020 roku jest udzielana: od...

czytaj dalej... na temat: Wsparcie psychologiczno - pedagogiczne

Informacja

Utworzono dnia 10.06.2020

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Sanoku informuje, iż dnia 12.06.2020 r. (piątek)

czytaj dalej... na temat: Informacja

Zegar

Kalendarium

Lista wydarzeń w miesiącu Grudzień 2023 Brak wydarzeń w tym miesiącu.

Licznik odwiedzin:

W tym tygodniu: 207

W poprzednim tygodniu: 221

W tym miesiącu: 61

W poprzednim miesiącu: 928

Wszystkich: 34730