Przejdź do głównej treści Przejdź do wyszukiwarki

DRUKI DO POBRANIA

Druki wniosków - Aktywny Samorząd w 2023 roku

 

Obszar A zadanie 1 - pomoc w zakupie i montażu oprzyrządowania do posiadanego samochodu- dla osób z dysfunkcją narządu ruchu

 

dokumenty  do pobrania

 

Obszar A zadanie 2 - pomoc w uzyskaniu prawa jazdy - dla osób z dysfunkcją narządu ruchu

 

  dokumenty do pobrania

 

Obszar A zadanie 3 - pomoc w uzyskaniu prawa jazdy - dla osób z dysfunkcją narządu słuchu

 

dokumenty do pobrania

 

Obszar A zadanie 4 - pomoc w zakupie i montażu oprzyrządowania do posiadanego samochodu - dla osób z dysfunkcją narządu słuchu

 

  dokumenty do pobrania

 

Obszar B zadanie 1 - pomoc w zakupie sprzętu elektronicznego lub jego elementów oraz oprogramowania - dla osób ze znacznym stopniem niepełnosprawności, dysfunkcją obu kończyn górnych lub narządu wzroku

 

dokumenty do pobrania

 

Obszar B zadanie 2 - dofinansowanie szkoleń w zakresie obsługi nabytego w ramach programu sprzętu elektronicznego i oprogramowania

 

  dokumenty do pobrania

 

Obszar B zadanie 3 - pomoc w zakupie sprzętu elektronicznego lub jego elementów oraz oprogramowania - dla osób z umiarkowanym stopniem niepełnosprawności oraz dysfunkcją wzroku

 

dokumenty do pobrania

 

Obszar B zadanie 4 - pomoc w zakupie sprzętu elektronicznego lub jego elementów oraz oprogramowania - dla osób ze znacznym lub umiarkowanym stopniem niepełnosprawności oraz dysfunkcją narządu słuchu

 

dokumenty  do pobrania

 

Obszar B zadanie 5 - pomoc w utrzymaniu sprawności technicznej posiadanego sprzętu elektronicznego

 

dokumenty do pobrania

 

Obszar C zadanie 1 - pomoc w zakupie wózka inwalidzkiego o napędzie elektrycznym

 

dokumenty do pobrania

 

Obszar C zadanie 2 - pomoc w utrzymaniu sprawności technicznej posiadanego skutera lub wózka inwalidzkiego o napędzie elektrycznym

 

dokumenty do pobrania

 

Obszar C zadanie 3 - pomoc w zakupie protezy kończyny, w której zastosowano nowoczesne rozwiązania techniczne, tj. protezy co najmniej na III poziomie jakości

 

dokumenty do pobrania

 

Obszar C zadanie 4 - pomoc w utrzymaniu sprawności technicznej posiadanej protezy kończyny, w której zastosowano nowoczesne rozwiązania techniczne - co najmniej na III poziomie jakości

 

dokumenty do pobrania

 

Obszar C zadanie 5 - pomoc w zakupie skutera inwalidzkiego o napędzie elektrycznym lub oprzyrządowania elektrycznego do wózka ręcznego

 

dokumenty  do pobrania

 

Obszar D - pomoc w utrzymaniu aktywności zawodowej poprzez zapewnienie opieki dla osoby zależnej

 

dokumenty do pobrania

 

Moduł II  - pomoc w uzyskaniu wykształcenia na poziomie wyższym

 

dokumenty  do pobrania

Druki wniosków o dofinansowanie obowiązujące od 2023 rok

 

 

Dofinansowanie zaopatrzenia w przedmioty ortopedyczne i środki pomocnicze

 

dokumenty do pobrania

 

Dofinansowanie zaopatrzenia w sprzęt rehabilitacyjny

 

dokumenty do pobrania

 

Dofinansowanie zaopatrzenia w sprzęt rehabilitacyjny - dla instytucji

 

dokumenty do pobrania

 

Dofinansowanie do uczestnictwa w turnusie rehabilitacyjnym

 

dokumenty do pobrania

 

Dofinansowanie likwidacji barier w komunikowaniu się

 

dokumenty do pobrania

 

Dofinansowanie likwidacji barier technicznych

 

dokumenty do pobrania

 

Dofinansowanie likwidacji barier architektonicznych

 

dokumenty do pobrania

 

Dofinansowanie do organizacji sportu, kultury i rekracji i turystyki

 

dokumenty do pobrania

 

Dofinansowanie usług tłumacza języka migowego/ tłumacza przewodnika

 

dokumenty do pobrania

 

Druki wniosków - rodzinna piecza zastępcza oraz usamodzielnienie

 

 

Wnioski dotyczące rodzinnej pieczy zastępczej

 

   dokumenty do pobrania

 

Wnioski dotyczące usamodzielnienia

 

dokumenty do pobrania

 

Zegar

Kalendarium

Lista wydarzeń w miesiącu Grudzień 2023 Brak wydarzeń w tym miesiącu.