Przejdź do głównej treści Przejdź do wyszukiwarki

Strona główna

INFORMACJA

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Sanoku

uprzejmie informuje, iż dnia

17 czerwca 2022 roku (piątek)

urząd będzie nieczynny

Za utrudnienia przepraszamy


Informacja o  naborze wniosków w ramach Programu "Zajęcia klubowe w WTZ"

 

            Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Sanoku informuje, że Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych ogłosił kolejną turę naboru wystąpień samorządów powiatowych o przyznanie środków finansowych PFRON na realizację programu „Zajęcia klubowe w WTZ”. Nabór dotyczy zajęć klubowych, które mają zostać uruchomione i prowadzone od drugiej połowy roku realizacyjnego (tj. od dnia 1 sierpnia 2022 r. do dnia 31 stycznia 2023 r.) oraz zajęć klubowych prowadzonych w WTZ, w których od momentu zakończenia pierwszej tury naboru wystąpień zwiększyła się liczba beneficjentów programu.

            Mając na uwadze powyższe, informujemy, że wnioski o przyznanie środków PFRON na dofinansowanie prowadzenia zajęć klubowych w ramach programu „Zajęcia klubowe w WTZ”, podmioty prowadzące Warsztaty Terapii Zajęciowej mogą składać w siedzibie Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Sanoku, ul. Szopena 5, do dnia 10.06.2022 r.


Fundacja Wielkie Serce dla Dzieci wraz z Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w  Sanoku

ma przyjemność zaprosić Państwa do Sanoka na imprezę plenerową Wojewódzki Dzień Rodzicielstwa Zastępczego
Impreza odbędzie się na terenie Skansenu Ludowego w Sanoku w dniu 29 maja 2022 r.
Honorowy patronat nad wydarzeniem objął Marszałek Województwa Podkarpackiego Pan Władysław Ortyl.
Patronat medialny sprawować będą TVP3 Rzeszów oraz Radio Rzeszów.
Opowiemy czym jest rodzicielstwo zastępcze ale przede wszystkim zapraszamy na świetną zabawę w plenerze dla całych rodzin.
W planie wydarzenia: występy muzyczne, artystyczne, czytanie bajek, atrakcje dla dzieci i rodzin.
ZAPRASZAMY - wstęp bezpłatny

 


Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Sanoku

informuje, że w dniu 15.04.2022 r. (piątek)

Urząd czynny będzie do godziny 11.00.

 Za utrudnienia przepraszamy


Pomoc obywatelom Ukrainy z niepełnosprawnością

Zaopatrzenie w wyroby medyczne - wsparcie dla uchodźców z Ukrainy

 

więcej informacji na stronie: https://sanok.naszepcpr.pl/osoby-niepelnosprawne/pomoc-obywatelom-ukrainy-z-niepelnosprawnoscia-wsparcie-zaopatrzenia-w-wyroby-medyczne

 


Pomoc obywatelom Ukrainy z niepełnosprawnością który ma na celu udzielenie wsparcia obywatelkom i obywatelom Ukrainy, będącym osobami z niepełnosprawnościami

 

 

więcej informacji na stronie: https://sanok.naszepcpr.pl/osoby-niepelnosprawne/pomoc-obywatelom-ukrainy-z-niepelnosprawnoscia

 


Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Sanoku

 informuje, że w dniu 25.03.2022 r. ( tj. piątek)

Urząd czynny będzie do godziny 14.00.

Za utrudnienia przepraszamy


CENTRUM WSPARCIA DLA OSÓB DOROSŁYCH W STANIE KRYZYSU PSYCHICZNEGO

oferuje całodobowe, bezpłatne i profesjonalne wsparcie psychologiczne oraz kontakt ze specjalistami: psychiatrą, prawnikiem, seksuologiem, terapeutą uzależnień, pracownikiem socjalnym i asystentem zdrowienia.

Z pomocy korzystać mogą także bliscy osób znajdujących się w stanie kryzysu psychologicznego.  

Zadanie realizowane jest ze środków Narodowego Programu Zdrowia na lata 2021-2025 finansowanego przez Ministra Zdrowia.
 

Szczegółowe informacje znajdują się na stronie  https://centrumwsparcia.pl/

 

INFORMACJA

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Sanoku

uprzejmie informuje, iż dnia

7 stycznia 2022 roku (piątek)

urząd będzie nieczynny

Za utrudnienia przepraszamy


INFORMACJA

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Sanoku

uprzejmie informuje, iż dnia

31 grudnia 2021 roku (piątek)

urząd będzie czynny do godziny 11:00

Za utrudnienia przepraszamy


Sanok, dn. 30 grudnia 2021 r.

 

INFORMACJA

Program korekcyjno - edukacyjny dla osób stosujących przemoc w rodzinie

 

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Sanoku informuje, że prowadzi nabór uczestników do grupy realizującej ,,Program korekcyjno–edukacyjny dla osób stosujących przemoc w rodzinie”.

Planowany do realizacji program obejmuje 62 godzin zajęć indywidualnych i grupowych, oraz planuje się przeprowadzenie:

 • spotkań indywidualnych (w wymiarze 2 godzin),
 • spotkań grupowych (12 spotkań po 4 godziny, w tym 1 godzina zajęć edukacyjnych, 3 godziny zajęć warsztatowych),
 • 3 spotkania po 4 godziny (specjalistyczne konsultacje typu: psychologicznego, prawnego i terapeuty do spraw uzależnień).

 

Celem głównym programu jest powstrzymanie osób stosujących przemoc w rodzinie i zaprzestanie przemocy w rodzinie, a także ukształtowanie świadomej i odpowiedzialnej postawy życiowej w ramach pełnionych ról, kształtowanie postaw szacunku wobec bliskich, poszanowania ich autonomii oraz poczucia odpowiedzialności moralnej i prawnej przez osoby stosujące przemoc w rodzinie. 

Program kierowany jest do osób stosujących przemoc w rodzinie. Program adresowany jest do pełnoletnich osób z terenu powiatu sanockiego, w szczególności do:

 1. osób skazanych za czyny związane ze stosowaniem przemocy w rodzinie,  odbywających karę pozbawienia wolności w zakładach karnych albo wobec których sąd warunkowo zawiesił wykonywanie kary, zobowiązując je do uczestnictwa w oddziaływaniach korekcyjno-edukacyjnych,
 2. osób stosujących przemoc w rodzinie, które uczestniczą w terapii leczenia uzależnienia od alkoholu lub narkotyków, lub innych środków odurzających, substancji psychotropowych albo środków zastępczych, dla których oddziaływania korekcyjno-edukacyjne mogą stanowić uzupełnienie podstawowej terapii,
 3. osób, które w wyniku innych okoliczności zgłoszą się do uczestnictwa w programie korekcyjno-edukacyjnym.

