Przejdź do głównej treści Przejdź do wyszukiwarki

Aktywny Samorząd 2019 r.

W roku 2019 w ramach programu realizowane będą następujące zadania:
 

Moduł I:

 •  Obszar A Zadanie 1 i 4 - pomoc w zakupie i montażu oprzyrządowania do posiadanego samochodu,
 •  Obszar A Zadanie 2 i 3 - pomoc w uzyskaniu prawa jazdy,
 •  Obszar B Zadanie 1, 3 i 4 - pomoc w zakupie sprzętu elektronicznego lub jego elementów oraz oprogramowania,
 •  Obszar B Zadanie 2 - dofinansowanie szkoleń w zakresie obsługi nabytego w ramach programu sprzętu elektronicznego i oprogramowania,
 •  Obszar B Zadanie 5 - pomoc w utrzymaniu sprawności technicznej posiadanego sprzętu elektronicznego,
 •  Obszar C Zadanie 2 - pomoc w utrzymaniu sprawności technicznej posiadanego skutera lub wózka inwalidzkiego o napędzie elektrycznym,
 •  Obszar C Zadanie 3 - pomoc w zakupie protezy kończyny, w której zastosowano nowoczesne rozwiązania techniczne, tj. protezy co najmniej na III poziomie jakości,
 •  Obszar C Zadanie 4 - pomoc w utrzymaniu sprawności technicznej posiadanej protezy kończyny, w której zastosowano nowoczesne rozwiązania techniczne (co najmniej na III poziomie jakości),
 •  Obszar C Zadanie 5 - pomoc w zakupie skutera inwalidzkiego o napędzie elektrycznym lub oprzyrządowania elektrycznego do wózka ręcznego
 •  Obszar D – pomoc w utrzymaniu aktywności zawodowej poprzez zapewnienie opieki dla osoby zależnej (dziecka przebywającego w żłobku lub przedszkolu albo pod inną tego typu opieką)

Moduł II

pomoc w uzyskaniu wykształcenia na poziomie wyższy poprzez dofinansowanie kosztów edukacji:

 •  w szkole policealnej,
 •  w kolegium,
 •  w szkole wyższej (studia pierwszego stopnia, studia drugiego stopnia, jednolite studia magisterskie, studia podyplomowe lub doktoranckie prowadzone przez szkoły wyższe w systemie stacjonarnym / dziennym lub niestacjonarnym / wieczorowym / zaocznym lub eksternistycznym, w tym również za pośrednictwem Internetu), a także kosztów przewodu doktorskiego, otwartego poza studiami doktoranckimi.

Termin przyjmowania wniosków:
Moduł I
od dnia 15.04.2019 r. do 31.08.2019 r.

Moduł II
od dnia 01.03.2019 r. do 30.03.2019 r. (I termin - rok akademicki 2018/2019)
od dnia 10.09.2019 r. do 10.10.2019 r. (II termin - rok akademicki 2019/2020)

 

Kierunki działań oraz warunki brzegowe obowiązujące realizatorów pilotażowego programu „Aktywny samorząd” w 2019 roku dostępne są na stronie: www.pfron.org.pl
Szczegółowe informacje dotyczące programu „Aktywny samorząd” można także uzyskać w PCPR Sanok, ul. Szopena 5, pok. nr 9, nr tel.: 13 46 46 580 w. 31

 

Zegar

Kalendarium

Lista wydarzeń w miesiącu Czerwiec 2022 Brak wydarzeń w tym miesiącu.