Przejdź do głównej treści Przejdź do wyszukiwarki
 

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Sanoku

ul. Szopena 5, 38-500 Sanok

tel: (13) 46 43 593,  email: pcpr@sanok.naszepcpr.pl                                 

 

Strona główna

 

 

 

 

 


INFORMACJA

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Sanoku

uprzejmie informuje, iż dnia

4 czerwca 2021 roku (piątek)

urząd będzie nieczynny

Za utrudnienia przepraszamy.


Zgodnie z Zarządzeniem Nr 8/2021 Dyrektora Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Sanoku z dnia 12 kwietnia 2021 roku
w sprawie wprowadzenia w Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Sanoku ograniczeń w wykonywaniu zadań w okresie stanu zagrożenia epidemicznego na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej, od dnia 12.04.2021 r. do dnia 19.04.2021 wprowadzony zostaje w PCPR w Sanoku zakaz bezposredniej obsługi petentów. Wszelkie sprawy należy załatwiać drogą pocztową, faxem, pocztą elektroniczną oraz poprzez elektroniczna skrzynkę podawczą e-PUAP, SOW lub telefonicznie. Dokumenty petenci winni wrzucać do urny na dokumenty znajdującej się przed wejściem do budynku. Wstrzymane zostają wyjazdy koordynatorów rodzinnej pieczy zastępczej do miejsca zamieszkania rodzin zastępczych. Obowiązuje praca zdalna.

 


Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Sanoku informuje, iż wykaz jednostek świadczących nieodpłatne poradnictwo (prawne, psychologiczne, rodzinne, z zakresu pomocy społecznej) dostępne dla mieszkańców powiatu sanockiego można znaleść na stronie internetowej Starostwa Powiatowego w Sanoku oraz BIP

TUTAJ


Sanok, dnia 26.03.2021 r.

INFORMACJA O WPROWADZENIU OGRANICZEŃ W PRACY POWIATOWEGO CENTRUM POMOCY RODZINIE W SANOKU

W związku z rozprzestrzenianiem się koronawirusa COVID-19 oraz rosnącym zagrożeniem epidemiologicznym informujemy, że od dnia 29 marca 2021r. Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Sanoku zostaje zamknięte dla obsługi petentów.

Wnioski w sprawie dofinansowań z PRFON i „Aktywnego Samorządu” można przesyłać drogą elektroniczną (za pomocą Systemu SOW). Wszelkie informacje można uzyskiwać telefonicznie pod numerem telefonu: 13 46-43-593.

Sprawy urzędowe powinny zostać załatwione telefonicznie, elektronicznie i przez ePUAP. Aby ograniczyć bezpośredni kontakt wszystkie sprawy, które wymagają osobistego kontaktu z urzędem powinny zostać ustalone wcześniej poprzez kontakt telefoniczny z Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Sanoku. 

Grzegorz Kozak

- dyrektor Powiatowego Centrum

Pomocy Rodzinie w Sanoku


Sanok. dn. 18 stycznia 2021r.

 

KONSULTACJE SPOŁECZNE DO STRATEGII ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW SPOŁECZNYCH POWIATU SANOCKIEGO  NA LATA 2021 – 2030

 

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Sanoku zaprasza osoby zainteresowane do udziału w konsultacjach społecznych „Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych Powiatu Sanockiego

na lata 2021 – 2030”.

Uwagi do projektu „Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych Powiatu Sanockiego na lata 2021 – 2030” można zgłaszać do dnia 05.02.2021r.

Projekt „Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych Powiatu Sanockiego na lata 2021-2030” wraz z „Formularzem konsultacji społecznych” jest zamieszczony jest TUTAJ

 

 


Wyniki otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego w zakresie pomocy społecznej, dotyczącego prowadzenia domu pomocy społecznej dla 41 osób w podeszłym wieku i przewlekle somatycznie chorych

Uchwała


PFRON umożliwia przywrócenie terminu na złożenie wniosków w ramach Modułu III programu „Pomoc osobom niepełnosprawnym poszkodowanym w wyniku żywiołu lub sytuacji kryzysowych wywołanych chorobami zakaźnymi”

 

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Sanoku informuje, że Zarząd PFRON podjął decyzję o możliwości przywrócenia terminu składania wniosków w Module III programu  „Pomoc osobom niepełnosprawnym poszkodowanym w wyniku żywiołu lub sytuacji kryzysowych wywołanych chorobami zakaźnymi”.