Osobę stosującą przemoc w rodzinie, u której zostało rozpoznane uzależnienie od alkoholu lub narkotyków, lub innych środków odurzających, substancji psychotropowych albo środków zastępczych, kieruje się w pierwszej kolejności na terapię uzależnienia.

Uczestnictwa w programie odmawia się osobom, które zostały zdiagnozowane jako osoby chore psychicznie lub osobom z poważnymi zaburzeniami emocjonalnymi, w szczególności z zaburzeniami osobowości antyspołecznej oraz zaburzeniami osobowości  pogranicznej, gdyż ich udział w programie mógłby tworzyć poważne przeszkody w realizacji zajęć edukacyjno-korekcyjnych. Diagnoza  w tym zakresie zostanie przeprowadzona przez psychologa lub psychiatrę i będzie miała na celu wykluczenie występowania chorób psychicznych i zaburzeń osobowości. Uczestnictwa w programie odmawia się też osobom uzależnionym od alkoholu, narkotyków, lub innych środków odurzających, substancji psychotropowych albo środków zastępczych z wyłączeniem osób, które przeszły lub są w trakcie podstawowego cyklu terapii uzależnień.

 

Zgłoszenia do programu przyjmowane są w siedzibie Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Sanoku, ul. Szopena 5, w godzinach pracy PCPR tj. od 7:30 do 15:30, kontakt telefoniczny: 13 46-43-593 lub 13 46-46-570 lub email: pcpr@sanok.naszepcpr.pl.

           

Informujemy, że warunkiem rozpoczęcia realizacji programu korekcyjno-edukacyjnego jest zrekrutowanie grupy docelowej w ilości od 8 do 15 osób. Rozpoczęcie programu planuje się na III lub IV kwartał 2022r. Zajęcia odbywać się będą w godzinach popołudniowych (2 razy w tygodniu po 4 godziny) w siedzibie PCPR w Sanoku przy ul. Szopena 5.

            Zachęcamy do udziału w programie

           


INFORMACJA

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Sanoku

uprzejmie informuje, iż dnia

24 grudnia 2021 roku (piątek)

urząd będzie nieczynny

Za utrudnienia przepraszamy.


Informacja o naborze wniosków na dofinansowanie ze środków PFRON w Systemie SOW

 

Uprzejmie informujemy, że od 1 stycznia 2022 w Systemie SOW  -  https://sow.pfron.org.pl/  zostaną aktywowane nabory wniosków na dofinansowania ze środków PFRON.

Dzięki darmowemu Systemowi SOW aplikowanie o środki PFRON możliwe jest bez wychodzenia z domu i poza godzinami pracy urzędów (w praktyce 24 godziny na dobę), dając istotną przewagę nad tradycyjną formą papierową, która wymaga osobistego stawiennictwa w urzędzie.

  Aby skorzystać z tej formy składania wniosków wystarczy posiadać:

• dostęp do Internetu,

• aktywne konto w Systemie SOW,

• Profil Zaufany, który można potwierdzić w wielu instytucjach pożytku publicznego oraz on-line na stronach dziesięciu różnych banków.

 

Pełnomocnictwa w SOW w zwykłej formie pisemnej

PFRON wprowadził możliwość korzystania z pełnomocnictw w zwykłej formie pisemnej. Jest to dogodne rozwiązanie zwłaszcza dla tych osób, które nie posiadają podpisu elektronicznego ani profilu zaufanego bądź mają trudności w korzystaniu z narzędzi elektronicznych. Osoby te mogą udzielić pisemnego pełnomocnictwa wybranej przez siebie osobie i od tej pory pełnomocnik może składać wnioski w systemie SOW w ich imieniu.

Instrukcja:

 • wydrukuj Pełnomocnictwo dostępne TUTAJ
 • uzupełnij brakujące dane,
 • podpisz,
 • przekaż Pełnomocnikowi.

Od tego momentu Twój pełnomocnik jest upoważniony, aby w Twoim imieniu dokonywać wszystkich czynności związanych z wnioskiem o dofinansowanie złożonym w systemie SOW, np.:

 • podpisać, poprawić i uzupełnić wniosek o dofinansowanie w systemie SOW,
 • udzielić wyjaśnień i informacji potrzebnych w trakcie rozpatrywania wniosku o dofinansowanie,
 • zawrzeć i rozliczyć umowę o dofinansowanie,
 • podejmować wszelkie działania związane z realizacją zobowiązań wynikających z umowy dofinansowania zawartej na podstawie wniosku o dofinansowanie.

Ważne: Skan pełnomocnictwa należy dołączyć do wniosku składanego w systemie SOW, a w przypadku odwołania Pełnomocnictwa należy wypełnić odwołanie Pełnomocnictwa TUTAJ i dołączyć do złożonego wniosku w systemie SOW w zakładce ”Załączniki”

Zainteresowani mogą również skorzystać z kreatora który usprawnia proces składania wniosku dostępnego https://sow.pfron.org.pl/wnioskodawca/kreator

Więcej szczegółowych informacji w zakresie SOW można także uzyskać kontaktując się z bezpłatną infolinią: 800 889 777 (czynną w dni robocze w godz. 9:00-17:00).

 

Źródło: https://portal-sow.pfron.org.pl/opencms/export/sites/pfron-sow/sow/aktualnosci/pelnomocnictwa-w-systemie-sow/index.html


UWAGA

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Sanoku informuje, że w roku bieżącym środki finansowe PFRON na realizację zadania w zakresie zaopatrzenia w przedmioty ortopedyczne i środki pomocnicze zostały wyczerpane !!!

W związku z powyższym wnioski, które wpłyną do końca roku 2021 zostaną rozpatrzone negatywnie

i nie będą automatycznie przeniesione na rok 2022 r.

Osoba niepełnosprawna będzie mogła ponownie ubiegać się o w/w dofinansowanie składając NOWY wniosek w roku następnym

 


Stowarzyszenie  „Niepełnosprawni dla środowiska EKON” realizuje projekt aktywizacji i wsparcia zawodowego osób z niepełnosprawnością pn. „Pracujemy!”.

 

Czas realizacji projektu: od 1 marca 2021r. do 30 czerwca 2023r. 

Realizator działań: Stowarzyszenie Niepełnosprawni dla Środowiska EKON

Zadanie 1 - Aktywizacja zawodowa dla 1000 niepracujących osób z niepełnosprawnościami

Zadanie 2 - Wsparcie dla 1000 pracujących osób z niepełnosprawnościami. 

Celem projektu jest poprawa sytuacji na rynku pracy jego uczestników i aby rezultat ten został utrzymany przez min 3 m-ce.

