Przejdź do głównej treści Przejdź do wyszukiwarki

Pracownicy

Dyrektor
 Grzegorz Kozak 

tel: (13) 46 43 593 wew 30
      gkozak@sanok.naszepcpr.pl

 

Świadczenia
Anna Frączek

tel: (13) 46 43 593 wew 36
afraczek@sanok.naszepcpr.pl

 

 
Koordynatorzy Rodzinnej Pieczy Zastępczej

(13) 46 43 593 wew 33
500-173-713

Agnieszka Wacek            awacek@sanok.naszepcpr.pl
           Agnieszka Łuc                agnieszkaluc@sanok.naszepcpr.pl
    Anna Śmietana                asmietana@sanok.naszepcpr.pl
 Sabina Krzysik                 skrzysik@sanok.naszepcpr.pl

 

Pracownik socjalny
          Ewa Oryszak          

(13) 46 43 593 wew 34

 

Zespół obsługi finansowo – księgowej

Główny Księgowy: Barbara Mrozek
Starszy specjalista ds. finansowo - kadrowych: Kinga Kadubiec

 (13) 46 43 593
 ksiegowosc@sanok.naszepcpr.pl

 

Zespół obsługi PFRON:

516-865-519

(13) 46 46 580

      Bernadeta Żywiec         

bzywiec@sanok.naszepcpr.pl
Aktywny samorząd, wyrównywanie różnic między regionami III, nowe stanowiska pracy, działalność gospodarcza, sport, kultura rekreacja i turystyka.

 
          Ksenia Długosz                 

kdlugosz@sanok.naszepcpr.pl
Likwidacja barier architektonicznych, technicznych i w komunikowaniu się.

 

Magdalena Brichaczek     

mbrichaczek@sanok.naszepcpr.pl
Turnusy rehabilitacyjne, przedmioty ortopedyczne i środki pomocnicze, sprzęt rehabilitacyjny, tłumacz języka migowego lub tłumacz przewodnik.

 

Specjalista w Zespole ds. świadczeń i pomocy  instytucjonalnej


            Maria Osękowska             

mosekowska@sanok.naszepcpr.pl

(13) 46 46 570

 

Archiwum zakładowe

        Monika Machowicz              

(13) 46 46 580

Zegar

Kalendarium

Lista wydarzeń w miesiącu Grudzień 2023 Brak wydarzeń w tym miesiącu.