Przejdź do głównej treści Przejdź do wyszukiwarki

Pomoc obywatelom Ukrainy z niepełnosprawnością dla organizacji pozarządowych

 

 

 

Uruchomiony został program "Pomoc obywatelom Ukrainy z niepełnosprawnością", który ma na celu udzielenie wsparcia obywatelkom i obywatelom Ukrainy, będącym osobami z niepełnosprawnościami

 

Zachęcamy organizacje pozarządowe do składania wniosków w Module III programu "Pomoc obywatelom Ukrainy z niepełnosprawnością"

Do składania wniosków na realizację zadania w ramach drugiego naboru konkursu uprawnione są organizacje pozarządowe:

- posiadające zapis w statucie o prowadzeniu działań na rzecz osób z niepełnosprawnościami,

- prowadzące działalność na rzecz osób z niepełnosprawnościami, co najmniej przez 12 miesięcy.

Zadania realizowane w projekcie mają na celu zapewnienie:

- rehabilitacji społecznej,

- rehabilitacji zawodowej,

- miejsc pobytu dla Beneficjentów programu (w tym zaspokojenia potrzeb socjalnych).

Osoby towarzyszące również zostaną objęte wsparciem.

Zadania w ramach naboru mogą być realizowane na terenie 16 województw.

Sposoby składania wniosków:

- jako dokument elektroniczny podpisany przez osoby uprawnione (podpisem elektronicznym kwalifikowanym lub podpisem zaufanym - podpis złożony przy wykorzystaniu Profilu Zaufanego na platformie ePUAP),

- jako dokument w formie skanu podpisany przez osoby uprawnione.

Otrzymać finansowanie mogą działania, których realizacja rozpoczęła się od 24 lutego 2022 r. Datą złożenia wniosku jest data jego wpływu na adres: pomoc_Ukrainie@pfron.org.pl.

Więcej informacji:

https://www.pfron.org.pl/aktualnosci/szczegoly-aktualnosci/news/drugi-nabor-wnioskow-w-ramach-modulu-iii-programu-pomoc-obywatelom-ukrainy-z-niepelnosprawno/

 

Zegar

Kalendarium

Lista wydarzeń w miesiącu Grudzień 2023 Brak wydarzeń w tym miesiącu.