Uczestnikami projektu mogą być osoby powyżej 18 roku życia posiadające orzeczony stopień niepełnosprawności lub orzeczenie równoważne (orzeczenie ZUS i/lub grupę inwalidzką), wśród których co najmniej 80% to osoby należące do jednej lub kilku poniższych grup:

a) osoby ze znacznym lub umiarkowanym stopniem niepełnosprawności, 

b) osoby z niepełnosprawnością sprzężoną, 

c) osoby z lekkim stopniem niepełnosprawności co do których orzeczono niepełnosprawność intelektualną, chorobę psychiczną, epilepsję lub całościowe zaburzenia rozwojowe. 

Dla każdego uczestnika zostanie opracowana diagnoza wraz z określeniem zestawu działań mających doprowadzić do jego aktywizacji w formie Indywidualnego Planu Działania. Każdy uczestnik zostanie objęty minimum dwoma formami wsparcia wynikającymi z opracowanego IPD. 

Do udziału w projekcie zapraszamy osoby spełniające łącznie następujące warunki:

a) w dniu przystąpienia do projektu mają ukończone 18 lat,

b) zamieszkują na terytorium Polski,

c) nie biorą udziału w innym projekcie aktywizacji zawodowej współfinansowanym ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego i w okresie od momentu przystąpienia do projektu pn. Pracujemy! do momentu zakończenia wsparcia nie będą uczestniczyć w innym projekcie aktywizacji zawodowej współfinansowanym ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego,

d) są osobami niepracującymi z niepełnosprawnością, które na etapie rekrutacji pozyskają z Zakładu Ubezpieczeń Społecznych zaświadczenie o braku odprowadzenia składek na ubezpieczenie społeczne lub zdrowotne wg stanu na dzień rozpoczęcia udziału w projekcie (rozumianego jako dzień rekrutacji),

e) posiadają aktualne orzeczenie o niepełnosprawności.

Rekrutacja do projektu odbywa się w trybie ciągłym. O przyjęciu decyduje kolejność zgłoszeń. 

Szczegółowe informacje dotyczące projektu znajdą Państwo na stronie internetowej Stowarzyszenia EKON: www.ekon.org.pl


Informacja o  naborze wniosków w ramach Programu "Zajęcia klubowe w WTZ"

 

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Sanoku informuje, że Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych ogłosił kolejną turę naboru wystąpień samorządów powiatowych o przyznanie środków finansowych PFRON na realizację programu „Zajęcia klubowe w WTZ”. Nabór dotyczy zajęć klubowych, które odbywać się będą przez pełen rok realizacyjny (12 miesięcy) począwszy od dnia 01.02.2022 r. do dnia 31.01.2023 r.
Mając na uwadze powyższe, informujemy, że wnioski o przyznanie środków PFRON na dofinansowanie prowadzenia zajęć klubowych w ramach programu „Zajęcia klubowe w WTZ”, podmioty prowadzące Warsztaty Terapii Zajęciowej mogą składać w siedzibie Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Sanoku, ul. Szopena 5, do dnia 10.11.2021 r.

Szczegółowe informacje dotyczące treści programu znajdują się na stronie:

 

Dokumentacja dotycząca zasad oraz wniosek do pobrania znajdują się TUTAJ

 


Sieć Życia

 to innowacyjny i sprawdzony system ratujący życie, wykorzystuje on następujące rozwiązanie: w każdym telefonie można ustawić przycisk przypisany do sieci stowarzyszenia i w sytuacji
zagrażającej życiu przez przyciśnięcie przycisku następuje natychmiastowe wezwanie pomocy

Bezpłatny dla mieszkańców Sanoka wspierane przez Urząd Miasta

 

Nasze życie może się zmienić w jednej chwili

Tracimy bliską osobę, zdrowie, dom, dorobek całego życia. Na niektóre z tych zdarzeń nie mamy wpływu. Są jednak takie sytuacje,...kiedy ryzyko straty możemy znacznie ograniczyć, a nawet całkiem wyeliminować. Warto zawczasu o tym pomyśleć.
Nie liczyć na to, że nam i naszym bliskim nic złego nigdy się nie przytrafi. Warto wziąć odpowiedzialność za bezpieczeństwo własne i tych, których kochamy. Warto spać spokojnie.
-Napadli twoją dziewczynę, koleżankę, siostrę? -Twój ojciec zasłabł w mieszkaniu, kiedy cię nie było, i nie zdążyłeś mu pomóc? -Sąsiad, którego tak lubiłeś, zapomniał wziąć insulinę i doszło do tragedii? Ile takich sytuacji mógłbyś wymienić? Ile razy myślałeś „gdybym wtedy tam był, gdybym nie wyszedł z domu, gdybym ...” Fakt, każdej z tych sytuacji można było uniknąć. Do tego w bardzo prosty, skuteczny i tani sposób dzięki Przyciskowi Sieci Życia służącemu do wezwania pomocy.

 

Co kryje się pod tą nazwą?
Doświadczeni ratownicy z Krajowej Sieci Alarmowej, prowadzonej przez działający na zasadach non-profit Sztab Ratownictwa SKSR, udostępnili supernowoczesne i wyjątkowo skuteczne rozwiązanie: „Przycisk Sieci Życia” do wzywania pomocy w takich sytuacjach jak napad czy nagłe zagrożenie życia w wyniku zawału serca, udaru mózgu, ataku epilepsji, astmy, cukrzycy. Korzystanie z Krajowej Sieci Alarmowej SKSR jest bezpłatne - wystarczy przystąpić do naszego stowarzyszenia.

To, co zyskujemy jest bezcenne pewność, że w sytuacji zagrożenia my i nasi bliscy otrzymamy natychmiastową, w pełni profesjonalną pomoc. Z telefonu komórkowego lub stacjonarnego, funkcją szybkiego wybierania (wciskasz jeden przycisk przypisany do Sieci Życia®) możesz w każdej chwili wywołać numer alarmowy wpisany do pamięci, nie musisz nic mówić - nasz system automatycznie rozpozna skąd wysłano wezwanie. Można też wykorzystywać do tego celu profesjonalne centrale alarmowe, a także występujące na rynku różne urządzenia dedykowane dla seniorów (różnego rodzaju opaski z przyciskiem SOS, centralki itp.).
 

