Przejdź do głównej treści Przejdź do wyszukiwarki

Akty prawne

 

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Sanoku działa na podstwie:

 

  • ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej

(Dz.U z 2016 r. poz. 930 z późn. zm.) oraz aktów wykonawczych do niniejszej ustawy,

  • ustawy z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej

(Dz.U z 2017 r. poz. 697 z późn. zm.),

  • ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych

(Dz.U. z 2016 r. poz. 2046 z późn. zm.),

  • ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i wolontariacie

(Dz.U. z 2016 r. poz. 1817 z późn. zm.),

  • ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie

(Dz.U. z 2015 r. poz. 1390),

  • ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych

(Dz.U z 2016 r.  poz. 1870 z późn. zm.),

  • ustawy z dnia 11 lutego 2016 r. o rachunkowości

(Dz.U z 2016 r. poz. 1047 z późn. zm.),

  • ustawy z dnia 11 lutego 2016 r. o pomocy państwa w wychowaniu dzieci

(Dz.U z 2016 r. poz. 195 z późn. zm.),

  • ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. - Kodeks postępowania administracyjnego

(Dz.U. z 2017 r. poz. 1257),

  • innych aktów prawnych właściwych do zakresu prowadzonych spraw. 


 

Zegar

Kalendarium

Czerwiec 2020
Pon Wt Śr Czw Pt Sb Nie
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30 1 2 3 4 5