Przejdź do głównej treści Przejdź do wyszukiwarki

Warsztaty terapi zajęciowej

 

Warsztaty terapii zajęciowej – to wyodrębnione organizacyjnie i finansowo placówki stwarzające osobom niepełnosprawnym z upośledzeniem uniemożliwiającym aktualnie podjęcie pracy możliwość udziału w rehabilitacji społecznej i zawodowej przez terapię zajęciową zmierzającą do ogólnego rozwoju i poprawy sprawności każdego uczestnika i przygotowującą do możliwie samodzielnego i aktywnego życia.


W Powiecie Sanockim funkcjonują 2 Warsztaty Terapii Zajęciowej:


Warsztat  Terapii Zajęciowej prowadzony przez Stowarzyszenie „Świetlik” 

- dla 45 uczestników


ul. Zielona 1

38-500 Sanok

tel: (13) 446 10 15, e-mail: wtz.swietlik@wp.pl

 

 


Warsztat  Terapii Zajęciowej prowadzony przez Stowarzyszsenie "PROGRES”

- dla 40 uczestników


ul. Robotnicza 19

38-500 Sanok

tel: (13) 463 00 48

 

Podstawa prawna funkcjonowania:


Ustawa z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (Dz. U z 2016 r. Poz. 2046 z późn. zm.)

Rozporządzenie Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej z dn. 25 marca 2004 r.w sprawie warsztatów terapii zajęciowej (Dz. U. z 2004r., Nr 63, poz. 587).

 

Warsztaty Terapii Zajęciowej na terenie województwa podkarpckiego: http://es.rops.rzeszow.pl/wp-content/uploads/2016/01/Wykaz-WTZ.pdf

Zegar

Kalendarium

Lista wydarzeń w miesiącu Grudzień 2023 Brak wydarzeń w tym miesiącu.