Jak to dokładnie działa?
Mieszkający samotnie, chory na serce starszy mężczyzna zaczyna nagle odczuwać silny ból w klatce piersiowej. Chce zadzwonić po pogotowie, ale nie ma siły wybrać odpowiedni numer i powiedzieć, co się dzieje. Pozostawiony samemu sobie jest w tym momencie bez szans. Tak samo jak każda inna osoba chora, starsza, niepełnosprawna - w podobnej sytuacji. Ale wcale nie musi tak być. Aby w każdej chwili uzyskać pomoc, wystarczy mieć zaprogramowany Przycisk Sieci Życia i w sytuacji zagrożenia po prostu go przycisnąć. To wystarczy do uruchomienia prowadzonego przez SKSR całodobowego systemu alarmowego i otrzymania błyskawicznej pomocy ze strony odpowiednich służb, w tym wypadku Pogotowia.Inna sytuacja. Młoda kobieta (twoja dziewczyna, siostra, żona) wraca wieczorem do domu. Przed domem lub na klatce schodowej pojawia się grupka chuliganów. Ich intencje są jednoznaczne sprawa nie skończy się na słownych zaczepkach. Jeśli jednak kobieta będzie miała Przycisk Sieci Życia i przyciśnie go, na miejscu szybko pojawi się policja i udzieli jej pomocy. Powyższe wypadki pokazują, że Sieć Życia® umożliwia skuteczną ochronę bliskich nam osób: starszych, chorych, niepełnosprawnych, bezbronnych. Sprawia, że czują się one na co dzień o wiele bezpieczniej i pewniej. Ważne jest też to, że dzięki wyposażeniu bliskich w możliwość wezwania pomocy, sami zyskujemy większy komfort życia. Nie musimy już siedzieć w pracy jak na szpilkach, zadręczając się, czy w tym czasie coś złego nie przytrafiło się naszym matkom, ojcom, żonom. Nie musimy co pięć minut nerwowo wydzwaniać do domu, żeby sprawdzić, czy chorujący na nadciśnienie mąż nie dostał wylewu.

Więcej informacji na stronie internetowej pod adresem: www.ratownictwo.org - tel.42 6370474

 


 

Centra informacyjno - doradcze dla osób z niepełnosprawnością

 

Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych informuje, że od dnia 1 września 2021 r. przy każdym z Oddziałów PFRON uruchomione zostało Centrum informacyjno-doradcze dla osób z niepełnosprawnością (CIDON).

W ramach działalności CIDON możecie Państwo uzyskać informacje m.in. na temat programów realizowanych przez PFRON, projektów realizowanych przez organizacje pozarządowe, obowiązujących systemów orzecznictwa, dostępnego wsparcia finansowego i rzeczowego, zaopatrzenia w przedmioty ortopedyczne i środki pomocnicze czy sprzęt rehabilitacyjny, ulg i uprawnień wynikających z przepisów prawa, a także instytucji działających na rzecz osób z niepełnosprawnością i wiele innych.
Nasi pracownicy są do Państwa dyspozycji od poniedziałku do piątku w godzinach funkcjonowania Oddziałów.

Wyrażamy przekonanie, że Centra informacyjno-doradcze staną się miejscem, w którym osoby z niepełnosprawnością uzyskają kompleksowe wsparcie w każdym obszarze wymagającym pomocy, doradztwa, czy konsultacji. Dbając o jak najwyższe standardy obsługi pragniemy zapewnić, że Centra będą systematycznie rozszerzać swoją ofertę m.in. o możliwość skorzystania z usługi specjalisty ds. zarządzania rehabilitacją, czy skierowania do Ośrodka Wsparcia i Testów, gdzie będą Państwo mogli testować najnowsze technologie asystujące.
Zachęcamy do śledzenia informacji na temat CIDON na stronach PFRON oraz do kontaktu osobistego, telefonicznego lub mailowego cidon@pfron.org.pl.

CIDON przy Oddziale Podkarpackim - 17 283 93 07


Szanowni Państwo
 

Zakładowy Klub Sportowy Stal Rzeszów otwiera pierwszą na Podkarpaciu drużynę Amp Futbolu

Zapraszamy osoby niepełnosprawne po jednostronnej amputacji lub z wadą kończyny górnej lub dolnej (bez względu na płeć i wiek), o przystąpienie do drużyny .
 

Kontakt do organizatorów telefoniczny: 791 863 399

lub mailowy: amp@stalrzeszow.pl lub m.chmiel@stalrzeszow.pl

 


Rusza program bezpłatnej pomocy psychologiczno-prawnej dla osób niepełnosprawnych z województwa podkarpackiego

Fundacja ABRA Polska wyszła naprzeciw potrzebom osób niepełnosprawnych będących mieszkańcami województwa podkarpackiego i uruchomiła program bezpłatnego poradnictwa psychologiczno-prawnego. Mieszkańcy mogą uzyskać wsparcie w ramach dedykowanej dla nich grupy, dostępnej na platformie

https://grupawsparcia.pl/

Jaką pomoc można otrzymać ?

GrupaWsparcia to platforma pomocy online, która pozwala na w pełni anonimowe, bezpłatne oraz bezpieczne korzystanie ze wsparcia psychologicznego i prawnego. Użytkownik dzieli się tylko tymi informacjami, które uzna za stosowne. Po zalogowaniu się, można porozmawiać z osobami, które mają podobne doświadczenia oraz uzyskać specjalistyczną pomoc. W dedykowanej grupie dla mieszkańców województwa podkarpackiego do dyspozycji osób z niepełnosprawnością będą doświadczeni eksperci - psychoterapeuta oraz prawnik. 

Użytkownicy mogą uzyskac wsparcie specjalistów zarówno pisząc  z nimi na czacie, jak i podczas planowanych spotkań audio w ramach grupy. dodatkowo przewidziane są także webinary, o których członkowie grupy wsparcia będą informowani z wyprzedzeniem.

Aby móc skorzystać z bezpłatnego wsparcia, wystarczy zarejestrować się nonie Fundacji ADRA Polska pod poniższym linkiem

https://www.adra.pl/wsparcie-dla-woj-podkarpackiego/


Pomoc osobom niepełnosprawnym poszkodowanym w wyniku żywiołu

Informujemy, że Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych wsparcia dla poszkodowanych przez żywioł osób niepełnosprawnych. Szczegóły dostępne są na stronie Funduszu pod linkiem

Do kogo adresowana jest pomoc?
Adresatami programu są poszkodowane na skutek żywiołu:
•    osoby niepełnosprawne posiadające aktualne orzeczenie o stopniu niepełnosprawności (lub orzeczenie równoważne)
•    dzieci i młodzież niepełnosprawna posiadająca aktualne orzeczenie o niepełnosprawności, wydane przed ukończeniem 16 roku życia
zamieszkujące na terenach poszkodowanych w wyniku żywiołu w 2021 r., w odniesieniu do których przyznany został zasiłek celowy w związku z wystąpieniem zdarzenia noszącego znamiona klęski żywiołowej dla osób lub rodzin, które poniosły straty w gospodarstwach domowych (budynkach mieszkalnych, podstawowym wyposażeniu gospodarstw domowych).
Decyzja o przyznaniu zasiłku celowego nie musi być wystawiona imiennie na daną osobę niepełnosprawną – ważne, żeby przyznany zasiłek dotyczył tego samego gospodarstwa domowego, co gospodarstwo, w którym mieszka osoba niepełnosprawna.

