Przejdź do głównej treści Przejdź do wyszukiwarki

Moduł I

Obszar A zadanie 1 - pomoc w zakupie i montażu oprzyrządowania do posiadanego samochodu (dla osób z dysfunkcją narządu ruchu)

 

Informacja

Wniosek

Załącznik nr 1 - oświadczenie o dochodach

Załącznik nr 3 - oświadczenie pełnomocnika

Klauzula infomacyjna

 

Obszar A zadanie 2 - pomoc w uzyskaniu prawa jazdy (dla osób z dysfunkcją narządu ruchu)

 

Informacja

Wniosek

Załącznik nr 1 - oświadczenie o dochodach

Załącznik nr 3 - oświadczenie pełnomocnika

Klauzula informacyjna

 

Obszar A zadanie 3 - pomoc w uzyskaniu prawa jazdy (dla osób z dysfunkcją narządu słuchu)

 

Informacja

Wniosek

Załącznik nr 1 - oświadczenie o dochodach

Załącznik nr 3 - oświadczenie pełnomocnika

Klauzula informacyjna

 

Obszar A zadanie 4 - pomoc w zakupie i montażu oprzyrządowania do posiadanego samochodu (dla osób z dysfunkcją narządu słuchu)

 

Informacja

Wniosek

Załącznik nr 1 - oświadczenie o dochodach

Załącznik nr 2 - zaświadczenie lekarskie

Załącznik nr 3 - oświadczenie pełnomocnika

Klauzula informacyjna

 

Obszar B zadanie 1 - pomoc w zakupie sprzętu elektronicznego lub jego elementów oraz oprogramowania (dla osób ze znacznym stopniem niepełnosprawności, dysfunkcją obu kończyn górnych lub narządu wzroku)

 

Informacja

Wniosek

Załącznik nr 1 - oświadczenie o dochodach

Załącznik nr 2 - zaświadczenie lekarskie (dot. narządu ruchu)

Załącznik nr 2 - zaświadczenie lekarskie (dot. narządu wzroku)

Załacznik nr 3 - oświadczenie pełnomocnika

Klauzula informacyjna

 

Obszar B zadanie 2 - dofinansowanie szkoleń w zakresie obsługi nabytego w ramach programu sprzętu elektronicznego i oprogramowania

 

Informacja

Wniosek

Załącznik nr 1 - oświadczenie o dochodach

Załącznik nr 2 - zaświadczenie lekarskie (dot. narządu ruchu)

Załącznik nr 2 - zaświadczenie lekarskie (dot. narządu słuchu)

Załącznik nr 2 - zaświadczenie lekarskie (dot. narządu wzroku)

Załącznik nr 3 - oświadczenie pełnomocnika

Klauzula informacyjna

 

Obszar B zadanie 3 - pomoc w zakupie sprzętu elektronicznego lub jego elementów oraz oprogramowania (dla osób z umiarkowanym stopniem niepełnosprawności oraz dysfunkcją wzroku)

 

Informacja

Wniosek

Załącznik nr 1 - oświadczenie o dochodach

Załącznik nr 2 - zaświadczenie lekarskie

Załącznik nr 3 - oświadczenie pełnomocnika

Klauzula informacyjna

 

Obszar B zadanie 4 - pomoc w zakupie sprzętu elektronicznego lub jego elementów oraz oprogramowania (dla osób ze znacznym lub umiarkowanym stopniem niepełnosprawności oraz dysfunkcją narządu słuchu)

 

Informacja

Wniosek

Załącznik nr 1 - oświadczenie o dochodach

Załacznik nr 2 - zaświadczenie lekarskie

Załącznik nr 3 - oświadczenie pełnomocnika

Klauzula informacyjna

 

Obszar B zadanie 5 - pomoc w utrzymaniu sprawności technicznej posiadanego sprzętu elektronicznego, zakupionego w ramach programu

 

Informacja

Wniosek

Załącznik nr 1 - oświadczenie o dochodach

Załącznik nr 2 - zaświadczenie lekarskie (dot. narządu ruchu)

Załącznik nr 2- zaświadczenie lekarskie (dot. narządu słuchu)

Załącznik nr 2 - zaśwaiadczenie lekarskie (dot. narządu wzroku)

Załącznik nr 3 - oświadczenie pełnomocnika

Klauzula informacyjna

 

Obszar C zadanie 2 - pomoc w utrzymaniu sprawności technicznej posiadanego skurtera lub wózka inwalidzkiego on apędzie elektrycznym

 

Informacja

Wniosek

Załącznik nr 1 - oświadczenie o dochodach

Załącznik nr 3 - oświadczenie pełnomocnika

Klauzula informacyjna

 

Obszar C zadanie 3 - pomoc w zakupie protezy kończyny, w której zastosowano nowoczesne rozwiązania techniczne, tj. protezy co najmniej na III poziomie jakości

 

Informacja

Wniosek

Załącznik nr 1 - oświadczenie o dochodach

Załącznik nr 2 - zaświadczenie lekarskie

Załącznik nr 3 - oświadczenie pełnomocnika

Klauzula informacyjna

Propozycja (oferta) specyfikacji i kosztorysu do protezy dla Wnioskodawcy

 

Obszar C zadanie 4 - pomoc w utrzymaniu sprawności technicznej posiadanej protezy kończyny, w której zastosowano nowoczesne rozwiązania techniczne (co najmniej na III poziomoe jakości)

 

Informacja

Wniosek

Załącznik nr - oświadczenie o dochodach

Załącznik nr 2 - zaświadczenie lekarskie

Załącznik nr 3 - oświadczenie pełnomocnika

Klauzula informacyjna

Propozycja (oferta) specyfikacji i kosztorys naprawy protezy dla Wnioskodawcy

 

Obszar C zadanie 5 - pomoc w zakupie skutera inwalidzkiego o napędzie elektrycznym lub oprzyrządowania elektrycznego do wózka ręcznego

 

Informacja

Wniosek

Załącznik nr 1 - oświadczenie o dochodach

Załącznik nr 2 - zaświadczenie lekarskie

Załącznik nr 3 - oświadczenie pełnomocnika

Klauzula informacyjna

Obszar C - zadanie 1 - pomoc w zakupie wózka inwalidzkiego o napędzie elektrycznym 

 

Informacja

Wniosek

Załącznik nr 1 - oświadczenie o dochodach

Załącznik nr 2 - zaświadczenie lekarskie

Załącznik nr 3 - oświadczenie pełnomocnika

Klauzula informacyjna

 

Obszar D - pomoc w utrzymaniu aktywności zawodowej poprzez zapewnienie opieki dla osoby zależnej

 

Informacja

Wniosek

Załącznik nr 1 - oświadczenie o dochodach

Załącznik nr 3 - oświadczenie pełnomocnika

Klauzula informacyjna

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Zegar

Kalendarium

Lista wydarzeń w miesiącu Czerwiec 2022 Brak wydarzeń w tym miesiącu.