Przejdź do głównej treści Przejdź do wyszukiwarki

Projekt "Wsparcie dzieci umieszczonych w pieczy zastępczej w okresie epidemii COVID-19"

Utworzono dnia 07.09.2020

INFORMACJA

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Sanoku informuje, że Powiat Sanocki w ramach Projektu „Wsparcie dzieci umieszczonych w pieczy zastępczej w okresie epidemii COVID-19”, w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój lata 2014-2020 – Działanie 2.8 Rozwój usług społecznych świadczonych w środowisku lokalnym, PI 9iv: Ułatwienie dostępu do przystępnych cenowo, trwałych oraz wysokiej jakości usług, w tym opieki zdrowotnej i usług socjalnych świadczonych w interesie ogólnym, w związku ze zgłoszonym zapotrzebowaniem przekaże wsparcie w zakresie:

  1. nieodpłatnego użyczenia 38 nowych laptopów z oprogramowaniem dla realizacji zadań w trybie zdalnego nauczania przez wychowanków rodzin zastępczych oraz wychowanków Domu Dziecka im. św. Józefa w Sanoku,
  2. wyposażenia rodzin zastępczych i wychowanków Domu Dziecka im. św. Józefa w Sanoku w środki ochrony indywidualnej i wyposażenia do bezpośredniej walki z epidemią tj.: maseczki, rękawiczki, środki dezynfekcyjne,
  3. zakupu oprogramowania dla osób z niepełnosprawnością,
  4. zakupu wyposażenia miejsc kwarantanny dla zawodowych rodzin zastępczych oraz Domu Dziecka im. św. Józefa w Sanoku.

Beneficjentami projektu są rodziny zastępcze funkcjonujące na terenie Powiatu Sanockiego oraz Dom Dziecka im. św. Józefa w Sanoku. Celem realizacji projektu jest zapobieganie i ograniczenie negatywnych skutków epidemii COVID-19 w obszarze pieczy zastępczej poprzez wzmocnienie rodzin zastępczych, rodzinnych domów dziecka oraz placówek opiekuńczo-wychowawczych w zakresie bezpiecznej realizacji zadań tych podmiotów w okresie epidemii.

Wartość projektu wsparcia wynosi 154.415,00 zł, w tym 130.140,65 zł ze środków europejskich i 24.274,35 zł ze środków krajowych.

Projekt realizowany jest przez Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Sanoku.

 

Zegar

Kalendarium

Lista wydarzeń w miesiącu Grudzień 2023 Brak wydarzeń w tym miesiącu.

Licznik odwiedzin:

W tym tygodniu: 207

W poprzednim tygodniu: 221

W tym miesiącu: 61

W poprzednim miesiącu: 928

Wszystkich: 34730