Przejdź do głównej treści Przejdź do wyszukiwarki

Instytucje pomagające osobom doświadczającym przemocy

INSTYTUCJE FUNKCJONUJĄCE NA TERENIE POWIATU SANOCKIEGO POMAGAJĄCE OSOBOM DOŚWIADCZAJĄCYM PRZEMOCY

 

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Sanoku
ul. Konarskiego 18, 38-500 Sanok,

tel. (13) 44 40 850; (13) 44 40 853
e-mail: pcpr@sanok.naszepcpr.pl

pcprsanok@poczta.fm

 

Centrum świadczy bezpłatne poradnictwo prawne i psychologiczne. Poradnictwo świadczone jest w dniach:

 • w pierwszy i trzeci poniedziałek miesiąca w godzinach 8:00 – 11:00 – pomoc prawna,

 • w każdy wtorek w godzinach 16:00-19:00 - pomoc psychologiczna,

 • w każdą środę w godzinach 17:10 – 18:10 – pomoc psychoterapeuty

.
Z pomocy specjalistów można skorzystać, po wcześniejszym ustaleniu terminu pod numerami telefonu: (13) 44 40 850, (13) 44 40 853 lub osobiście w siedzibie PCPR.


Punkt Informacyjno – Konsultacyjny ds. Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Sanoku
ul. Sobieskiego 1, 38-500 Sanok;
tel. (13) 46 417 44;

Alkoholowy telefon zaufania: (13) 46 301 00- czynny w godzinach pracy PIK

Godziny pracy:

Poniedziałek:  10.00 – 19.00
Wtorek:           8.00– 20.00
Środa:             10.00– 18.00
Czwartek:       10.00 – 20.00
Piątek:             8.00 – 19.00

 

Punkt świadczy bezpłatną pomoc psychologiczną, terapeutyczną i prawną:

 • Psychoterapeutka dla dzieci i młodzieży: poniedziałek 15.00-19.00

 • Psycholog: wtorek 15.00-18.00, piątek 9.00-11.00

 • Prawnik: wtorek 18.00-20.00, czwartek: 16.00-20.00

 • Rozmowy indywidualne, grupa wsparcia dla kobiet: piątek 17.00-19.00

 • Pedagog ulicy: środa 16.00-18.00

  Grupy wsparcia

Grupa AA  „Maksymilian” – czwartek 18.00-20.00

Działanie Grupy ma za zadanie powstrzymać od picia osobę uzależnioną od alkoholu, za pomocą wzajemnych, osobistych doświadczeń członków Grupy. Ich doświadczenia i chęć zaprzestania picia jest siłą działania Grupy.

Grupa Al-Anon „Nadzieja”– czwartek 17.30-19.30

Funkcjonowanie Grupy opiera się w głównej mierze na rodzinach osób uzależnionych. Spotkania w Grupie pomagają zrozumieć specyfikę choroby alkoholowej i znaleźć drogę do życia z osobą uzależnioną.


Poradnia Leczenia Uzależnień w Sanoku, działająca przy Przychodni Specjalistycznej w Sanoku

ul. Lipińskiego 10, 38-500 Sanok, tel. (13) 46 563 94

Poradnia prowadzi terapie uzależnień.

Godziny pracy: Poniedziałek – Piątek: 7.30 do 20.00


Miejska Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Sanoku,
ul. Sobieskiego 1, (piętro I),
Tel.: (13) 46 417 44;

Dyżury Miejskiej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych odbywają się w Punkcie Informacyjno-Konsultacyjnym ds. Problemów Alkoholowych,

ul. J. III Sobieskiego I, p. 103, w poniedziałek od 16.00 do 18.00

tel. (13) 46 417 44, e-mail: sanokmkrpa@gmail.com

 

Zadaniem Komisji jest:

 • prowadzenie działań związanych z profilaktyką i rozwiązywaniem problemów alkoholowych oraz integracji społecznej osób uzależnionych od alkoholu i innych środków psychoaktywnych oraz działań związanych z przeciwdziałaniem przemocy,
 • podejmowanie czynności zmierzających do orzeczenia o zastosowaniu wobec osoby uzależnionej od alkoholu obowiązku poddania się leczeniu w zakładzie lecznictwa odwykowego,
 • opiniowanie wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz interwencją w przypadku naruszania przepisów w tym zakresie,
 • kontrola punków sprzedaży napojów alkoholowych w zakresie zgodnościz wydanym zezwoleniem na sprzedaż napojów alkoholowych,
 • współpraca z Pełnomocnikiem ds. Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych.

Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych Sanok

ul. Rynek 1
38-500 Sanok

tel. (13) 46 52 801


Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Besku

ul. Podkarpacka 5,
38-524 Besko

tel. (13) 46 733 18

Godziny pracy: Poniedziałek – Piątek: 7.30 – 15.30


Punkt Konsultacyjno-Informacyjny dla Osób Uzależnionych od Alkoholu i ich Rodzin w Besku


ul. Podkarpacka 5,
38-524 Besko

tel. (13) 46 730 02;

Godziny pracy: Poniedziałek – Piątek: 8.00 do 15.00


Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Bukowsku


Bukowsko 290,
38-505 Bukowsko

tel. (13) 46 740 15 wew. 38

Godziny pracy:
Poniedziałek 7.30 – 17.30;
Wtorek – Piątek 7.30 – 15.00


Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Komańczy

Komańcza 166,
38-543 Komańcza


tel. (13) 46 770 15

Godziny pracy: Poniedziałek – Piątek: 7.00 – 15.00


Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Tyrawie Wołoskiej


Tyrawa Wołoska 175,
38-535 Tyrawa Wołoska

tel.(13) 46 211 23

Godziny pracy: Poniedziałek – Piątek: 8.00 – 15.00


Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Zarszynie


ul. Bieszczadzka 74,
38-530 Zarszyn

tel.(13) 46 710 38 wew. 35, 41

Godziny pracy: Poniedziałek – Piątek: 8.00 do 15.00


Punkt Konsultacyjny dla Ofiar Przemocy oraz Rodzin z Problemami Alkoholowymi, Urząd Gminy w Zarszynie


ul. Bieszczadzka 74,
38-530 Zarszyn


tel. (13) 46 710 48; (13) 46 710 01

Godziny pracy: Poniedziałek – Piątek: 7.30 do 15.30

Punkt oferuje bezpłatną pomoc i poradnictwo specjalistyczne.


Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Zagórzu


ul. 3- maja 2,
38-540 Zagórz


tel. (13) 46 220 62

Godziny pracy: Poniedziałek – Piątek: 7.30 do 15.30


Poradnia Psychologiczno- Pedagogiczna w Sanoku


ul. Kościuszki 16,
38-500 Sanok

tel. (013) 46 316 71

Godziny pracy: Poniedziałek – Piątek: 7.30 do 15.30
Poradnia udziela dzieciom i młodzieży pomocy psychologiczno-pedagogicznej, w tym pomocy logopedycznej, pomocy w wyborze kierunków kształcenia i zawodu, a także udziela rodzicom i nauczycielom pomocy psychologiczno-pedagogicznej związanej
z wychowaniem i kształceniem.


Punkt Konsultacyjny dla Ofiar Przemocy oraz Rodzin z Problemami Alkoholowymi Urząd Gminy w Zarszynie


ul. Bieszczadzka 74,
38-530 Zarszyn

tel; (13) 46 710 48, (13) 46 710 01
Punkt świadczy bezpłatną pomoc i poradnictwo specjalistyczne.


Specjalistyczy Ośrodek Wsparcia dla Ofiar Przemocy w Rodzinie „SOS”

al. Jana Pawła II 18b,
38-600 Lesko

e-mail: sos@starostwolesko.home.pl


tel. (13) 49 272 5, (13) 49 272 53,  kom. 663-327-000;

Godziny pracy: całodobowo
Ośrodek posiada 20 miejsc noclegowych.


Specjalistyczny Ośrodek Wsparcia dla Ofiar Przemocy w Rodzinie „SOS” zapewnia m.in. schronienie osobie doświadczającej przemocy z terenu powiatu sanockiego oraz dzieciom pozostającym pod jej opieką przez okres do trzech miesięcy z możliwością przedłużenia w przypadkach uzasadnionych sytuacją ofiary przemocy w rodzinie, udzielanie pomocy psychologicznej i prawnej oraz zorganizowanie dostępu do pomocy medycznej.INNE INSTYTUCJE NIOSĄCE POMOC OSOBOM DOŚWIADCZAJĄCYM PRZEMOCY

Ogólnopolskie Pogotowie dla Ofiar Przemocy w Rodzinie „Niebieska Linia”

Poradnia działa:
w dni powszednie w godzinach: 12.00 – 18.00
w soboty i niedziele w godzinach 10.00 – 16.00;
dyżury pełnią przeszkoleni specjaliści: psycholodzy i prawnicy.

tel. (22) 668 70 00

e-mail: pogotowie@niebieskalinia.pl


Telefon zaufania dla dzieci i młodzieży

tel. 116 111
Godziny pracy: poniedziałek – niedziela: 12.00 do 22.00

Strona internetowa: www.116111.pl


 

 

Zegar

Kalendarium

Lista wydarzeń w miesiącu Grudzień 2023 Brak wydarzeń w tym miesiącu.