Jaką pomoc można uzyskać w ramach programu?
Każda poszkodowana w wyniku żywiołu osoba niepełnosprawna spełniająca wszystkie warunki przewidziane w programie może otrzymać:
•    w ramach Modułu I programu jednorazowe świadczenie na rehabilitację społeczną w wysokości 2.000,00 zł (słownie: dwa tysiące złotych) z zastrzeżeniem, że wysokość świadczenia nie może przekraczać kwoty wnioskowanej przez Wnioskodawcę oraz, że pomoc w ramach Modułu I nie może przekroczyć łącznie dla wszystkich osób niepełnosprawnych zamieszkujących w danym gospodarstwie domowym, które poniosło straty w wyniku żywiołu, dwukrotności pomocy udzielonej przez organy administracji rządowej i samorządowej przekazywanej w formie zasiłku celowego.
•    w ramach Modułu II programu jednorazowe świadczenie stanowiącego rekompensatę poniesionych strat i/lub pokrycie kosztów przeprowadzenia naprawy w odniesieniu do sprzętu/urządzenia/środka pomocniczego/przedmiotu ortopedycznego, którego zakup był dofinansowany ze środków PFRON, w tym w ramach programów Rady Nadzorczej PFRON (niezależnie od daty przyznania pomocy ze środków PFRON).
Wnioski o dofinansowanie mogą być składane w trybie ciągłym, jednakże nie później niż do 3 grudnia 2021 roku.
W imieniu i na rzecz niepełnosprawnych lub ubezwłasnowolnionych osób niepełnosprawnych występują rodzice lub opiekunowie prawni tych osób.

W przypadku zainteresowania programem prosimy o kontakt telefoniczny lub mailowy z tut. PCPR: tel.: 13 46 46 580 wew. 31, 34, 35; e-mail: pcpr@sanok.naszepcpr.pl, bzywiec@sanok.naszepcpr.pl

 


INFORMACJA

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Sanoku

uprzejmie informuje, iż dnia

14 lipca 2021 roku (środa)

urząd będzie czynny do godziny 14:00

Za utrudnienia przepraszamy


Informujemy, że trwa rekrutacja do projektu Państwowego Funduszu Rehabilitacji osób Niepełnosprawnych

„Wypracowanie i pilotażowe wdrożenie modelu kompleksowej rehabilitacji umożliwiającej podjęcie lub powrót do pracy"

Program rehabilitacji kompleksowej proponuje szereg rozwiązań (pod okiem lekarza, psychologa, doradcy zawodowego, fizjoterapeuty) mających na celu ułatwienie podjęcia pracy lub powrotu do zatrudnienia. Adresowany jest do osób, które wskutek doznanego urazu, zdiagnozowanego schorzenia, niepełnosprawności wrodzonej lub nabytej w okresie rozwojowym, nie mogą kontynuować aktywności zawodowej.

Jeśli osoba zostanie zakwalifikowana do projektu i jest mieszkańcem województwa podkarpackiego zostanie skierowana do Ośrodka Rehabilitacji Kompleksowej w Nałęczowie.

Dla każdego z uczestników, zostanie przygotowany indywidualny plan działania.

Udział w projekcie jest bezpłatny.

Orzeczenie o stopniu niepełnosprawności nie jest konieczne, nie istnieje także górna granica wieku.

Średni czas pobytu w ośrodku wynosi 6 miesięcy, z możliwością przedłużenia do 12 miesięcy zaś minimalny czas pobytu to 3-4 miesiące. Liczba godzin wsparcia przypadająca na uczestnika w ciągu dnia to 6 do 8 godzin.

Wsparcie jest realizowane w ramach 3 modułów: zawodowego, psychospołecznego i medycznego, przy czym moduł zawodowy jest przeważający.

Potencjalni uczestnicy projektu muszą posiadać pozytywne rokowania dotyczące aktywności zawodowej, jak również wykazywać stabilny stan zdrowia, tak by po zakończeniu kompleksowej rehabilitacji móc podjąć pracę w wymiarze minimum 0,5 etatu.

W przypadku zainteresowania projektem zapraszamy do kontaktu z Oddziałem Podkarpackim PFRON tel. 17 28 39 318 lub 882 789 258, osoba do kontaktu Agnieszka Ulak


Piknik rodzinny dla rodzin zastępczych

W sobotę 12 czerwca 2021 roku w Siemuszowej odbył się już szósty piknik zorganizowany dla osób sprawujących pieczę zastępczą i ich podopiecznych z terenu powiatu sanockiego, zorganizowany przez Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Sanoku. Świętowanie Dnia Rodzicielstwa Zastępczego ma charakter cykliczny i stanowi okazję dla rodzin zastępczych do integracji, wymiany doświadczeń oraz podzielenia się problemami z jakimi borykają się rodziny zastępcze. Co roku pracownicy Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Sanoku dokładają wszelkich starań, aby ten wyjątkowy dzień był okazją do wspólnej, rodzinnej zabawy, a także wnosił nową jakość do funkcjonowania systemu pieczy zastępczej na terenie powiatu sanockiego.

Celem pikniku była integracja rodzin zastępczych oraz promocja rodzicielstwa zastępczego. W wydarzeniu uczestniczyło łącznie ok. 80 osób. Dopisała pogoda oraz świetne humory uczestników.

Piknik był okazją do podziękowania, wyrażenia wdzięczności i uznania za codzienny trud pracy rodzin zastępczych przez Pana Grzegorza Kozaka – Dyrektora Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Sanoku oraz pracowników Centrum. Do życzeń dla rodzin zastępczych dołączył się Pan Janusz Cecuła - Wicestarosta Sanocki.

Piknik obfitował w liczne atrakcje: pokaz sprzętu straży pożarnej, malowanie twarzy, puszczanie baniek mydlanych, różne gry i zabawy ruchowo-sportowe. Dla uczestników pikniku przewidziano poczęstunek, a dzieci biorące udział w pikniku otrzymały paczki.

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Sanoku pragnie złożyć najserdeczniejsze podziękowania wszystkim darczyńcom za okazaną pomoc w organizacji pikniku. Dziękujemy za wsparcie, życzliwość i zaangażowanie, które traktujemy, jako wyraz dobroci oraz chęci niesienia pomocy innym.

