Przejdź do głównej treści Przejdź do wyszukiwarki

Usamodzielnienie

Osobie opuszczającej, po osiągnięciu pełnoletności, rodzinę zastępczą, rodzinny dom dziecka, placówkę opiekuńczo-wychowawczą lub regionalną placówkę opiekuńczo-terapeutyczną, w przypadku gdy umieszczenie w pieczy zastępczej nastąpiło na podstawie orzeczenia sądu przyznaje się:

1. Pomoc na kontynuowanie nauki w wysokości 595 zł. miesięcznie

2. Pomoc na usamodzielnienie, w wysokości:

  • 7 839 zł w przypadku gdy pobyt w pieczy zastępczej trwał przez okres powyżej 3 lat
  • 3 921 zł w przypadku gdy pobyt w pieczy zastępczej trwał przez okres od 2 do 3 lat
  • 1 961 zł w przypadku gdy pobyt w pieczy zasrtępczej przez okres ponieżej 2 lat ale nie krócej niż 1 rok

3. Pomoc na zagospodarowanie - wypłacana jednorazowo, nie później niż do ukończenia przez osobę usamodzielnianą 26. roku życia, w wysokości 1 782 zł, a w przypadku osoby legitymującej się orzeczeniem o umiarkowanym albo znacznym stopniu niepełnosprawności w wysokości 3 563 zł.

4. Pomoc w uzyskaniu odpowiednich warunków mieszkaniowych

5. Pomoc w uzyskaniu zatrudnienia

6.Pomoc prawną i psychologiczną

ZAŁĄCZNIKI:

Zegar

Kalendarium

Lista wydarzeń w miesiącu Grudzień 2023 Brak wydarzeń w tym miesiącu.