Przejdź do głównej treści Przejdź do wyszukiwarki

Program wyrównywania różnic między regionami III w 2022 roku

Program wyrównywania różnic między regionami III

 

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Sanoku informuje o możliwości składania projektów w ramach „Programu wyrównywania różnic miedzy regionami III" w 2022 roku:

Obszary, dla których może zostać udzielona pomoc ze środków przeznaczonych na realizację Programu w 2022 r:

 1. obszar A – zapewnienie dostępności w wielorodzinnych budynkach mieszkalnych;
 2. obszar B – likwidacja barier w urzędach, placówkach edukacyjnych lub środowiskowych domach samopomocy w zakresie umożliwienia osobom niepełnosprawnym poruszania się i komunikowania;
 3. obszar C – tworzenie spółdzielni socjalnych osób prawnych;
 4. obszar D – likwidacja barier transportowych;
 5. obszar E – dofinansowanie wymaganego wkładu własnego w projektach dotyczących aktywizacji i/lub integracji osób niepełnosprawnych;
 6. obszar F – tworzenie warsztatów terapii zajęciowej oraz przeciwdziałanie degradacji infrastruktury istniejących WTZ;
 7. Obszar G – finansowanie poza algorytmem zadań ustawowych powiatu dotyczących rehabilitacji zawodowej osób niepełnosprawnych.

Adresaci programu oraz wysokość dofinansowania:

 1. obszar B – gminy, powiaty lub podmioty, które prowadzą placówki edukacyjne lub środowiskowe domy samopomocy.

Wysokość dofinansowania wynosi do 150.000 zł, przy czym dofinansowanie PFRON na realizację projektu nie może przekroczyć 35% sumy poniesionych kosztów tego projektu.

 1. Obszar C – gminy, powiaty, organizacje pozarządowe. Wysokość dofinansowania wynosi do 34.000,00 zł, przy czym dofinansowanie PFRON na realizację projektu nie może przekroczyć 50% sumy poniesionych kosztów tego projektu.
 2. Obszar D
 • placówki służące rehabilitacji osób niepełnosprawnych prowadzone przez gminy, powiaty, organizacje pozarządowe;
 • jednostki prowadzące warsztaty terapii zajęciowej;
 • gminy, które dowożą osoby z niepełnosprawnościami do znajdujących się poza ich terenem placówek służących rehabilitacji osób niepełnosprawnych.

Wysokość dofinansowania:

 • 120.000 zł dla samochodów osobowych, zwanych dalej „mikrobusami”, które w wersji standardowej są samochodami 9-cio miejscowymi, specjalnie przystosowanymi do przewozu osób na wózkach inwalidzkich,
 • 100.000 zł dla pozostałych samochodów osobowych, zwanych dalej „mikrobusami”, które w wersji standardowej są samochodami 9-cio miejscowymi,
 • 300.000 zł dla autobusów;

Dofinansowanie PFRON na realizację projektów nie może przekroczyć:

 • 75% sumy poniesionych kosztów projektu dotyczącego placówek służących rehabilitacji osób niepełnosprawnych
 • 85% sumy poniesionych kosztów projektu dotyczącego warsztatów terapii zajęciowej
 1. obszar F – warsztaty terapii zajęciowej. Wysokość dofinansowania do 70% kosztów realizacji projektu nie więcej niż 15.000 zł na każde miejsce dla osoby niepełnosprawnej w warsztacie terapii zajęciowej, tworzone w wyniku realizacji programu lub do 80% kosztów realizacji projektu nie więcej niż 160.000 zł na remont bądź modernizację przeciwdziałającą degradacji infrastruktury istniejącego warsztatu terapii zajęciowej.

 

Szczegółowe informacje na temat zasad realizacji w 2022 r. „Programu wyrównywania różnic między regionami III” umieszczone są na stronie PFRON w zakładce programy i zadania PFRON.

Wnioski o dofinansowanie projektów w 2022 roku można składać w terminie do dnia 4 lutego 2022 r. w Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Sanoku ul. Szopena 5 (decyduje data wpływu wniosku do urzędu)

Wnioski z obszaru A oraz E przyjmowane są bezpośrednio w Oddziale Podkarpackim PFRON w Rzeszowie ul. Rejtana 10

ZAŁĄCZNIKI:

Zegar

Kalendarium

Lista wydarzeń w miesiącu Czerwiec 2022 Brak wydarzeń w tym miesiącu.