Podziękowania składamy: Pass Polska Sp. z o.o., EAE Elektronik Spółka z o. o., WSTECH S.C., "Troja" S.C., LAV-MAG Patryk Twardy, Spółdzielnia Mleczarska „Mlekovita”, Piekarnia Jadczyszyn, Cukiernia Jan i Adam Pierz, Piekarnia „Sanrej”, Piekarnia „Iresta”, Powszechna Spółdzielnia Spożywców w Sanoku, Uzdrowisko Rymanów S.A., Iwoniczanka Sp. z o.o., Jeronimo Martins Polska S.A. Centrum Dystrybucyjne Wojnicz, Dom Pomocy Społecznej „Światło Nadziei”, Komendzie Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Sanoku, Medycznej Szkole Policealnej im. Anny Jenke w Sanoku oraz Warsztatom Terapii Zajęciowej „PROGRES” w Sanoku.

 


INFORMACJA

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Sanoku

uprzejmie informuje, iż dnia

4 czerwca 2021 roku (piątek)

urząd będzie nieczynny

Za utrudnienia przepraszamy


Turnus rehabilitacyjny tylko po szczepieniu lub z ważnym testem przeciw COVID-19

Jeśli planujesz wyjazd na turnus rehabilitacyjny, pamiętaj o wykonaniu testu w kierunku SARS-CoV-2. Jeśli poddałeś się szczepieniu, wyjedziesz bez dodatkowych warunków

Osoby z niepełnosprawnościami, które chcą wyjechać na turnus rehabilitacyjny, muszą przedstawić negatywny wynik testu diagnostycznego w kierunku SARS-CoV-2.

Skierowanie na test wystawi lekarz opieki zdrowotnej. Można też będzie uzyskać skierowanie na test, wypełniając formularz na stronie internetowej Ministerstwa Zdrowia. Test należy wykonać nie wcześniej niż cztery dni przed terminem rozpoczęcia turnusu.

Wyjazd będzie znacznie łatwiejszy dla osób zaszczepionych przeciwko koronawirusowi, ponieważ wystarczy tylko potwierdzenie przyjęcia szczepionki.

Powyższe zasady obowiązują także opiekuna uczestnika turnusu, jeżeli konieczność jego obecności wynika z wniosku lekarza kierującego osobę niepełnosprawną na turnus rehabilitacyjny

 

Podstawa prawna:

Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 14 maja 2021 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie ustanowienia określonych ograniczeń, nakazów i zakazów w związku z wystąpieniem stanu epidemii (Dz. U. poz. 905)

 

Informacja pochodzi ze strony Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawych: TUTAJ


Zgodnie z Zarządzeniem Nr 8/2021 Dyrektora Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Sanoku z dnia 12 kwietnia 2021 roku
w sprawie wprowadzenia w Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Sanoku ograniczeń w wykonywaniu zadań w okresie stanu zagrożenia epidemicznego na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej, od dnia 12.04.2021 r. do dnia 19.04.2021 wprowadzony zostaje w PCPR w Sanoku zakaz bezposredniej obsługi petentów. Wszelkie sprawy należy załatwiać drogą pocztową, faxem, pocztą elektroniczną oraz poprzez elektroniczna skrzynkę podawczą e-PUAP, SOW lub telefonicznie. Dokumenty petenci winni wrzucać do urny na dokumenty znajdującej się przed wejściem do budynku. Wstrzymane zostają wyjazdy koordynatorów rodzinnej pieczy zastępczej do miejsca zamieszkania rodzin zastępczych. Obowiązuje praca zdalna.


Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Sanoku informuje, iż wykaz jednostek świadczących nieodpłatne poradnictwo (prawne, psychologiczne, rodzinne, z zakresu pomocy społecznej) dostępne dla mieszkańców powiatu sanockiego można znaleść na stronie internetowej Starostwa Powiatowego w Sanoku oraz BIP

TUTAJ


 

INFORMACJA O WPROWADZENIU OGRANICZEŃ W PRACY POWIATOWEGO CENTRUM POMOCY RODZINIE W SANOKU

 

W związku z rozprzestrzenianiem się koronawirusa COVID-19 oraz rosnącym zagrożeniem epidemiologicznym informujemy, że od dnia 29 marca 2021 r. Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Sanoku zostaje zamknięte dla obsługi petentów.

Wnioski w sprawie dofinansowań z PRFON i „Aktywnego Samorządu” można przesyłać drogą elektroniczną (za pomocą Systemu SOW). Wszelkie informacje można uzyskiwać telefonicznie pod numerem telefonu: 13 46-43-593.

Sprawy urzędowe powinny zostać załatwione telefonicznie, elektronicznie i przez ePUAP. Aby ograniczyć bezpośredni kontakt wszystkie sprawy, które wymagają osobistego kontaktu z urzędem powinny zostać ustalone wcześniej poprzez kontakt telefoniczny z Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Sanoku. 

Grzegorz Kozak

- dyrektor Powiatowego Centrum

Pomocy Rodzinie w Sanoku


POWIATOWE CENTRUM POMOCY RODZINIE W SANOKU INFORMUJE, IŻ RADA POWIATU SANOCKIEGO W DNIU 21 GRUDNIA 2020 r. PRZYJĘŁA:

 

 1. Powiatowy Program Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie i Ochrony Ofiar Przemocy w Rodzinie na lata 2021 - 2025 dostępny TUTAJ
 2. Powiatowy program rozwoju pieczy zastępczej w Powiecie Sanockim na lata 2021 - 2023 dostępny TUTAJ
 3. Program działań profilktycznych mających na celu udzielenie specjalistycznej pomocy, zwłaszcza w zakresie promowania i wdrożenia prawidłowych metod wychowawczych w stosunku do dzieci w rodzinach zagrożonych przemocą w rodzinie na lata 2021 - 2024 dostępny TUTAJ
 4. Program edukacyjno - korekcyjny dla osó stosujących przemoc w rodzinie na lata 2021 - 2024 dostępny TUTAJ

 

 


Sanok. dn. 18 stycznia 2021r.

 

KONSULTACJE SPOŁECZNE DO STRATEGII ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW SPOŁECZNYCH POWIATU SANOCKIEGO  NA LATA 2021 – 2030

 

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Sanoku zaprasza osoby zainteresowane do udziału w konsultacjach społecznych „Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych Powiatu Sanockiego na lata 2021 – 2030”.

Uwagi do projektu „Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych Powiatu Sanockiego na lata 2021 – 2030” można zgłaszać do dnia 05.02.2021r.

Projekt „Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych Powiatu Sanockiego na lata 2021-2030” wraz z „Formularzem konsultacji społecznych” zamieszczony jest TUTAJ


Sanok, dn. 4 stycznia 2021r.

INFORMACJA

dla osób doświadczających przemocy

 

            Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Sanoku informuje, że osoby doświadczające przemocy mogą skorzystać z bezpłatnego poradnictwa prawnego, psychologicznego i terapeutycznego.

