Przejdź do głównej treści Przejdź do wyszukiwarki

Akty prawne

 

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Sanoku działa na podstwie:

 

  • ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz.U z 2019 r. poz. 1507 z późn. zm.) oraz aktów wykonawczych do niniejszej ustawy,
  • ustawy z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej (Dz.U z 2020 r. poz. 821 z późn. zm.),
  • ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (Dz.U. z 2020 r. poz. 426 z późn. zm.),
  • ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i wolontariacie (Dz.U. z 2020 r. poz. 1057 z późn. zm.),
  • ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie (Dz.U. z 2020 r. poz. 218 z późn. zm.),
  • ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U z 2019 r.  poz. 8690 z późn. zm.),
  • ustawy z dnia 11 lutego 2016 r. o rachunkowości (Dz.U z 2019 r. poz. 351 z późn. zm.),
  • ustawy z dnia 11 lutego 2016 r. o pomocy państwa w wychowaniu dzieci (Dz.U z 2019 r. poz. 2407 z późn. zm.),
  • ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. - Kodeks postępowania administracyjnego (Dz.U. z 2020 r. poz. 256 z późn. zm.),
  • innych aktów prawnych właściwych do zakresu prowadzonych spraw. 


 

Zegar

Kalendarium

Lista wydarzeń w miesiącu Grudzień 2023 Brak wydarzeń w tym miesiącu.