Zmiany w programie dotyczą tylko i wyłącznie możliwości przywrócenia terminu na złożenie wniosku Moduł III, który upłynął w dniu 16 listopada 2020 roku.

Okres, którego dotyczy pomoc finansowa w ramach Modułu III nie uległ zmianie i udzielana jest osobom niepełnosprawnym, które na skutek wystąpienia sytuacji kryzysowych spowodowanych chorobami zakaźnymi utraciły, w okresie od dnia 9 marca 2020 roku do dnia 16 listopada 2020 roku, możliwość korzystania (przez okres co najmniej 5 kolejnych następujących po sobie dni roboczych) z opieki świadczonej w placówce rehabilitacyjnej. Okres na jaki może zostać przyznane świadczenie nie może być dłuższy niż 5 miesięcy.

Zwracamy się z prośbą do osób niepełnosprawnych/opiekunów osób niepełnosprawnych o niezwłoczne złożenie wniosków wraz z prośbą o przywrócenie terminu na jego złożenie (wzór na stronie PFRON). Wnioski o przywrócenie terminu nie wymagają uzasadnienia.

 

Więcej informacji na stronie PFRON: TUTAJ

 


Zarząd Powiatu Sanokciego ogłasza otwarty konkurs ofert na realizację zadania publicznego w zakresie pomocy społecznej dotyczącego prowadzenia domu pomocy społecznej dla 41 osób w podeszłym wieku i osób przewlekle somatycznie chorych

OGŁOSZENIE

NABÓR CZŁONKÓW DO KOMISJI KONKURSOWEJ - UCHWAŁA (PDF 3,04 MB)


 

ZMIANA ORGANIZACJI PRACY POWIATOWEGO CENTRUM POMOCY RODZINIE W SANOKU

Zarządzenie Nr 5/2020 Dyrektora Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Sanoku z dnia 03.04.2020 r.

 


INFORMACJA

O WPROWADZENIU OGRANICZEŃ W PRACY

POWIATOWEGO CENTRUM POMOCY RODZINIE

W SANOKU

W związku z rozprzestrzenianiem się koronawirusa COVID-19 oraz rosnącym zagrożeniem epidemiologicznym informujemy, że od dnia 16 marca 2020r. Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Sanoku zostaje zamknięte dla obsługi petentów.

Wnioski w sprawie dofinansowań z PRFON i „Aktywnego Samorządu” można przesyłać drogą elektroniczną lub pocztową. Wszelkie informacje można uzyskiwać telefonicznie pod numerem telefonu: 13 46-43-593.

Informujemy również, że koordynatorzy rodzinnej pieczy zastępczej zawieszają do odwołania wyjazdy do miejsca zamieszkania rodzin zastępczych. W razie potrzeby, jakichkolwiek pytań, proszę dzwonić pod numer telefonu: 13 46-43-593.

Sprawy urzędowe powinny zostać załatwione telefonicznie, elektronicznie i przez ePUAP. Aby ograniczyć bezpośredni kontakt wszystkie sprawy, które wymagają osobistego kontaktu z urzędem powinny zostać ustalone wcześniej poprzez kontakt telefoniczny z Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Sanoku. 

Ponadto informujemy, że w Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Sanoku od dnia 16.03.2020r. uruchamia się telefoniczne poradnictwo psychologiczne. Wszystkich zainteresowanych prosimy o kontakt pod numerem telefonu: 500-173-713.

   


Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Sanoku

ul. Szopena 5, 38-500 Sanok 

tel: (13) 46 43 593, email: pcpr@sanok.naszepcpr.pl

NIP: 687-16-58-421

REGON: 370455805

Kontakt:

tel: (13) 46 43 593

Dyrektor: wew 30

Księgowość: wew 37

Zespół obsługi PFRON: (13) 46 46 580 wew 31, 34,35

 

Koordynatorzy rodzinnej pieczy zastępczej: wew 33, 500-173-713

Stanowisko ds. świadczeń: wew 36

 Stanowisko ds. realizacji projektów: wew 32

Pracownik socjalny: wew 34

 

 

 

 

Informacje

Liczba wyświetleń: 5956
Utworzono dnia: 30.06.2017

Historia publikacji

  • 02.06.2021 09:09, Administrator
    Edycja strony: Strona główna
  • 14.04.2021 09:18, Administrator
    Edycja strony: Strona główna
  • 26.03.2021 13:27, Administrator
    Edycja strony: Strona główna