Pomoc prawna: w pierwszy i trzeci poniedziałek miesiąca, w godzinach 11:30 – 14:30,

Pomoc psychologiczna: w każdy wtorek w godzinach 15:00-18:00,

Pomoc terapeuty: w każdą środę w godzinach 17:00 – 18:00.


Z pomocy specjalistów można skorzystać, w budynku przy ul. Szopena 5 w Sanoku po wcześniejszym ustaleniu terminu pod numerami telefonu: 13 46 43 593, 500-173-713 lub osobiście w siedzibie PCPR.

            Zachęcamy do skorzystania z pomocy.

           


Sanok, dn. 4 stycznia 2021r.

 

INFORMACJA

Program korekcyjno - edukacyjny dla osób stosujących przemoc w rodzinie

 

            Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Sanoku informuje, że prowadzi nabór uczestników do grupy realizującej ,,Program korekcyjno–edukacyjny dla osób stosujących przemoc w rodzinie”.

Planowany do realizacji program obejmuje 62 godzin zajęć indywidualnych i grupowych, zostanie przeprowadzony w grupie od 10 do 15 osób. Planuje się przeprowadzenie:

 • spotkań indywidualnych (w wymiarze 2 godzin),
 • spotkań grupowych (12 spotkań po 4 godziny, w tym 1 godzina zajęć edukacyjnych, 3 godziny zajęć warsztatowych),
 • 3 spotkania po 4 godziny (specjalistyczne konsultacje typu: psychologicznego, prawnego i terapeuty do spraw uzależnień).

            Celem głównym programu jest powstrzymanie osób stosujących przemoc w rodzinie  i zaprzestanie przemocy w rodzinie, a także ukształtowanie świadomej i odpowiedzialnej postawy życiowej w ramach pełnionych ról, kształtowanie postaw szacunku wobec bliskich, poszanowania ich autonomii oraz poczucia odpowiedzialności moralnej i prawnej przez osoby stosujące przemoc w rodzinie. 

            Program kierowany jest do osób stosujących przemoc w rodzinie. Program adresowany jest do pełnoletnich osób z terenu powiatu sanockiego, w szczególności do:

 1. osób skazanych za czyny związane ze stosowaniem przemocy w rodzinie,  odbywających karę pozbawienia wolności w zakładach karnych albo wobec których sąd warunkowo zawiesił wykonywanie kary, zobowiązując je do uczestnictwa w oddziaływaniach korekcyjno-edukacyjnych,
 2. osób stosujących przemoc w rodzinie, które uczestniczą w terapii leczenia uzależnienia od alkoholu lub narkotyków, lub innych środków odurzających, substancji psychotropowych albo środków zastępczych, dla których oddziaływania korekcyjno-edukacyjne mogą stanowić uzupełnienie podstawowej terapii,
 3. osób, które w wyniku innych okoliczności zgłoszą się do uczestnictwa w programie korekcyjno-edukacyjnym.

           

            Osobę stosującą przemoc w rodzinie, u której zostało rozpoznane uzależnienie od alkoholu lub narkotyków, lub innych środków odurzających, substancji psychotropowych albo środków zastępczych, kieruje się w pierwszej kolejności na terapię uzależnienia.

            Uczestnictwa w programie odmawia się osobom, które zostały zdiagnozowane jako osoby chore psychicznie lub osobom z poważnymi zaburzeniami emocjonalnymi, w szczególności z zaburzeniami osobowości antyspołecznej oraz zaburzeniami osobowości  pogranicznej, gdyż ich udział w programie mógłby tworzyć poważne przeszkody w realizacji zajęć edukacyjno-korekcyjnych. Diagnoza  w tym zakresie zostanie przeprowadzona przez psychologa lub psychiatrę i będzie miała na celu wykluczenie występowania chorób psychicznych i zaburzeń osobowości. Uczestnictwa w programie odmawia się też osobom uzależnionym od alkoholu, narkotyków, lub innych środków odurzających, substancji psychotropowych albo środków zastępczych z wyłączeniem osób, które przeszły lub są w trakcie podstawowego cyklu terapii uzależnień.

 

            Zgłoszenia do programu przyjmowane są w siedzibie Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Sanoku, ul. Szopena 5, w terminie do dnia 30 czerwca 2021 roku, w godzinach pracy PCPR tj. od 7:30 do 15:30, kontakt telefoniczny: 13 46-43-593.

           

            Informujemy, że warunkiem rozpoczęcia realizacji programu korekcyjno-edukacyjnego jest zrekrutowanie grupy docelowej w ilości 10-15 osób. Rozpoczęcie programu planuje się na III kwartał 2021r. Zajęcia odbywać się będą w godzinach popołudniowych (2 razy w tygodniu po 4 godziny) w siedzibie PCPR w Sanoku przy ul. Szopena 5.

            Zachęcamy do udziału w programie.


Sanok, dn. 4 stycznia 2021 r.

 

INFORMACJA

dla osób stosujących przemoc w rodzinie

 

            Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Sanoku informuje, że osoby stosujące przemoc w rodzinie mogą skorzystać z udziału w bezpłatnych oddziaływaniach terapeutycznych.

Celem oddziaływań w stosunku do osób stosujących przemoc jest m. in.:

 1. powstrzymania osoby stosującej przemoc w rodzinie przed dalszym stosowaniem przemocy;
 2. rozwijania umiejętności samokontroli i współżycia w rodzinie,
 3. kształtowania umiejętności w zakresie wychowywania dzieci bez używania przemocy w rodzinie;
 4. uznania przez osobę stosującą przemoc w rodzinie swojej odpowiedzialności za stosowanie przemocy;
 5. zdobycia i poszerzenia wiedzy na temat mechanizmów powstawania przemocy w rodzinie;
 6. zdobycia umiejętności komunikowania się i rozwiązywania konfliktów w rodzinie bez stosowania przemocy;
 7. uzyskania informacji o możliwościach podejmowania działań terapeutycznych.

 

Pomoc udzielana jest w drugi i czwarty piątek miesiąca, w godzinach 16:30 – 18:30, w siedzibie PCPR w Sanoku, ul. Szopena 5 w Sanoku po wcześniejszym ustaleniu terminu pod numerami telefonu: 13 46 43 593, 500-173-713 lub osobiście w siedzibie PCPR.

Zachęcamy do skorzystania z pomocy.

           


Informacja o naborze wniosków na dofinansowanie udziału w turnusach rehabilitacyjnych, zakupu przedmiotów ortopedycznych i środków pomocniczych  oraz sprzętu rehabilitacyjnego w Systemie SOW

 

Uprzejmie informujemy, że od 1 stycznia 2021 w Systemie SOW - TUTAJ zostaną aktywowane nabory wniosków na dofinansowanie:

 1. udziału w turnusach rehabilitacyjnych,
 2. do zakupu przedmiotów ortopedycznych i środków pomocniczych,
 3.  sprzętu rehabilitacyjnego.

