Przejdź do głównej treści Przejdź do wyszukiwarki

Program wyrównywania różnic między regionami III - 2023 rok

Program wyrównywania różnic między regionami III

 

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Sanoku informuje o możliwości składania wniosków w ramach „Programu wyrównywania różnic między regionami III" w 2023 roku.

 

Obszary, dla których może zostać udzielona pomoc ze środków przeznaczonych na realizację Programu w 2023 r:

 1. obszar A – zapewnienie dostępności w wielorodzinnych budynkach mieszkalnych.

Wysokość dofinansowania wynosi do 185.000,00 zł na jeden projekt dotyczący zapewnienia dostępności w wielorodzinnych budynkach mieszkalnych – część kosztów inwestycji w wielorodzinnych budynkach mieszkalnych zapewniającej dostępność do lokali zamieszkiwanych w tych budynkach przez osoby niepełnosprawne;

 

 1. obszar B – likwidacja barier w urzędach, placówkach edukacyjnych lub środowiskowych domach samopomocy w zakresie umożliwienia osobom niepełnosprawnym poruszania się i komunikowania.

Wysokość dofinansowania wynosi do 165.000 zł, przy czym dofinansowanie PFRON na realizację projektu nie może przekroczyć:

 • 55% sumy poniesionych kosztów projektu w placówkach edukacyjnych lub środowiskowych domach samopomocy.
 • 35% sumy poniesionych kosztów projektu w urzędach.

 

 1. obszar C – tworzenie spółdzielni socjalnych osób prawnych.

Wysokość dofinansowania wynosi do 70.000,00 zł na każde nowoutworzone stanowisko pracy w spółdzielni socjalnej osób prawnych, proporcjonalnie do wymiaru czasu pracy osoby niepełnosprawnej zatrudnionej na tym stanowisku, przy czym dofinansowanie PFRON na realizację projektu nie może przekroczyć 50% sumy poniesionych kosztów tego projektu.

 

 1. obszar D – likwidacja barier transportowych;
 • placówki służące rehabilitacji osób niepełnosprawnych prowadzone przez gminy, powiaty, organizacje pozarządowe;
 • jednostki prowadzące warsztaty terapii zajęciowej;
 • gminy, które dowożą osoby z niepełnosprawnościami do znajdujących się poza ich terenem placówek służących rehabilitacji osób niepełnosprawnych.

     Wysokość dofinansowania wynosi do:

 • 135.000 zł dla samochodów osobowych, zwanych dalej „mikrobusami”, które w wersji standardowej są samochodami 9-cio miejscowymi, specjalnie przystosowanymi do przewozu osób na wózkach inwalidzkich,
 • 110.000 zł dla pozostałych samochodów osobowych, zwanych dalej „mikrobusami”, które w wersji standardowej są samochodami 9-cio miejscowymi,
 • 330.000 zł dla autobusów;

     Dofinansowanie PFRON na realizację projektów nie może przekroczyć:

 • 85% sumy poniesionych kosztów projektu dotyczącego placówek służących rehabilitacji osób niepełnosprawnych,
 • 95% sumy poniesionych kosztów projektu dotyczącego warsztatów terapii zajęciowej.

 

 1. obszar E – dofinansowanie wymaganego wkładu własnego w projektach dotyczących aktywizacji i/lub integracji osób niepełnosprawnych.

Wysokość dofinansowania wynosi do 16.500,00 zł na każdą osobę niepełnosprawną, która będzie w sposób stały korzystała z rezultatów projektu, przy czym osoby niepełnosprawne muszą stanowić co najmniej 20% beneficjentów tego projektu.

 

 1. obszar F – tworzenie warsztatów terapii zajęciowej oraz przeciwdziałanie degradacji infrastruktury istniejących warsztatów terapii zajęciowej.

Wysokość dofinansowania do 70% kosztów realizacji projektu nie więcej niż 16.500 zł na każde miejsce dla osoby niepełnosprawnej w warsztacie terapii zajęciowej, tworzone w wyniku realizacji programu lub do 80% kosztów realizacji projektu nie więcej niż 180.000 zł na remont bądź modernizację przeciwdziałającą degradacji infrastruktury istniejącego warsztatu terapii zajęciowej.

 

Szczegółowe informacje na temat zasad realizacji w 2023 r. „Programu wyrównywania różnic między regionami III” umieszczone są na stronie www.pfron.org.pl w zakładce programy i zadania PFRON.

 

Wnioski o dofinansowanie projektów w 2023 roku można składać w terminie do dnia 10 lutego 2023 r. w Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Sanoku ul. Szopena 5 (decyduje data wpływu wniosku do urzędu).

Wnioski z obszaru A oraz E przyjmowane są bezpośrednio w Oddziale Podkarpackim PFRON w Rzeszowie ul. Rejtana 10

 

 

 

ZAŁĄCZNIKI:

 • WNIOSEK
  Utworzono dnia 03.01.2023, Format: brak danych, Rozmiar: brak danych

Zegar

Kalendarium

Lista wydarzeń w miesiącu Grudzień 2023 Brak wydarzeń w tym miesiącu.