Przejdź do głównej treści Przejdź do wyszukiwarki

Program „DOBRY START”

Program „DOBRY START”

 – informacje dla rodzinnej i instytucjonalnej pieczy zastępczej

 

 

Informujemy, że od dnia 1 sierpnia 2018 r. w Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Sanoku, rodziny zastępcze, dyrektorzy placówek opiekuńczo – wychowawczych oraz osoby usamodzielniane mogą składać wnioski o ustalenie prawa do świadczenia dobry start.

Wnioski te można składać do dnia 30 listopada 2018 r.

Druk wniosku tj. Załącznik Nr 1 można pobrać w siedzibie Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Sanoku, ul. Szopena 5, pokój nr 5 i 8, w godz. 7.00 do 15.00 lub ze strony internetowej PCPR w Sanoku.

W przypadku ubiegania się o świadczenie na drugie, trzecie i kolejne dziecko/pełnoletniego wychowanka należy wypełnić Załącznik Nr 2 do wniosku (odrębnie dla każdego dziecka/pełnoletniego wychowanka).

Przy wypełnianiu formularzy należy zwrócić uwagę na prawidłowość podawanych danych, w szczególności numerów PESEL, danych dotyczących rodzaju i adresu szkoły oraz numeru rachunku bankowego. W przypadku, gdy dziecko posiada orzeczenie o umiarkowanym albo znacznym stopniu niepełnosprawności lub orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego albo potrzebie zajęć rewalidacyjno-wychowawczych prosimy o przedłożenie w/w dokumentów.

Więcej informacji można uzyskać w siedzibie jednostki lub dzwoniąc w godzinach naszej pracy pod numer tel. 13 46-43-593, wewnętrzny 36.

 

Załącznik Nr 1 Wniosek o ustalenie prawa do świadczenia „Dobry start”

Załącznik Nr 2 Dane dziecka/dzieci

WNIOSEK

Zegar

Kalendarium

Pn
Wt
Śr
Cz
Pt
Sb
Nd
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31