 Dzięki darmowemu Systemowi SOW aplikowanie o środki PFRON możliwe jest bez wychodzenia z domu i poza godzinami pracy urzędów (w praktyce 24 godziny na dobę), dając istotną przewagę nad tradycyjną formą papierową, która wymaga osobistego stawiennictwa w urzędzie.

  Aby skorzystać z tej formy składania wniosków wystarczy posiadać:

• dostęp do Internetu,

• aktywne konto w Systemie SOW,

• Profil Zaufany, który można potwierdzić w wielu instytucjach pożytku publicznego oraz on-line na stronach dziesięciu różnych banków, szczegóły  TUTAJ

Zainteresowani mogą również skorzystać z kreatora który usprawnia proces składania wniosku dostępnego TUTAJ

 

Więcej szczegółowych informacji w zakresie SOW można także uzyskać kontaktując się z bezpłatną infolinią: 800 889 777 (czynną w dni robocze w godz. 9:00-17:00).

 

Wnioski na rok 2021 dostępne są w zakładce osoby niepełnosprawne

 


Wyniki otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego w zakresie pomocy społecznej, dotyczącego prowadzenia domu pomocy społecznej dla 41 osób w podeszłym wieku i przewlekle somatycznie chorych

UCHWAŁA

AKTUALNOŚCI, strona 3:

MOŻLIWOŚĆ UZYSKANIA POMOCY PSYCHOLOGICZNEJ

Utworzono dnia 17.03.2020

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Sanoku informuje, że uruchamia  telefoniczne poradnictwo psychologiczne w związku z rozprzestrzenianiem się koronawirusa COVID-19 oraz rosnącym zagrożeniem...

czytaj dalej... na temat: MOŻLIWOŚĆ UZYSKANIA POMOCY PSYCHOLOGICZNEJ

KOMUNIKAT PFRON DLA STUDENTÓW

Utworzono dnia 16.03.2020

Przypominamy, że do 31 marca 2020 r. można składać wnioski o dofinansowanie kosztów nauki w roku akademickim 2019/2020 w ramach pilotażowego programu „Aktywny samorząd” - Modułu II (pomoc w uzyskaniu wykształcenia na poziomie wyższym).

czytaj dalej... na temat: KOMUNIKAT PFRON DLA STUDENTÓW

KOMUNIKAT

Utworzono dnia 12.03.2020

W związku z rozprzestrzenianiem się koronawirusa COVID-19 oraz rosnącym zagrożeniem epidemiologicznym informujemy, że od dnia 16 marca 2020r. Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Sanoku zostaje zamknięte dla obsługi petentów.

Wnioski w sprawie dofinansowań z PRFON i „Aktywnego Samorządu” można przesyłać drogą elektroniczną lub pocztową. Wszelkie informacje można uzyskiwać telefonicznie pod numerem telefonu: 13 46-43-593.

czytaj dalej... na temat: KOMUNIKAT

Informacja o naborze wniosków na dofinansowanie udziału w turnusach rehabilitacyjnych oraz do zakupu przedmiotów ortopedycznych i środków pomocniczych w Systemie SOW

Utworzono dnia 09.01.2020

Informacja o naborze wniosków na dofinansowanie udziału w turnusach rehabilitacyjnych oraz do zakupu przedmiotów ortopedycznych i środków pomocniczych w Systemie SOW.   Uprzejmie informujemy, że od 1 stycznia br. w Systemie SOW - TUTAJ zostały aktywowane nabory...

czytaj dalej... na temat: Informacja o naborze wniosków na dofinansowanie udziału w turnusach rehabilitacyjnych oraz do zakupu przedmiotów ortopedycznych i środków pomocniczych w Systemie SOW

Program korekcyjno – edukacyjny dla osób stosujących przemoc w rodzinie w 2020 r.

Utworzono dnia 09.01.2020

Program korekcyjno – edukacyjny dla osób stosujących przemoc w rodzinie w 2020 r.   Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Sanoku informuje, że prowadzi nabór uczestników do grupy realizującej ,,Program korekcyjno–edukacyjny dla osób stosujących...

czytaj dalej... na temat: Program korekcyjno – edukacyjny dla osób stosujących przemoc w rodzinie w 2020 r.

Wnioski o dofinansowanie obowiązujące w 2020 roku

Utworzono dnia 20.12.2019

Wnioski o dofinansowanie obowiązujące w roku 2020 znajdują się TUTAJ

czytaj dalej... na temat: Wnioski o dofinansowanie obowiązujące w 2020 roku

Program wyrównywania różnic między regionami III w 2020 r.

Utworzono dnia 13.12.2019

Zapraszamy Państwa do udziału w programie finansowanym ze środków PFRON pn. „Program wyrównywania różnic między regionami III”. Powiat Sanocki został zakwalifikowany do udziału w programie w obszarach: ...

czytaj dalej... na temat: Program wyrównywania różnic między regionami III w 2020 r.

Nabór wniosków w ramach Programu "Zajęcia klubowe w WTZ"

Utworzono dnia 17.10.2019

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Sanoku informuje, że Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych ogłosił kolejną turę naboru wystąpień samorządów powiatowych o przyznanie środków finansowych PFRON na realizację programu „Zajęcia klubowe w WTZ”.

czytaj dalej... na temat: Nabór wniosków w ramach Programu "Zajęcia klubowe w WTZ"

Program Aktywny Samorząd - nabór wniosków - pomoc w zakupie wózka inwalidzkiego o napędzie elektrycznym

Utworzono dnia 12.08.2019

                                     Program „Aktywny samorząd” – nabór wniosków...

czytaj dalej... na temat: Program Aktywny Samorząd - nabór wniosków - pomoc w zakupie wózka inwalidzkiego o napędzie elektrycznym

Piknik rodzinny dla rodzin zastępczych

Utworzono dnia 10.07.2019

Kolejny Piknik Rodzinny dla rodzin zastępczych już za nami. 6 lipca br. w Siemuszowej odbył się już piąty piknik zorganizowany dla rodzin zastępczych oraz dzieci przebywających w pieczy zastępczej.  Świętowanie Dnia Rodzicielstwa Zastępczego ma charakter cykliczny i stanowi...

czytaj dalej... na temat: Piknik rodzinny dla rodzin zastępczych

Zegar

Kalendarium

Lista wydarzeń w miesiącu Czerwiec 2022 Brak wydarzeń w tym miesiącu.

Licznik odwiedzin:

W tym tygodniu: 35

W poprzednim tygodniu: 213

W tym miesiącu: 489

W poprzednim miesiącu: 0

Wszystkich: 18339