Przejdź do głównej treści Przejdź do wyszukiwarki

Dom Pomocy Społecznej

Na terenie Powiatu Sanockiego funkcjonuje Dom Pomocy Społecznej im. św. Brata Alberta w Zagórzu.
 

Dom prowadzony jest przez Parafę Rzymsko-Katolicką pw. Wniebowzięcia NMP w Zagórzu. Dom świadczy usługi dla osób w podeszłym wieku i przewlekle somatycznie chorych.

Cele działalności domu

 

Dom zapewnia mieszkańcom całodobową opiekę, zaspokaja niezbędne potrzeby bytowe, społeczne i religijne oraz umożliwia rozwój ich osobowości, a w szczególności:

  • Miejsce zamieszkania wyposażone w niezbędne meble i sprzęty, pościel, oraz środki utrzymania higieny osobistej, wyżywienie zgodne z obowiązującymi normami żywieniowymi, jak również dietetycznymi, wg wskazań lekarskich,
  • Opiekę lekarską i pielęgniarską,
  • Karmienie i ubieranie, mycie, kąpiele osób, które nie są w stanie samodzielnie wykonać tych czynności,
  • Zabiegi rehabilitacyjne,
  • Zabiegi usprawniania psychicznego poprzez różne formy terapii,
  • Leki i środki opatrunkowe wg wskazań lekarza.

W organizowaniu życia mieszkańców DPS uwzględnia m.in. potrzeby:

  • Aktywnego trybu życia, zwłaszcza w stosunku do młodszych mieszkańców,
  • Dostępu do kultury i rekreacji (występy artystyczne, wycieczki),
  • Podtrzymywanie więzi rodzinnych, towarzyskich, kontaktów ze społecznością lokalną.

 

Organizacja i funkcjonowanie DPS-u uwzględniają stopień psychicznej i fizycznej sprawności mieszkańców, ich prawo do intymnego i godnego życia, ochronę dóbr osobistych, możliwość zachowania samodzielności i wyboru stylu życia.

Kontakt

 ul. ks. Józefa Winnickiego 1
38-540 Zagórz,

tel./fax 13 462 26 95

Zegar

Kalendarium

Lista wydarzeń w miesiącu Grudzień 2023 Brak wydarzeń w tym miesiącu.